جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های لاشی انگلیسی / بهترین متن لاشی [پیشنهادی]

219 پست
متن های لاشی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 219 متن لاشی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های لاشی انگلیسی / بهترین متن لاشی [پیشنهادی]
تیکه به لاشی لاشی لاشی - جدیدها لاشی ترکی کوتاه لاشی بلند لاشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه...!️
5.0
15315
𝒀𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒆𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒃𝒆 𝒂 𝒍𝒊𝒆...!
انگلیسی غمگین تیکه دار دروغ لاشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دروغ گفتن واسه یه سریا شده استایل زندگی...!️
5.0
18118
𝓛𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓪 𝓼𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓼𝓽𝔂𝓵𝓮
شاخ تیکه دار نامردی لاشی دروغ
مشابه ها

تلاش نكن واسِ داشتنِ كسي ك همه داشتنش..!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
4347

‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌➖⃟🤍••𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗧𝗥𝗬 𝗧𝗢 𝗛𝗔𝗩𝗘
ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ʜᴀᴅ
انگلیسی تیکه دار لاشی
‍ن‍‌ب‍‌ود‌ی‍‌‌ن #لای‍‌ق خ‍‌وب‍‌ی ه‍‌ام"!️
5.0
6908
𝗬𝗼𝘂 𝗗𝗶𝗱 𝗡𝗼𝘁 #𝗗𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗺𝘆 𝗚𝗼𝗼𝗱 .
تیکه دار انگلیسی لاشی
هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!️
4.9
1028
𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗 𝗬𝗢𝗨𝗥
ʟɪғᴇ ᴏɴ ᴡᴏʀᴛʜʟᴇss ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
انگلیسی تیکه دار لاشی
تو اومدی تو زندگیم
تا یادم باشه که لاشیا منقرض نشدن️
4.9
1591

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐘𝐨𝐮 𝐂𝐚𝐦𝐞 𝐓𝐨 𝐌𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐈
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐥𝐭𝐫𝐲 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐧'𝐭
𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐜𝐭 𝐘𝐞𝐭
انگلیسی تیکه دار لاشی

رُز کاشتَم وَلی فِکر نِمیکَردَم جاش کاکتوس دَراد!

4.4
456

𝐼 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑏𝑢𝑡 𝑖 𝑑𝑖𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑡𝑢𝑠 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑖𝑡'𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 -

شاخ خیانت مغرور نامردی لاشی
ایمانتان‌بویِ‌گناه‌میدَهد !️
4.8
1359
○━ ᵞᴼᵁᴿ ᶠᴬᴵᵀᴴ ˢᴹᴱᴸᴸˢ 🖇
ᴸᴵᴷᴱ ˢᴵᴺ ──⇆
انگلیسی تیکه دار لاشی
یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی...
حواست باشه با کیا میشینی!!!️
5.0
4870
‌‌𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗔𝗣 𝗖𝗜𝗚𝗔𝗥𝗘𝗧𝗧𝗘
‌‌ʀᴜɪɴs ᴛʜᴇ sᴍᴇʟʟ ᴏғ ᴀɴ ᴇxᴘᴇɴsɪᴠᴇ
ᴘᴇʀғᴜᴍᴇ, ᴡᴀᴛᴄʜ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴏ
ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ғʀɪᴇɴᴅs ᴡɪᴛʜ
رفاقتی خیانت دروغ لاشی
من‌از‌تو‌بدم‌نمیاد‌از‌کاری‌که‌باهام‌کردی‌بدم‌میاد: 》️
5.0
1734
《 :‌‌ 𝐼𝒹𝑜𝓃'𝓉 𝒽𝒶𝓉𝑒 𝓎𝑜𝓊, 𝐼 𝒽𝒶𝓉𝑒 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝒹𝒾𝒹 𝓉𝑜 𝓂𝑒
تیکه دار رفاقتی نامردی لاشی سکوت
ترس از درد نداریم ترس از نامرد داریم:)🧘🏻‍♀️🖤️
5.0
1370
𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐢𝐧. 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐯𝐞:)) 🧘🏻‍♀️🖤
غمگین عصبانی تیکه دار نامردی لاشی
⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه️
4.9
2312
𖨥 𝓑𝓲𝓽𝓬𝓱𝓮𝓼 𝓢𝓽𝓪𝓻𝓿𝓮 𝓕𝓸𝓻 𝓐𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷, 𝓦𝓱𝓲𝓵𝓮 𝓐 𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷 𝓢𝓮𝓮𝓴𝓼 𝓣𝓱𝓮 𝓡𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽
شاخ انگلیسی دخترانه لاشی دختر
قبل اینکه باهام بد رفتار کنی
مطمعن شو که دیگ بهم نیاز نداری...!️
4.8
744
‌«𝑀𝑎𝑘𝑒 𝑆𝑢𝑟𝑒 𝑢 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑁𝑒𝑒𝑑 𝑀𝑒
𝐴𝑛𝑦𝑚𝑜𝑟𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑀𝑒»
جدایی لاشی قهر
‌ شما‌رفیق‌نبودین‌فقط‌ڪارتون‌لَنگ‌بود...!️
5.0
13708

‌ 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘𝗡'𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦
YOU NEEDED ME FOR YOUR
PROBLEMS!
انگلیسی رفاقتی نامردی لاشی


♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

4.9
1058

𝖘𝖔𝖒𝖊𝕿𝖎𝖒𝖊𝖘 𝕭𝖊𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖚𝖈𝖍 𝕭𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝖇𝖊𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖋𝖆𝖐𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊.

انگلیسی تیکه دار لاشی نامردی