جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های نامردی عربی / بهترین متن نامردی [پیشنهادی]

45 پست
متن های نامردی گلچین به زبان عربی , تعداد 45 متن نامردی عربی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های نامردی عربی / بهترین متن نامردی [پیشنهادی]
نامردی نامردی - جدیدها نامردی انگلیسی نامردی ترکی کوتاه نامردی بلند نامردی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ط‍‌ـوری ب‍‌اه‍‌ام ب‍‌ازی کـرد ،ک‍‌ـه خ‍‌ودم‍‌م ن‍‌ف‍‌هم‍‌ی‍‌دم کِ‍‌ی ب‍‌اخ‍‌ت‍‌م ♬♡:)️
5.0
192
그는 내가 졌을 때 이해하지 못하는 방식으로 나와 놀았습니다 ♬ ♡ :)
غمگین جدایی حقیقت نامردی عشق یک طرفه
هعـی زندگی میچرخـع.. مثل ی تاسـع امروز حکم میکنی فردا التماسـع.. ️
5.0
2247
She is a mercenary, such as Tas Amruz, a ruling that enables an individual to petition.
شاخ تیکه دار حقیقت نامردی لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
هیچوقت نمیتونی دختر هارو درک کنی
چون اونا پیچیده ان
چون اونا در حین مهربونیت بد اخلاق
در حین فرشته بودن شیطان
در حین خنده رو بودن حالشون بده
نمیتونی دركش کنی
نمک نشو رو درداش ️
5.0
513
kızları asla anlayamazsın
Çünkü onlar karmaşık
Nazikken kaba oldukları için
Şeytanın meleği olurken
Gülerken kendilerini iyi hissetmelerini sağlayın
anlayamazsın
tuzlama
دخترانه نامردی خسته
مشابه ها
کاشکی میشد به جای لبخند مصنوعی سال ها گریه کنم که بفهمی چقدر دل تنگت ولی بزار بخندم که بمونی :) 🖤🥀️
5.0
486
人工的な笑顔の代わりに何年も泣いて、あなたがいなくて寂しいことを理解してもらいたいのですが、あなたがとどまるように笑わせてください:) 🖤🥀
غمگین تیکه دار جدایی نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
✧∭✧∰✧∭✧ همـہ اבم ها ے روزے میرט و ؋ـقط ے خاطرـہ تلخ ازشوט میمونـہ و با هموט یـہ خاطرـہ בنیاموט میشـہ سیاـہ سـ؋ـیـב
#تکست_ـבل ✧∭✧∰✧∭✧️
5.0
240
𝔄𝔩𝔩 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔡𝔦𝔢 𝔬𝔫𝔢 𝔡𝔞𝔶 𝔞𝔫𝔡 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔞 𝔟𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔪𝔢𝔪𝔬𝔯𝔶 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢𝔪 𝔯𝔢𝔪𝔞𝔦𝔫𝔰, 𝔞𝔫𝔡 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔬𝔫𝔢 𝔪𝔢𝔪𝔬𝔯𝔶 𝔬𝔲𝔯 𝔴𝔬𝔯𝔩𝔡 𝔟𝔢𝔠𝔬𝔪𝔢𝔰 𝔟𝔩𝔞𝔠𝔨 🕸🕷𝔞𝔫𝔡 𝔴𝔥𝔦𝔱𝔢 #𝔱𝔢𝔵𝔱_𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱
غمگین عصبانی نامردی لاشی مغرور
هممون ادمی که بهش نیاز داشتیم
بهمون یاد داد به کسی نیاز نداشته باشیم! :)️
5.0
81
우리에게 필요한 사람은
아무도 필요하지 않다고 가르쳤습니다 ! :)
غمگین حقیقت بی تفاوت نامردی
خودتو بهـ اونـ راهـ نزنـ...!
اونیـ کـ بدترینـ صدمهـ ها رو بهمـ زد تو بودیـ...!️
5.0
215
속지 마세요...!
나에게 가장 큰 상처를 준 건 너였어...!
غمگین جدایی حقیقت نامردی


