جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد خانواده / بیو کوتاه خانواده

191 پست
متن کوتاه در مورد خانواده مناسب بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و .. گلچین شده از هزاران متن کوتاه که در مورد خانواده بوده / از بزرگترین سایت بیو ایران تاو بیو :
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
سه چیز تو زندگی قشنگن:
"خانوادم"
"انعکاس صداشون"
"تصویر شون تو اینه"
💖💖👩‍👩‍👧💖💖️
5.0
832
:To Zindagi stitches at China
Car Nevada
And it causes sedation
Passage from China
بهترین ها خانواده
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ک‍‌اش خ‍‌دا ه‍‌ی‍‌چ وق‍‌ت ب‍‌ه خ‍‌ان‍‌واده ه‍‌ای س‍‌‍خ‍‌ت‍‌گ‍‌ی‍‌ر دخ‍‌ت‍‌ر ن‍‌م‍‌ی‍‌داد .🥀️
5.0
113
غمگین دخترانه خانواده
ن‍‌س‍‌لی ه‍‌ست‍‌ی‍‌م
ک‍‌ه م‍‌حب‍‌تی ازخ‍‌انواده ه‍‌ام‍‌ون ن‍‌دی‍‌د‍‌ی‍‌م .️
5.0
325
غمگین خانواده
‍م‍‌ن اگ‌‍ه ‍ب‍‌م‍‌ی‍‌ر‍م‍‌م م‍‌ا‍م‍‌ان‌ب‍‌ا‍‌ب‍‌ام س‍‌ر ‍ق‍‌ب‍‌ر‍م ب‍‌ا گ‍‌ریه م‍‌یگ‍‌ن ، پ‍‌ا‍ش‍‌و ب‍‌بی‍‌ن ب‍‌چه ‍ه‍‌ای ‍م‍‌ر‍دم چ‍‌ط‍‌و‌ری ‍ز‍ن‍‌ده م‍‌ی‍‌م‍‌ون‍‌ن ‍و‍‍ل‍‌ی طُ‍ نه :)️
5.0
130
عاشقانه شاخ کارما خانواده خواهر
-‍ا‍ی ‍ک‍‌اش #‍خ‍‌ان‍‌واده ‍ی‍‌ک‍‍‌م‍‌ی ‍درک ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ردن ‍ع‍‌ام‍‌ل ‍ن‍‌ود ‍درص‍‌د #‍اف‍‌س‍‌ردگ‍‌ی و #‍ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ی‍‌م‍‌ون ‍خ‍‌ودش‍‌ون‍‌ن ‍ن‍‌ه ‍گ‍‌وش‍‌ی و ... !️
5.0
376
غمگین خانواده
آرامش قلبم را مدیون کسانی هستم که دوستشان دارم ️
5.0
256
I owe the peace of my heart to those I love
عاشقانه خانواده
وق‍‌ت‍‌ی‌ #خ‍‌ان‍‌وادت‌ درک‍‌ت #ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ن‌ ت‍‌وق‍‌‍‌‍‌‍ع داری‌ی‍‌ه‌ #غ‍‍‌ری‍‌ب‍‌ه‌ ک‍‌ن‍‌ارت ب‍‌م‍‌ون‍‌ه؟
5.0
2957
غمگین تنهایی خسته نامردی خانواده
گ‍‌ی‍‌ر ک‍‌ردی‍‌م‍‌ ب‍‌ی‍‌ن یہ م‍‌ش‍‌ت دی‍‌گ‍‌ت‍‌ات‍‌ور #زورگ‍‌و بہ اس‍‌م‍ِ #خ‍‌ان‍‌واده . ️
5.0
394
غمگین خانواده
ن‍‌‌امہ‌ای بہ خ‍‌‌ان‍‌‌واده ه‍‌‌ا :
اگہ ج‍‌‌ن‍‌‌بہ ش‍‌‌ن‍‌‌ی‍‌‌دن ح‍‌‌ق‍‌‌ی‍‌‌ق‍‌‌ت‍‌‌و داش‍‌‌ت‍‌‌ی‍‌‌ن ه‍‌‌ی‍‌‌چ وق‍‌‌ت ب‍‌‌ه‍‌‌ت‍‌‌ون دروغ ن‍‌‌م‍‌‌ی‍‌‌گ‍‌ف‍‌‌ت‍‌‌ی‍‌‌م .️
5.0
497
A letter to the families: If you wanted to hear the truth, I would •never lie to you.
غمگین تیکه دار خسته خانواده
بعضی وقتا به خوانواده ات که نگاه میکنی میبینی با کسایی داری‌ زندگی‌ میکنی که در واقع هیچی از تو نمیدونن :)️
5.0
1004
غمگین خانواده

ت∞ خوبتَرین حادِثه عُمرِ مَنی🧡🌿•

•𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓲𝓷𝓬𝓲𝓭𝓮𝓷 𝓸𝓯 𝓵𝓲𝓯𝓮
5.0
102
عاشقانه دخترانه خانواده
تُ‌شُدی‌هَمه‌دُنیایِ‌مَن،
ای‌دُنیایِ‌مَن...🌕✨️️
5.0
1113
عاشقانه خانواده
یه سری از خونواده‌هام فکر میکنن با سخت‌گیریاشون باعث میشن اصلاح بشی، در حالی که با رفتارشون فقط مجبورت میکنن بهشون دروغ بگی

“کئورج جلونی”️
5.0
180
غمگین خانواده
من از مدرسه متنفرم!
از دوستام متنفرم!
و از این خانواده متنفرم. . .
از هر چیزی مربوط به
این زندگی مسخرم
تو میتونی منو بزنی پدر :)
میتونی سرم داد بزنی!
میتونی هرکاری ک
دوس داری بکنی!
چون راستش بخوای
ارزو می کنم کاش مرده بودم
دیگه هیچو حس نمی کردم!
میدونی قسمت جالبش کجاست؟
هیچی واسم مهم نیست :)️
5.0
816
غمگین تنهایی خانواده پدر خودکشی