جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو تیم فوتبال استقلال / متن کوتاه برای استقلال

173 پست
بیو و کپشن و شعار های یک خطی برای تیم فوتبال استقلال مناسب کری کپشن وضعیت استوری و . از بزرگترین وبسایت متن کوتاه ایران
استقلال - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شاید براتون سوال باشه چرا به پرسپولیس میگیم لنگی .
چون یه زمانی این تیم پرچم نداشت .
هوادارانش لنگ می‌بردن ورزشگاه 😂😂😂. ️
4.9
268
طنز استقلال فوتبال پرسپولیس
من بدون تو مثل پرسپولیسم که داور نداره
💙✨𝐄𝐬𝐭𝐠𝐡𝐥𝐚𝐥️
5.0
832
تیکه دار استقلال
مشابه ها

‹ درون‌م‍‌ای‍‌ک‌دَم،از‌ت‍‌ونم‍‌ی‌ش‍‌ودخال‍‌ی💙! ›
استقلال‌جانِ‌من(:️
5.0
177
مهربانی استقلال

قسم به هر چي مرده/پرسپوليس نامرده😑 قسم به هر چي تيمه/پرسپوليس يتيمه😂 قسم به هر چي عشقه/تيم ابي با عشقه.😻👑

4.9
1720
استقلال
بایَد کِیفیت رو اَز اِستِقلال
تَلاش رو اَز تِراکتور
بی حاشیِه بودَن رو اَز سِپاهان
دُروغ رو اَز پِرسپولیس
مَعرِفَت رو اَز گُل گُهَر
عِشق رو اَز مَلَوان وَ
تَنَفُر رو اَز دِربی
یاد گِرِفت...🍃🥀️
4.9
1531
غمگین تیکه دار استقلال فوتبال پرسپولیس
𖤐⃟🦋••I من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست. 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ️

‌️
5.0
1388
شاخ تیکه دار ملکه استقلال
آبی: رنگ دریا، آسمان، ترکیبی از رنگ بال های طاووس.. زیباست! نه؟
این رنگ برام خیلی با ارزش هست..
تصورش هم زیبا است، زیر آسمان دراز بکشی و به آسمان خیره شوی..:)
انجامش بده! کیف میده:|~~️
5.0
352
Blue: the color of the sea, the sky, a combination of the color of peacock wings... it's beautiful! No? This color is very valuable to me.. The idea is also beautiful, lie under the sky and stare at the sky..:) Do it! Gives a bag:|~~
بهترین ها استقلال
ت‍‌و‌ زی‍‌ب‍‌ا‍ ت‍‌ری‍‌ن‌ ت‍‌ی‍‌ت‍‌ر‌ زن‍‌دگ‍‌ی‌ م‍‌ن‍‌ی‌ ت‍‌ول‍‌ه(: 💌🦋️
5.0
478
عاشقانه استقلال
کوه به کوه نمیرسه ولی حرفایی که پشتم میزنی زود به گوشم میرسه👌️
5.0
96
تیکه دار استقلال
ܩܔ ܝ̇ߺܘ ߊ߬ܝ̇ߺܩܢ ܭܘ ܢ̣ܘ ࡅ߳یܫ̇ ߊ‌ܝ̇‌ ࡅ߳و ܢ̣ܝ‌ܭَܝ‌ܥ‌‌ߊ‌ܝ̇ߺܩܢ ܝ‌وܨ
ߊ‌ܩࡅ߳حߊ‌ܔ ܭܔ ܢ̣ܘ ܥ‌‌وصܥ‌‌ ۬ ި۬ܟܿܩܢ ܩܝ‌ߊ ܢ̣ܢܚܩܢ ߊ‌ܠܠܣ...!

«Esteghlal»️
5.0
128
غمگین موفقیت بامعرفت استقلال
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ🖤ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ
وقتی این خـط صـاف بـشه قـدر مـن رو مــے دونید ️
5.0
275
غمگین استقلال


گاهی اوقات باید بدترین دردها رو بکشی
تا بهترین تغییرها رو تجربه کنی.
😎🧡🥲️
4.4
510

Sometimes it takes the worst pain to bring about the best change.
انگلیسی تیکه دار لاتی استقلال
با خیلیا میگم و میخندم
فقط خودم میدونم که بلیط گی چقدر می ارزه🖤️
5.0
37
شاخ استقلال