جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه ترکی و استانبولی / تکست های ترکی مناسب بیو [گلچین ] ⭐️

232 پست
متن های کوتاه ترکی و استانبولی یک خطی و گلچین شده و بسیار مفهومی مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و ..هزاران متن کوتاه تک خطی ترکی »
عاشقانه ترکی شاخ غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو


باید یاد بِگیری که مُحکم باشی،
مثلِ یه لَبخند پُر از اندوه ..️
5.0
21136
Güçlü olmayı öğrenmelisin,
hüzün dolu bir gülümseme gibi😊💔
بهترین ها ترکی
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
188907


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
مشابه ها
هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂️
5.0
17485
Hiç bir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim
موفقیت انگیزشی ترکی
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
101987
عاشقانه بهترین ها متفرقه
اگه به راهی که میری باور داری، از قدمهایی که برمیداری نترس🌹️
5.0
11808
🦋⃤ Gittiğin yola inandıysan, attığın adımdan korkma
موفقیت انگیزشی ترکی


من‌بدونه‌تو♡بودن‌و‌بلدنیستم ♥️️
5.0
17698
‌ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑧 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑚𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚!.

عاشقانه دوستت دارم ترکی

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
9421

Sabrın sana mucizeler getirecektir

 

فلسفی موفقیت انگیزشی ادبی ترکی

اگر کسی برای نگه داشتن تو نمی‌جنگه
هیچ وقت برای موندنت نجنگ

5.0
11092

🍷დ𝐁𝐢𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐦𝐚𝐤 𝐢ç𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐯𝐚ş𝐦ı𝐲𝐨𝐫𝐬𝐚
𝐚𝐬𝐥𝐚 𝐤𝐚𝐥𝐦𝐚𝐧 𝐢ç𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐯𝐚ş𝐦𝐚..!

غمگین انگلیسی تیکه دار نامردی خسته ترکیخُوبتَرین "قسمَت سَرنوشتِ" مَنی جانم♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
18953
Kaderimin en güzel parçasısın canım


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی
بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو به کسی بگی..!️
5.0
10233
🖤⃟ ••Acı çekmekten daha kötüsü, acını kimseye anlatamamaktır
غمگین تنهایی ترکی حقیقت
𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒉𝒊𝒕𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒘𝒆𝒍𝒗𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔
زندگی سیاه سفید با آدم های دوازده رنگ️
5.0
14626
تیکه دار بهترین ها حقیقت زندگی
انسان ها رو نه ، "انسانیت" رو دوس دارم️
5.0
7415
İnsanları değil, insanlığı seviyorum!😇
مهربانی ترکی
ܢܚܭࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܧࡐ‌ࡅ࡙ـے ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܦ̇ܝ‌ࡅ࡙ــߊ‌ב ߊ‌ܢܚـــــࡅ߳ߺߺܙ🤍🕊️
5.0
33371
ડⅈꪶꫀꪀᥴꫀ ⅈડ 𝕥ꫝꫀ ડ𝕥𝕣ꪮꪀᧁꫀડ𝕥 ᥴ𝕣ꪗ🤍🕊
شاخ بی تفاوت سکوت
بازیچه نشو سازنده بازی تو باش😉😊️
5.0
6593
❤️‍🔥⃤Oyuna gelme, oyunu kuran sen ol
شاخ مغرور ترکی
منه طوفان زده رو از بارون نترسون :)️
5.0
6581
🇹🇷 fırtına görmuş beni yağmurdan korkutma
شاخ ترکی


『تُــ♡ــو‌قَشَنگتَـــرین‌ْ
تیترزِندِگی‌ِمَن‌هَستی..همیشه‌ِباٰشْ👫💍』
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
11967
Sen Hayatımın en güzel başlığısın
hep kal🥺❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی
جوری باش که شعورت دلبری کنه نه قیافت😉🎈️
5.0
7771
Görünüşünüzü değil, zihninizi aydınlatacak şekilde olun:(
تیکه دار لاتی ترکی