جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام

884 پست
متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام مناسب بیو , استوری کپشن و پست و وضعیت واتس آپ تلگرام اینستاگرام و .. بصورت گلچین شده
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#م‍‌ع‍‌رف‍‌ت ی‍‌ع‍‌ن‍‌ی ‌‍داش‍‌ت‍‌ن ک‍‌س‍‌ای‍‌ی کہ آ‍‍دم ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت ‍از ‍داش‍‌ت‍‌ن‍‌ش‍‌ون پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌م‍‌ی‍‌شہ!...🌚💫️
5.0
35192
رفاقتی بامعرفت لاشی دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ܢ̣ــܣࡅ߳ـܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚـࡅ߳ߺߺܙ ܭــࡅ࡙ܢܚـࡅ߳؟
ߊ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ ܭـܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܨ ࡐ‌ ܫ̇ــܩܢ ܭࡅ߭ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ܘ
🧿✨️
5.0
25833
𝒲𝒽𝑜'𝓈 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒻𝓇𝑒𝒾𝓃𝒹?
𝒯𝒽𝑒 𝑜𝓃𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝒾𝓈 𝒷𝑒𝓈𝒾𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃 𝒽𝒶𝓅𝓅𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈🧿✨
رفاقتی بامعرفت

به‌دنیا‌نمیدم‌تک‌تک‌خنده‌هاتو‌
ࢪفـیـــــ∞ـــــق جـــــان🤍️
5.0
24656
رفاقتی بامعرفت
‌‌‌‌‌‌‌

تو تنها رفیق صمیمی منی..!^^
⠀️
5.0
17662
‌‌‌‌‌‌‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
•━━━━∪∪━━━━•
UR MY ONLY BEST FRIEND
شاخ رفاقتی بامعرفت
رفیق یه واژه خیلی بزرگه
که هرکسی لیاقتـشو نداره
هرکــسی معرفــتشو نداره
هرکسی وجودشــو نداره
رفیق کسیه که تو هر شرایطی
پایت‌ باشه و هواتو داشته باشه:)✨🦋

5.0
10552
عاشقانه رفاقتی بامعرفت
میدوني فرق طُ با انار چیه‍؟ انار هزار دونس....ولی طُ یه دونه ای رفیق”:))♥️
5.0
14649
رفاقتی بامعرفت
...رفیق
توی⃢••͜
قلبم⃢••͜
نوشتم⃢••͜
ورود⃢••͜
ممنوع⃢⃢••͜
حالا⃢⃢
که⃢••͜
اومدی⃢••͜
خروج⃢••͜
ممنوع ℅️
5.0
2233
دخترانه رفاقتی متفرقه بامعرفت
رو خرابه ترین
خرابه های این دنیای خراب
با خط خرابم
نوشتم:خرابتم رفیق‌ ⁦ヘ😈ヘ️
5.0
11288
رفاقتی بامعرفت لاتی
روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃️
5.0
5707
رفاقتی بامعرفت
#ت‍‌و م‍‌ورف‍‌ی‍‌ن ک‍‌ش‍‌ف ن‍‌ش‍‌ده‌ای ک‍‌ه ه‍‌ی‍‌چ پ‍‌زش‍‌ک‍‌ی ق‍‌ادر ب‍‌ه ک‍‍‌ش‍‌ف و پ‍‌ی‍‌دای‍‌شِ‍‌ش ن‍‌ش‍‌د ج‍‌ز #ق‍‌ل‍‌ب‌م‍‌ن(:🫀🔗️
5.0
13598
عاشقانه دوستت دارم بامعرفت
حآل‌خوب‌من‌گره‌خورده‌به‌ط‌ُ
تو‌ڪھ‌باشی‌من‌خوشحال‌ترینم‌رفیق💕....️
5.0
1184
رفاقتی بامعرفت
دنیا هنوزم قشنگی دارع😻
مثل یع #رفیق بامرام :) 🌸💕️
5.0
5516
رفاقتی بامعرفت
بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی...
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️️
5.0
5197
رفاقتی بامعرفت
نفس نصف زندگیست
عشق مال زندگیست❤
رفیق♡قلب زندگیستヅ️
5.0
4123
رفاقتی بامعرفت

رفیق
اگه زمین خوردی بلندت میکنم!
اگر نتونستم منم رو زمین کنارت میشینم:)

5.0
3153
رفاقتی بامعرفت