جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های نامردی انگلیسی / بهترین متن نامردی [پیشنهادی]

863 پست
متن های نامردی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 863 متن نامردی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های نامردی انگلیسی / بهترین متن نامردی [پیشنهادی]
نامردی نامردی - جدیدها نامردی عربی نامردی ترکی کوتاه نامردی بلند نامردی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
یِ روزے داشتَنِت آرِزومـ بود...
وَلـے اَلان فَراموشـ کَردَنِت:/️
5.0
5288
ɥɔıp ɥɔı ǝssǝɓɹǝʌ ʇzʇǝɾ ɹǝq∀
uǝqɐɥ nz sǝɓɐ⊥ sǝuıǝ ɥɔıp 'ɯnɐɹ⊥ uıǝɯ ɹɐʍ sƎ
غمگین تنهایی خسته دلتنگی نامردی
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
68552
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت
هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !️
5.0
47354
Nᴇᴠᴇʀ﹐ɴᴏᴛʜɪɴɢ، ғʀᴏᴍ ɴᴏ ᴏɴᴇ﹐ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ !
انگلیسی خیانت نامردی
بـِ آدَما عادَت نَـڪُن،
یِ روزے هَمَشون تَرڪِت میـڪُنَنَ:/彡️
5.0
19015
𝒟ℴ𝓃'𝓉 ℊℯ𝓉 𝓊𝓈ℯ𝒹 𝓉ℴ ℘ℯℴ℘ℓℯ, ℴ𝓃ℯ 𝒹𝒶𝒴 𝓉ℎℯ𝒴 𝓌𝒾ℓℓ 𝒶ℓℓ ℓℯ𝒶𝓋ℯ 𝒴ℴ𝓊:/
شاخ غمگین خسته حقیقت نامردی
هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡!️
5.0
2600
───• · · · ⌞🌵⌝ · · · •───
𝔑𝔬𝔫𝔢 𝔬𝔣 𝔲 𝔴𝔢𝔯𝔢 𝔯𝔢𝔞𝔩
خیانت نامردی دروغ
‌ شما‌رفیق‌نبودین‌فقط‌ڪارتون‌لَنگ‌بود...!️
5.0
13708

‌ 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘𝗡'𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦
YOU NEEDED ME FOR YOUR
PROBLEMS!
انگلیسی رفاقتی نامردی لاشی
من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!️
5.0
1623
╭─━─━─≪🌅≫─━─━─╮
𝗜𝗙 𝗜 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘 𝗦𝗢𝗠𝗘𝗢𝗡𝗘
ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʀᴇᴘᴇᴀᴛ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ
انگلیسی جدایی نامردی
« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »️
5.0
4417
🪐⃤••𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗜𝗦 𝗗𝗜𝗥𝗧𝗬⠀
⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ ɪᴛ's ᴘᴇᴏᴘʟᴇ , ᴅɪʀᴛɪᴇʀ..!⠀
انگلیسی خیانت نامردی دروغ زندگی

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن... ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .

4.9
747

Wolves betray when they are hungry, humans when full...

فلسفی خیانت نامردی
‌ ‏گاهی خودیا از همه دشمن ترن...!️
5.0
1912
‌‌

‌ 𝙎𝙤𝙢𝙚𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙀𝙣𝙚𝙢𝙞𝙚𝙨

شاخ غمگین نامردی سیگار

تو این دنیا به هیچکس وابسته نباش، چون حتی سایه تم وقتی درگیر تاریکی میشی رهات میکنه.

4.9
1786

Don't depend too much on anyone in this world,because even your own shadow leaves you when you are in darkness.

انگلیسی خیانت نامردی