جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های طبیعت / جدیدترین متن طبیعت [اردیبهشت 1403]

302 پست
متن های طبیعت جدید , تعداد 302 متن طبیعت به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های طبیعت / جدیدترین متن طبیعت [اردیبهشت 1403]
طبیعت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

سعدی️
5.0
24
شعر فلسفی طبیعت
آب زنید راه را، هین که نگار میرسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد

مولوی️
5.0
6
شعر بهار ادبی طبیعت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
🇬🇧 𝕿𝖍𝖊𝖞 𝖍𝖆𝖙𝖊 𝖒𝖊 𝖇𝖊𝖈𝖆𝖚𝖘𝖊: 𝕴𝖙'𝖘 𝖊𝖆𝖘𝖎𝖊𝖗 𝖙𝖔 𝖍𝖆𝖙𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝖙𝖔 𝖈𝖔𝖒𝖕𝖊𝖙𝖊 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖒𝖊

از من متنفرن چون متنفر بودن از من راحت تر از رقابت با منه👌🏻️
5.0
2
شاخ غمگین یلدا طبیعت
* به تمام خستگان جهان :
باشد که اشک بعدی شما ; اشک شوق باشد❤❤❤ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
10
عاشقانه طبیعت
‏ادم بعضی وقتا باید از تلاش واسه نگه داشتن دست برداره تا ببینه اون چیز ادامه پیدا میکنه یا خودشه که داره تنهایی ادامه‌ش میده
🕊️️
5.0
14
موفقیت بهترین ها طبیعت
Suddenly she was immersed in absolute darkness
ناگهان غرق در تاریکی مطلق شد️
5.0
4
غمگین طبیعت
برای من مهم نیست بقیه چی فکر میکنن چون میدونم چه کاری #درسته چه کاری غلطه🌙🖤️
5.0
9
عاشقانه شاخ طبیعت
ܭَߊ‌ܣܨ ܢ̣ܘ ܭܢܚ݅ࡅ߳ܔ ܭܢܚߊ‌یܨ ܭܘ ߊ‌ܝ̇‌ܢܚ݅وܔ ܩࡅ߳ܝ̇ߺܦ̇ܝ‌ܩܢ ܦ̇ܭ ܩیܭܝ̇ߺܩ◁❚❚▷
ؤߊ‌ܦ̈ܫߊ ܠܥ̇‌‌ࡅ߳ߺߺܙ ܢ̣ܟܿܢܚ݅ܘ !..♛️
5.0
11
شاخ تیکه دار طبیعت متفرقه
«در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندم كه گفتند حرف حساب جواب ندارد.»🥲️
5.0
14
شاخ غمگین طبیعت
𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘴𝘪𝘥𝘦
ادما جنبه خوبی ندارن️
5.0
13
شاخ غمگین طبیعت
و آنگاه مروارید های فراوان بی توقف از چشمانش مانند آبشار وسیعی سرازیر شد..️
5.0
30
And then many pearls flowed non-stop from his eyes like a vast waterfall.
غمگین شعر طبیعت خاطره حقیقت