جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند مغرور / بهترین متن مغرور [پیشنهادی]

614 پست
متن های مغرور گلچین بصورت بلند , تعداد 614 متن مغرور به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند مغرور / بهترین متن مغرور [پیشنهادی]
غمگین لاتی مغرور مغرور - جدیدها مغرور عربی مغرور انگلیسی مغرور ترکی کوتاه مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
110524

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
152283
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بِذار بِگن مَغرورَم
مَن"دیگه" دٖوس داشٖتَنمو خَرج کَسی کِه لیٰاقَت نَداره نِمیکُنم!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
10193
شاخ تیکه دار حقیقت لاتی مغرور
╭┈─────── 「🌵」


پادشاه منطق باش نہ بَرده احساساتـــ...

‌‌
╰┈• ⎇‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‎‌️
5.0
6143
شاخ تیکه دار مغرور
مشابه ها
...⁦☘️⁩
بعضی وقتا باید مغرور باشی...
باید از سر غرور تن به هرکاری ندی...
من معتقدم باید یه وقتایی خودخواهی کنم
و فقط به خودم فکر کنم!
خودم باشم و بخاطر هیچکی
از دیوار هیچ حماقتی بالا نرم!
وگرنه تا عمر داری برچسب سادگی و حماقت
از روی پیشونیت جدا نمیشه!!
.......⁦☘️⁩️
5.0
331
فلسفی زندگی مغرور
اخ‍‌ت‍‌اپ‍‌وس ب‍‌اش:)
ب‍‌داخ‍‌ل‍‌اق ب‍‌اش و ب‍‌هـ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و، ب‍‌ال‍‌اخ‍‌ره ک‍‌هـ ی‍‌هـ دی‍‌وون‍‌هـ ای م‍‌ث‍‌ل ب‍‌ا‌ب اس‍‌ف‍‌ن‍‌ج‍‌ی پ‍‌ی‍‌دا م‍‌ی‍‌ش‍‌هـ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ت ش‍‌هـ🥺️
5.0
152
غمگین تیکه دار خسته ادبی مغرور
عاشق اونهاييم كه ازم متنفرن، بهم انگيزه ميدن! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️️
5.0
9541
I love you hate me!✨️
موفقیت انگیزشی مغرور بی تفاوت
دیگه از رفتن آدما تعجب نمیکنم...
انگار وقتی یه نفر میاد ، فکر رفتنشو از همون روز اول میندازم توی سرم. تو مغزم با خودم میگم: ببین ، اینی که امروز اومد ممکنه فردا بره ؛ بی‌دلیل ، بی‌خداحافظی ، بی‌برگرد.
میتونی تحمل کنی؟
اگه میتونی بزار بیاد تو زندگیت!
راستشو بخوای روزای اولِ رفتنش حالم بده ، گریه میکنم و گاهیم دلم میگیره.
ولی خب به خودم فقط اجازه همون یه روز غمبرک زدنو میدم ، از فرداش سعی میکنم بلندشم و به خودم برسم! ️
5.0
516
شاخ حقیقت مغرور بی تفاوت


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
13024
شاخ تیکه دار رفاقتی لاتی مغرور ادبی حاضر جوابی
قدر لحظه هارو بدون.
امروز اگر خوش نگذره،دیگه برنمیگرده!
مهم نیست بقیه چی میگن.
زندگی رو هرجور که دوست داری بگذرون،
یادت باشه روزنامه ی روز شنبه،
زباله ی روز یکشنبه ست....️
5.0
2673
شاخ بهترین ها طبیعت آرامش مغرور
‌‍و‌اس‌‍ہ ک‍‌س‍‌یـ ک‌‍ہ #ج‍‌نب‍‌ه ‍م‍‌هر‍‍‌ب‍‌ون‍‌ی‍‌ت‍‌ـو ن‍‌دا‌ر‍ہه ‌ه‍‌م‍‌و‍ـن ‍‍م‍‌غـر‍ورِ #س‍‌نـگ‍‌د‌ل ب‍‌اش‍‌یـ ب‍‌ـهت‍‌ر‍ههه️
5.0
104
شاخ مغرور

𝗚𝗢𝗢𝗗 𝗗𝗔𝗬𝗦
𝗔𝗥𝗘 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗢𝗥 𝗨𝗦 . .