«در دل آدمی، اسامیِ افراد بر اساس حروف "وفا" تنظیم می‌شوند نه بر اساس حروف الفباء...»
5.0
98
‏و في القلب تترتّب الأسماء
حسب حروف الوفاء،
لا حسب حروف الهجاء...
غمگین تیکه دار خسته حقیقت نامردی
خدا هیچ خائن نمک نشناسی را دوست ندارد.️
4.3
320
•إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ•
مذهبی خیانت نامردی عربی
نّمّیّـّבوّنّمّ چّرّاّ وّلّےّ بّعّضّےّ هّاّ رّاّحّتّ בلّمّ رّوّ مّیّشّکّنّنّ ️
5.0
301
I don't know why, but some people break my heart easily
غمگین نامردی خسته
قاتل روح من به صحنه جرم بر نگشت.....(: ️
5.0
380
내 영혼을 죽인 범인은 범행 현장에 돌아오지 않았다.....(:
غمگین تنهایی نامردی
وقتی یه نابینا درمان میشه،
اولین چیزی که مشکنه عصاشه
همون چیزی که تو روزای سختش کنارش بود:) ️
5.0
124
Lorsqu'un aveugle est guéri, la première chose qui lui est difficile, c'est la canne qui était à côté de lui pendant ses jours difficiles :)
غمگین حقیقت زندگی نامردی
- از چیا بیشتر میترسی؟
+ تـ‌نـ‌هـ‌آیـ‌ی، خـ‌یـ‌آنـ‌ت، عـ‌شـ‌‌ق!!
- چقدر شکست عشقی خوردی؟
+ نمیدونم، حسابش از دستم در رفته!!️
5.0
127
What are you most afraid of?
loneliness, betrayal, love,
How many times have you failed in love?
I don't know, it can't be counted
غمگین نامردی خسته دلتنگی
یَََِِـَِقَِـَِیَِنَِ دَِاَِرَِمَِ ڪَِسَِیَِ ظَِرَِفَِ دَِعَِاَِ رَِاَِ جَِاَِبَِهَِ جَِاَِ کَِرَِدَِهَِ

تَِوَِ رَِاَِ مَِنَِ آَِرَِزَِوَِ کَِرَِدَِمَِ،َِ ڪَِسَِیَِ دَِیَِگَِرَِ تَِوَِ رَِاَِ دَِاَِرَِدَِ!َِ💔😶‍🌫️️
5.0
67
I'm sure someone moved the prayer container‌ ....
I wished for you, someone else has you!💔🫠
غمگین تیکه دار حقیقت نامردی عشق یک طرفه
از نسلے کہ توشم متنفرم!
از لاس زدن های بے نتیجہ،
از داشتن حق انتخاب های زیاد،
از تعهد نداشتن،
از خیانت کردنا،
از همشون عوقم میگیره :)!🫧'️
5.0
43
Kendi neslimden nefret ediyorum! Sonuçsuz flört etmekten, çok fazla seçeneğe sahip olmaktan, bağlılık eksikliğinden, aldatmaktan, hepsinden uzak duracağım :)!
غمگین نامردی بی تفاوت
#دوس داشتن به پول و قیافه #نیس به ماشین آخرین مدل #نیس به تیپ ترتمیز #نیس به مهمونی پارتی ،به کادوی ولنتاین #نیس..
دوس داشتن به #پشتت بودنه
به #باهات بودنه
کسی که #دوست داره..
تا #تهش پشتته
#ناراحت میشی دنیا رو سرش #خراب میشه
نمیخاد #اذیتت کنه
نمیزارع کسی #نگات کنه
واست #تلاش می‌کنه
واست #صبر می‌کنه
با بدیات #میسوزه
با خوبیات #میسازه
تو حال #بدیات پیشته
#خودتو میخاد نه شرایط و #جسمتو
5.0
827
نمیخاد با به #نمایش گذاشتنت #پز بده
به #پاک بودن و نجیب بودنت #افتخار می‌کنه تا به #لاشی و پایه بودنت..
حالا هی #نگو دوست دارم..
_دوست دارم #تایپ کردنی نیس #ثابت کردنیه مرغ‌عشق..!😏
غمگین تیکه دار خسته حقیقت نامردی
من شـבم عاشق اونے کـہ عاشقم نیس...️
5.0
483
♠💙 나는 나를 사랑하지 않는 사람과 사랑에 빠졌습니다 😺☢
آلمانی👇🏻
ɪᴄʜ ʟɪᴇʙᴇ ᴊᴇᴍᴀɴᴅᴇɴ, ᴅᴇʀ ᴍɪᴄʜ ɴɪᴄʜᴛ ʟɪᴇʙᴛ
فرانسوی👇🏻
ᴊᴇ ꜱᴜɪꜱ ᴛᴏᴍʙÉ ᴀᴍᴏᴜʀᴇᴜx ᴅᴇ QᴜᴇʟQᴜ'ᴜɴ Qᴜɪ ɴᴇ ᴍ'ᴀɪᴍᴇ ᴘᴀꜱ
هندی👇🏻
मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया जिसे मैं प्यार नहीं करता
غمگین تیکه دار عشق یک طرفه نامردی دوستت دارم