جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های قهر انگلیسی / بهترین متن قهر [پیشنهادی]

128 پست
متن های قهر گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 128 متن قهر انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های قهر انگلیسی / بهترین متن قهر [پیشنهادی]
موزیک ویدیو انگیزشی انگیزشی دخترانه قهر قهر - جدیدها کوتاه قهر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
قبل اینکه باهام بد رفتار کنی
مطمعن شو که دیگ بهم نیاز نداری...!️
4.8
748
‌«𝑀𝑎𝑘𝑒 𝑆𝑢𝑟𝑒 𝑢 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑁𝑒𝑒𝑑 𝑀𝑒
𝐴𝑛𝑦𝑚𝑜𝑟𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑀𝑒»
جدایی لاشی قهر
کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم...️
4.9
827
Letting down is different with sulking; I've let down most of the people but I haven't sulked with them...
جدایی قهر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
*و گ‍‌‌اهی ن‍‌‌ی‍‌‌از دار‍م ق‍‌‌ی‍‌‌اف‍ه ه‍‌‌‌ی‍‌‌‌چ‍‌‌‌ک‍‌‌‌د‍‌وم‍‌‌‌ت‍‌‌‌ون رو ن‍‌‌ب‍‌‌‌ی‍‌‌‌ن‍‌‌‌م:)*️
5.0
4733
𝓐𝓷𝓭 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓽𝓸 𝓼𝓮𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮 :)
شاخ تنهایی قهر لاتی
ولی من فکر میکردم تو با بقیه فرق داری
ولی تو از بقیه بدتر بودی❤️‍🩹🩹️
5.0
14
But I thought you were different from others, but you were worse than others...❤️🩹
غمگین قهر
مشابه ها
بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .️
5.0
23768
Let them say and say and say
You smile, stare, say nothing.
انگلیسی تیکه دار شعر ادبی قهر
تو فکر میکنی من عوض شدم ولی حقیقت اینه که تو هیچ وقت "منِ" واقعیم رو نشناختی️
4.8
1040
You think I've changed but the Truth is you never really knew the real me
غمگین انگلیسی جدایی قهر
❒ وقتی ازم میپرسی چرا عصبی ای و میگم نمیدونم دلیلش این نیست که نمیدونم، دلیلش اینه که صدتا چیز کوچیک که بنظرت چرت میرسن، روی هم جمع شدنو تهش شده عصبانیت من، حالا بیام این صدتارو تعریف کنم برات که تهش بفهمی یا نفهمی؟ همون فکر کنی یه دیوونه ای چیزیم راحت تره ...️
5.0
539
Bana neden gergin olduğunu sorduğunuzda ve ben bunu bilmediğim için değil, bunun nedeni, yığıldığını düşündüğünüz yüzlerce küçük şeyin öfkemle sonuçlanmasıdır, bu yüzden size bu yüz şeyi söyleyebilirim, böylece bunu anlamanız ya da anlamamanız için? Bir psikopat ya da başka bir şey olmanın daha kolay olduğunu düşünüyorsun.
غمگین تیکه دار قهر حقیقت همسر
تهش اینه
« امکان ارسال پیام وجود ندارد »🥀💘️
5.0
2247
𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥
«𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘥 𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦»!
جدایی خیانت قهر حقیقت نامردی

کینه ای نیستم
فقط لطفشونو جبران میکنم

4.9
1742

i͟'m͟ n͟o͟t͟ a͟ g͟r͟u͟d͟g͟e͟
i͟ j͟u͟s͟t͟ r͟e͟p͟a͟y͟ t͟h͟e͟i͟r͟ k͟i͟n͟d͟n͟e͟s͟s͟

شاخ خیانت مغرور انتقام قهر
هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه️
5.0
3023
Never be the same to people, who aren't the same to you anymore .
انگلیسی تیکه دار قهر
گاهی وقتا ...
از آدما بی خود و بی جهت ناراحت میشیم ؛
نه بخاطر اینکه کاری کرده باشن
بخاطر اینکه بهمون توجه نمیکنن دیگه :)))️
5.0
586
Sometimes...
We get upset with people unnecessarily.
Not because they did something
Because they don't pay attention to us anymore :)))
غمگین تنهایی قهر
خاطِرات با مَغزَم بازے میڪُنن و تو هیچوَقت نِمیفَهمے ڪهِ چقَد دلَم بَرات تَنگ شده.. :)️
5.0
8187

ʷᶤᵗʰ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉᶳ ᵖˡᵃʸᶤᶰᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ
ᵃᶰᵈ ᵘ'ˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵏᶰᵒʷ ʰᵒʷ ᵐᵘᶜʰ ᶤ ᵐᶤᶳᶳ ᵘ
عاشقانه غمگین قهر خاطره دلتنگی

شاید برای این ضربه‌ میخورید
که بیش از حد انتظار دارید...

4.2
274

𝘔𝘢𝘺𝘣𝘦 𝘺𝘰𝘶’𝘳𝘦 𝘩𝘶𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘺𝘰𝘶🖤
.𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦 𝘸𝘢𝘺 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩

انگلیسی جدایی خیانت نامردی دلتنگی زندگی قهر


مغزم پره،ولی حرفی برای گفتن نیست:)🖤🧠
.
▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃️
5.0
2273

•𝒕𝒐𝒐 𝒎𝒉𝒄𝒉 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒎𝒊𝒏𝒅 𝒃𝒖𝒕 𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 •💙🦋
شاخ تیکه دار قهر
منو قضاوت نکن،
تو در موقعیت من نبودی که بتونی همه چیز رو از سر بگذرونی.️
4.8
999
Don't judge me, you haven't been in my position to go through it all.
غمگین جدایی عصبانی قهر
چـ‌قـ‌د مـ‌یـ‌گـ‌فـ‌تـ‌یـ‌م نـ‌ه بـ‌ا بـ‌ا فـ‌لـ‌انی ایـ‌نـ‌جـ‌وری نـ‌یـ‌سـ‌ت و چـ‌قـ‌د فـ‌لـ‌انی ایـ‌نـ‌جوری بـ‌ود🤌🏻🙄😑️
5.0
95
How many times we used to say no, Dad, so-and-so is not like this, and how many times so-and-so was like this 🤌🏻🙄😑
아니 아무개는 이렇지 않고 누구개는 이랬다고 몇 번이나 말했지 🤌🏻🙄😑
شاخ بهترین ها حقیقت حاضر جوابی قهر
اونایی که میگن
دیگه مثل من پیدا نمیکنی واقعا فکر میکنن بعد از اونا دنبال یکی مثل خودشون میگردیم؟! 🗿💔️
5.0
535
Those who 𝚜𝚊𝚢
You won't find anyone like me anymore. 𝙳𝚘 they really think that we will look for someone like them after 𝚝𝚑𝚎𝚖?
غمگین شیطنت قهر خسته