جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه تتلو تتلیتی/ تکست های کوتاه از تتلو مناسب بیو

505 پست
متن های کوتاه و تکست های کوتاه از تتلو مناسب بیو وضعیت و .. گلچین شده از تتلی ها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
𖤐⃟🖤•• 𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !

‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
♬Hakim,, Moradi ️
4.7
27
شاخ بهترین ها حقیقت آرامش تتلو
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
میشـه اَز بُغـض بِ هُـنَر رِسید وَ اَز اَشـک بِ سـاز...!️
5.0
11545
غمگین تتلو
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
60674
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
غمگین بهترین ها نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
ب‍‌ ق‍‌ول‍‌ #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و
ق‍‌در ه‍‌م‍‌و ب‍‌دون‍‌ی‍‌ن‍‌ ی‍‌ روزی‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ اون‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌و #ن‍‌داره‍‌!‌
‌️
5.0
17700
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو دوستت دارم

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

5.0
10195
تیکه دار تتلو
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
11839
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
غمگین تنهایی تتلو

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫

5.0
11476

Balıkta ağlar ama haberi olmaz denizin

عاشقانه غمگین دریا
دوستت دارم؛ مثل شایع که می گه:
“ تو جات تو همین بغله بگو خب؛”
یا مثل هیچکس که می گه:
“ تورو دست نمی زنم، تورو نفس می کشم، واست حبس توی قفس می کشم.”
یا مثل تتلو که می گه :
“ شدی قلب و تن و روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه ی منظورم.”
یا مثل شاهین که می گه:
“ با لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم.”
یا مثل سورنا که می گه:
“ من عاشق چشماتم، ماتم، ماتم، ماتم.”️
5.0
13424
عاشقانه شیطنت تتلو موسیقی
هروق‍‌ت ک ب‍‌ودی ه‍‌م‍‌ع چ‍‌ی ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ ش‍‌د :") !️
5.0
5016
Als du dort warst, war alles schön :") !
غمگین دلتنگی حقیقت تتلو

-𝓘 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓼𝓪𝔂 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓫𝓪𝓬𝓴, 𝓘 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓼𝓪𝔂 𝓲𝓽 𝓲𝓼 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱𝓸𝓾𝓽 𝔂𝓸𝓾 •🖤•

نه‌میگم‌برگرد،نه‌میگم‌اینجا‌خوبه‌بیتو️
5.0
9014
غمگین تیکه دار عشق یک طرفه لاشی تتلو
دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد بہ ت‍‌ت‍‌ل‍‌و ب‍‌گ‍‌م: کِ‍‌ی ج‍‌ای م‍‌ا زن‍‌دگ‍‌ی ک‍‌ردی ؛ کہ ان‍‌ق‍‌در ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ دردم‍‌ون رو ت‍‌و اه‍‌ن‍‌گ‍‌ات م‍‌ی‍‌خ‍‌ون‍‌ی:)️
5.0
6804
غمگین تتلو