جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه نامردی / بهترین بیو های نامردی [پیشنهادی]

4580 پست
متن های نامردی گلچین بصورت کوتاه , تعداد 4,580 متن نامردی به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه نامردی / بهترین بیو های نامردی [پیشنهادی]
نامردی نامردی - جدیدها نامردی عربی نامردی انگلیسی نامردی ترکی بلند نامردی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
68552
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !️
5.0
47358
Nᴇᴠᴇʀ﹐ɴᴏᴛʜɪɴɢ، ғʀᴏᴍ ɴᴏ ᴏɴᴇ﹐ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ !
انگلیسی خیانت نامردی
مشابه ها
‌ شما‌رفیق‌نبودین‌فقط‌ڪارتون‌لَنگ‌بود...!️
5.0
13710

‌ 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘𝗡'𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦
YOU NEEDED ME FOR YOUR
PROBLEMS!
انگلیسی رفاقتی نامردی لاشی
هرچی بدی دیدم تقصیر خوبیام بود!🖤

5.0
21787

          ‌   ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪ sᴀᴡ ᴡᴀs
            ‌ 𝕄𝕐 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝔽𝔸𝕌𝕃𝕋🖤

غمگین نامردی بامعرفت
به نفعشون که نباشی ازت دور میشن...!️
5.0
1873
ᴛʜᴇʏ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴜ ɪғ ᴜ ᴀʀᴇ ɴᴏ ᴍᴏʀᴇ
𝗨𝗦𝗘𝗙𝗨𝗟 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘𝗠 🖤
تیکه دار فلسفی نامردی زندگی
« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »️
5.0
4417
🪐⃤••𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗜𝗦 𝗗𝗜𝗥𝗧𝗬⠀
⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ ɪᴛ's ᴘᴇᴏᴘʟᴇ , ᴅɪʀᴛɪᴇʀ..!⠀
انگلیسی خیانت نامردی دروغ زندگی
دروغ گفتن واسه یه سریا شده استایل زندگی...!️
5.0
18118
𝓛𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓪 𝓼𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓼𝓽𝔂𝓵𝓮
شاخ تیکه دار نامردی لاشی دروغ
بـِ آدَما عادَت نَـڪُن،
یِ روزے هَمَشون تَرڪِت میـڪُنَنَ:/彡️
5.0
19017
𝒟ℴ𝓃'𝓉 ℊℯ𝓉 𝓊𝓈ℯ𝒹 𝓉ℴ ℘ℯℴ℘ℓℯ, ℴ𝓃ℯ 𝒹𝒶𝒴 𝓉ℎℯ𝒴 𝓌𝒾ℓℓ 𝒶ℓℓ ℓℯ𝒶𝓋ℯ 𝒴ℴ𝓊:/
شاخ غمگین خسته حقیقت نامردی