جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو تیم فوتبال استقلال / متن کوتاه برای استقلال

56 پست
بیو و کپشن و شعار های یک خطی برای تیم فوتبال استقلال مناسب کری کپشن وضعیت استوری و . از بزرگترین وبسایت متن کوتاه ایران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
بایَد کِیفیت رو اَز اِستِقلال
تَلاش رو اَز تِراکتور
بی حاشیِه بودَن رو اَز سِپاهان
دُروغ رو اَز پِرسپولیس
مَعرِفَت رو اَز گُل گُهَر
عِشق رو اَز مَلَوان وَ
تَنَفُر رو اَز دِربی
یاد گِرِفت...🍃🥀️
4.9
303
غمگین تیکه دار استقلال فوتبال پرسپولیس
نصب برنامه اندروید تاوبیو

قسم به هر چي مرده/پرسپوليس نامرده😑 قسم به هر چي تيمه/پرسپوليس يتيمه😂 قسم به هر چي عشقه/تيم ابي با عشقه.😻👑

4.9
978
استقلال
آبی: رنگ دریا، آسمان، ترکیبی از رنگ بال های طاووس.. زیباست! نه؟
این رنگ برام خیلی با ارزش هست..
تصورش هم زیبا است، زیر آسمان دراز بکشی و به آسمان خیره شوی..:)
انجامش بده! کیف میده:|~~️
5.0
120
Blue: the color of the sea, the sky, a combination of the color of peacock wings... it's beautiful! No? This color is very valuable to me.. The idea is also beautiful, lie under the sky and stare at the sky..:) Do it! Gives a bag:|~~
بهترین ها استقلال
مشابه ها


گاهی اوقات باید بدترین دردها رو بکشی
تا بهترین تغییرها رو تجربه کنی.
😎🧡🥲️
4.1
294

Sometimes it takes the worst pain to bring about the best change.
انگلیسی تیکه دار لاتی استقلال
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ🖤ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ
وقتی این خـط صـاف بـشه قـدر مـن رو مــے دونید ️
5.0
89
غمگین استقلال
𖤐⃟🦋••I من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست. 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ️

‌️
5.0
232
شاخ تیکه دار ملکه استقلال
مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،

مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری

و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;

5.0
184
موفقیت استقلال حقیقت انگیزشی
من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم،ای طلوع اولین تجربه آزادیـ :)️
5.0
218
I believe in your tomorrow and your generation, the dawn of the first experience of freedom :)
بهترین ها فلسفی استقلال
‌آدم‍‌ا ب‍‌ه م‍‌رور ع‍‌وض ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ن م‍‌ش‍‌خ‍‌ص م‍‌ی‍‌ش‍‌ن ‌-! ..͜️
5.0
505
بهترین ها حقیقت
یجوری باشید که
وقتی هستی ازت فراری باشن
و وقتی نیستی دلشون برات تنگ بشه
😁😜
5.0
424
شاخ شیطنت استقلال
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ🖤ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ
وقتی این خـط صـاف بـشه قـدر مـن رو مــے دونید ️
5.0
39
غمگین استقلال
بزرگترین حماقت انسان
لبخند زدن به کسی هست
که ارزش نگاه کردن هم ندارد️
5.0
145
The greatest human folly is to smile at someone who is not worth looking at
تیکه دار استقلال

مشکلات زندگی نمیان که نابودت کنن،
میان که بهت کمک کنن
تا پتانسیل‌های نفهته‌ات رو بشناسی!🍀
#رعنا_اس_جی

2.5
61
موفقیت استقلال انگیزشی
ت‍‌و‌ زی‍‌ب‍‌ا‍ ت‍‌ری‍‌ن‌ ت‍‌ی‍‌ت‍‌ر‌ زن‍‌دگ‍‌ی‌ م‍‌ن‍‌ی‌ ت‍‌ول‍‌ه(: 💌🦋️
5.0
292
عاشقانه استقلال