روزايِ خوب منتظرن . .!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
6274
شاخ موفقیت انگیزشی لاتی مغرور
بزرگترین رازدار زندگیت کیه؟ "قلبت"
بزرگترین تصمیم گیرنده زندگیت کیه؟ "مغزت"
بزرگترین همراه زندگیت کیه؟ "پاهات"
می‌خوام بگم
قهرمان زندگیت خودتی،
فقط به خودت تکیه کن...️
5.0
610
شاخ بهترین ها مغرور انگیزشی
من بهت نمی‌گم با کی برو با کی بیا. من هیچ وقت محدودت نمی‌کنم.
من هر دقیقه بهت نمیگم اینکارو نکن ناراحتم میکنه
من به هیچ کدوم از رفتارهای شخصیت گیر نمیدم.
چون اگه برات مهم باشم
کاری که ناراحتم کنه رو انجامش نمیدی!
و اگه انجامش بدی پس اهمیتی برات نداشتم...
و این بحث و دعوا نداره...️
5.0
269
غمگین تنهایی مغرور
ب‍ہ #خ‍‌ی‍‌ان‍‌ت م‍‌ی‍‌گ‍‌ی #ش‍‌ی‍‌ط‍‌ن‍‌ت |':
ب‍ہ #ه‍‌رزه ب‍‌ودن م‍‌ی‍‌گ‍‌ی #ت‍‌ن‍‌وع ط‍‌ل‍‌ب‍‌ی ،
ب‍‌اه‍‌مہ #ل‍‌اس زدن‍‌م ش‍‌ده #اج‍‌ت‍‌م‍‌اع‍‌ی ب‍‌ودن :/
ی‍ہ اس‍‌مم واس #م‍‌ادرج‍‌ن‍‌ده ب‍‌ودن‍‌ت #پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن !️
5.0
3917
شاخ شیطنت حقیقت مغرور لاتی
•من
میتونم در عرض یک ثانیه بدترین آدمی باشم که تو عمرت دیدی و همینطورم میتونم
اونقدر خوب باشم که نتونی باور کنی،
درواقع ۹۰درصد رفتار من بستگی به اینکه تو کی هستی داره!•️
5.0
459
شاخ دخترانه مغرور
نمیدونم چی تو خودتون دیدین ک فکر میکنین اگه نباشین من دیگه نمیتونم ادامه بدم!
من همونیم ک اشکام رو بالشت فرود اومدن ن تو بغل کسی :)
من همونیم ک اشکام رو دستای خودم پاک کردن ن اونی ک جون میده واسم :)
من این مسیری ک میبینی تنها اومدم!
پس میتونم بقیش رو هم تنها برم :)
آره میدونم، الان نشستم، ولی دلیل نمیشه دیگه پا نشم :)
این مسیرو همینجوری اومدم با استراحت کردن!
استراحت جزئی از زندگیِ :)️
5.0
2133
شاخ تیکه دار بی تفاوت مغرور
خِیلیآ میٓخآنٕ مَنوٓ خرآبٌ کُنَن...
وَلي بَدبَختآ خَبرٕ ندآرَن مَن عَز خَرآبِع هآ بُرجّ میٓسآزَم😸🙌😈⚡️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
999
شاخ تیکه دار حقیقت لاتی مغرور
ع‍‌زی‍‌زم‍ ح‍‌ال‍‌ا ک‍‌ه اس‍‌م‍ ‌‌م‍‌ن
ت‍‌و 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗹𝗶𝘀𝘁 ش‍‌م‍‌اس‍‌ت...
اس‍‌م‍ ش‍‌مام‍ ت‍‌و #ق‍‌ب‍‌رس‍‌ت‍‌ون ق‍‌ل‍‌ب م‍‌اس‍‌ت!️
5.0
657
شاخ مغرور بی تفاوت
‏همیشه آدمای مغرور رو دوست داشتم چون ...

گفتن دوستت دارم خیلی واسشون سخته
ولی وقتی میگن عجیب به دلت میشینه .
میدونی چرا ؟ چون مطمئنی از سر عادت نگفته .
چون مطمئنی تیکه کلامش نیست .
چون واسه گفتن پا روی همه‌ی غرورش گذاشته .
چون مطمئنی وقتی میگه دوستت دارم ،
یعنی واقعا دوستت داره !:)

5.0
153
بهترین ها مغرور حقیقت
کاش بدونی در حدی نیسی ک مانع خنده هام شی :) 😄
کاش بدونی درحدی نمیبینمت ک جوابتو بدم :/ 😎
کاش بدونی ک اگه بری بازم برمیگردی :) 😐
کاش بدونی من کسی نیستم ک بخوای از دست بدی :/ 😈💜️
5.0
102
شاخ لاتی مغرور حقیقت

‌ بعضــــے وَقتــــها احســــــــــاس میڪُــنَـــــم مثـــلِ آبـــــــــ جوشَــــــم از بَـــــس ڪہِ ڪـ ـون خیــــــــــلے هــــــــــارو ســـــوزوندم👅💪🏽

4.7
565
شاخ مغرور
╭┈─────── 「🌵」

از قدیم گفتن بسوز بساز ولی من میسازم بدخواهام میسوزن
‌‌
╰┈• 🚶🏼‍♀️ ⎇‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‎‌

5.0
100
شاخ لاتی مغرور
من هیچوقت بخاطر رفتن کسی از زندگیم ناراحت نمیشم😏
چون اونقدر به خودم باور دارم و میدونم چجور آدمی هستم
که اگر هم کسی روزی منو ترک کنه،🚶
مطمئنم کسی که از دست میده اونــــه ن مــــن🤌🏼💯️
5.0
451
🌱🤍
شاخ تیکه دار انگیزشی مغرور
شما یه آدمـــِـــــــــــ
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ
MAT️
5.0
3185
شاخ شیطنت لاتی مغرور لاشی

تحهـﮩــ٨ـﮩ۸ــ♡ــ۸ـﮩـ٨ـﮩـ ⃠ترس 🖤]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃤0 ⃤حوصله 🖤]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃠25 ⃟کینه 🖤]█████▒▒▒▒▒▒▒ ⃟45 ⃟غرور 🖤]████████████ ⃢100 ⃠⫷⫸عصاب↞0⎆▃▃▃▃▃▃.

5.0
4530
عصبانی شاخ مغرور

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

4.4
475
تیکه دار مغرور حقیقت درسی
‌گ‍‌ف‍‌ت ت‍‌و ک‍‌ه ب‍‌ه‍‌ش #ن‍‌م‍‌ی‍‌ر‍‌س‍‌ی چ‍‌را ت‍‌ل‍‌اش م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی؟
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م ت‍‌وه‍‌م اخ‍‌رش م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری ‍چ‍‌را #ز‍‌ن‍‌دگ‍‌‌ی م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ی ! :)️
5.0
41438
Du hast zu mir gesagt, warum tust du mir das an, es ist das Ende meines Lebens, warum tust du das! :)
غمگین شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی