جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های موسیقی / جدیدترین متن موسیقی [فروردین 1403]

1363 پست
متن های موسیقی جدید , تعداد 1,363 متن موسیقی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های موسیقی / جدیدترین متن موسیقی [فروردین 1403]
موسیقی موسیقی انگلیسی موسیقی ترکی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
آدمی به سان ماه است!
گاهی بس قوی و گاهی هم بقدری ضعیف میشود که نتوان اورا یافت و میان حاله ای از اندوه و غم گم می‌شود...🔗🤍🌙️
5.0
7
غمگین بهترین ها شب آرامش موسیقی
بہ ق‍‌ول ش‍‌ای‍‌؏ :
دی‍‌ر مےف‍‌ه‍‌مے زن‍‌دگے ن‍‌ڪ‍‌ردے و
ش‍‌ی‍‌ش دُن‍‌گ ح‍‌واس‍‌ت بہ چے م‍‌ی‍‌شہ ه‍‌ا ب‍‌وده..️
5.0
460
بهترین ها غمگین متفرقه موسیقی
نت های موسیقی آن لحظه، درست شبیه به زمانی بود که سازها سعی میکردن فاجعه ها رو بدون استفاده از کلمات، بیان کنند!️
5.0
78
غمگین فلسفی نامردی موسیقی
وَقتیِـے نیستیِ آهنگام مِیشهَ غَمگیَن♬🥺.️
5.0
20
𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑌𝑜𝑢 𝐴𝑟𝑒 𝑁𝑜𝑡 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝐵𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑑♬🥺.
عاشقانه غمگین حقیقت خسته موسیقی