جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه تتلو تتلیتی/ تکست های کوتاه از تتلو مناسب بیو

845 پست
متن های کوتاه و تکست های کوتاه از تتلو مناسب بیو وضعیت و .. گلچین شده از تتلی ها
تتلو انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دن‍‌یآ به‍‌ش‍‌ت ن‍‌یس م‍‌ن‍‌م مج‍‌بور ن‍‌ی‍س‍‌ت‍‌م #ف‍‌رش‍‌ت‍ہ ب‍‌اش‍‌م . !️
5.0
34037
شاخ حاضر جوابی
مشابه ها
چه خوب گفت تتلو:
همیشه بزرگترین ضربه هارو عزیزترین کَسا بهت میزنن، پس جوری رفتار کن که هیچ عزیزی برات باقی نَمونه..؛️
5.0
8732
شاخ غمگین حقیقت خسته تتلو
یه وقتا چراغا رو خاموش کن که واقعیتا تو تاریکی برق بزنن️
5.0
1119
شاخ تتلو
میشـه اَز بُغـض بِ هُـنَر رِسید وَ اَز اَشـک بِ سـاز...!️
5.0
22100
غمگین تتلو
ب‍‌ ق‍‌ول‍‌ #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و
ق‍‌در ه‍‌م‍‌و ب‍‌دون‍‌ی‍‌ن‍‌ ی‍‌ روزی‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ اون‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌و #ن‍‌داره‍‌!‌
‌️
5.0
38340
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو دوستت دارم
𖤐⃟🖤•• 𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !

‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
♬Hakim,, Moradi ️
5.0
13234
شاخ بهترین ها حقیقت آرامش تتلو

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

5.0
17521
تیکه دار تتلو
گ‍‌ُذش‍‌ت‍‌م از ه‍‌مہ‌ ای‍‌ن #آدم‍‌ای دور و ور م‍‌ن‍‌م ردی‍‌ه ب‍‌ی ع‍‌ار..!️
5.0
291
غمگین تنهایی حقیقت تتلو

'میگیره از تُ سَرم دَرد چِشام از گِریه وَرَم کَرد'🌑🩶
“ ️
5.0
1041
غمگین تتلو خسته
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
19846
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
غمگین تنهایی تتلو
میشه از تنهایی یه قلب شدو ضربان زد :)!️
5.0
5473
غمگین تتلو