جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام

1921 پست
متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام مناسب بیو , استوری کپشن و پست و وضعیت واتس آپ تلگرام اینستاگرام و .. بصورت گلچین شده
غمگین خیانت بامعرفت - جدیدها بامعرفت انگلیسی بامعرفت ترکی کوتاه بامعرفت بلند بامعرفت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

همونجا‌که‌شایع‌میگه:
بهترین‌رفیق‌منی
پایه‌ثابتی،شریک‌غمی
بعید میدونم دیگه مثل تو ببینه زمین
از خوبِ خیلیا خیلی بهتری"!(:💛☁️"با توعما آجی بزرگه ❤Nahal555❤️
5.0
11173
شاخ رفاقتی بامعرفت لاتی مغرور
مشابه ها
برامـ مهمـ نیستـ ڪـہ بهتر از تـو وجود داشتـہ باشـہ یا نـہ مهمـ اینـہ ڪـہ هیچـڪـے تـو نمیشـہ!:)🐥🍂️
5.0
44405
𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒕, 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖! :)🐥🍂
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم حقیقت بامعرفت
#م‍‌ع‍‌رف‍‌ت ی‍‌ع‍‌ن‍‌ی ‌‍داش‍‌ت‍‌ن ک‍‌س‍‌ای‍‌ی کہ آ‍‍دم ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت ‍از ‍داش‍‌ت‍‌ن‍‌ش‍‌ون پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌م‍‌ی‍‌شہ!...🌚💫️
5.0
74676
رفاقتی بامعرفت لاشی دوستت دارم
«تو قلب منی ولی بیرون از تنِ من🫀
کاش میشد بودناتو ذخیره کرد
تا وقتایی که نیستی انقدر دلتنگ
بودنت نشم ‹🥺♥️›
میخوام بهت بگم که
تو بهترین رفیق منی و هیچکسی جا تو نمیگیره🫂🔐•»
(L.D)
5.0
33201
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم بامعرفت خواهر
ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن رف‍‌ی‍‌ق ک‍‌یع؟
اون‍‌ی‍ ک‍ ت‍‌و ش‍‌ادی‍ و غ‍‌م ک‍‌ن‍‌ارت‍‌ه«ℳ»❤️✨️
5.0
12430
دخترانه رفاقتی بامعرفت

به‌دنیا‌نمیدم‌تک‌تک‌خنده‌هاتو‌
ࢪفـیـــــ∞ـــــق جـــــان🤍️
5.0
40713
رفاقتی بامعرفت
ܢ̣ــܣࡅ߳ـܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚـࡅ߳ߺߺܙ ܭــࡅ࡙ܢܚـࡅ߳؟
ߊ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ ܭـܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܨ ࡐ‌ ܫ̇ــܩܢ ܭࡅ߭ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ܘ
🧿✨️
5.0
40097
𝒲𝒽𝑜'𝓈 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒻𝓇𝑒𝒾𝓃𝒹?
𝒯𝒽𝑒 𝑜𝓃𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝒾𝓈 𝒷𝑒𝓈𝒾𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃 𝒽𝒶𝓅𝓅𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈🧿✨
رفاقتی بامعرفت
~¹ سال❤️ ¹² ماه🖇 ³⁶⁵ روز🌓 ⁸⁷⁶⁰ساعت🕰 ⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳ ³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺 هرروز🌞 هرشب🌙 هرلحظه🥀 دلم‌برات‌تنگ‌میشه☄️ #رفـــــیـــــقـ~♥️ ️️
5.0
14829
دخترانه رفاقتی بامعرفت دوستت دارم متفرقه‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
32967

𝑆𝑒𝑛𝑖 𝑜‌𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚
عاشقانه بهترین ها شاخ بامعرفت دوستت دارم آرامش همسر