جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های فوتبال / جدیدترین متن فوتبال [اردیبهشت 1403]

52 پست
متن های فوتبال جدید , تعداد 52 متن فوتبال به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های فوتبال / جدیدترین متن فوتبال [اردیبهشت 1403]
فوتبال
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شاید براتون سوال باشه چرا به پرسپولیس میگیم لنگی .
چون یه زمانی این تیم پرچم نداشت .
هوادارانش لنگ می‌بردن ورزشگاه 😂😂😂. ️
4.9
281
طنز استقلال فوتبال پرسپولیس
مشابه ها
دیدم تو گوشیم نگرانمه اما در حقیقت ط🌛🌜️
5.0
5
شاخ فوتبال
هیـݼ ڪس باور نـ‌داره من چقـ‌در #تلاش می کنمـ ⚽️ıllıllı❤️️
5.0
730
⚽️ı𝕝𝕝ı𝕝𝕝ı❤️
ₙₒ ₒₙₑ bₑₗᵢₑᵥₑₛ ₕₒw ₕₐᵣd ᵢ ₜᵣy
موفقیت استقلال فوتبال پرسپولیس
دیگہ‌نگاه‌کردن‌بہ‌چشمات‌یا‌عکست
نمیتونہ‌کارۍ‌کنہ‌واسم ،
نیاز‌دارم‌تزریقت‌کنم‌بہ‌خونَم‌دلبرمغرورم:)))️
5.0
62
Chega de olhar nos seus olhos ou na sua foto
Ele não pode fazer nada comigo
Eu preciso injetar você no meu sangue, estou orgulhoso de você
عاشقانه غمگین فوتبال حقیقت باران
ف‍‌وت‍‌ب‍‌ال‍‌ چ‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌؟ ب‍‌ازی‍‌ اس‍‌ت‍‌ ک‍‌ه‍‌ ۲۲ ن‍‌ف‍‌ر در ی‍‌ک‍‌ زم‍‌ی‍‌ن‍‌ ب‍‌ر س‍‌ر ی‍‌ک‍‌ ت‍‌وپ‍‌ ک‍‌وچ‍‌ی‍‌ک‍‌ ه‍‌م‍‌ را م‍‌ی‍‌ک‍‌ش‍‌ن‍‌د ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ 😶‍🌫️😂️
5.0
451
طنز فوتبال
". همیشہ‌مےگفت:
. واسہ‌ڪےڪارمےڪنے؟
. مےگفتم:امام‌حسین:)♥️🌱
. مےگفت:پس‌حرف‌هارو‌بیخیال :)
. ڪار‌خودت‌روبڪن
. جوابش‌باامام‌حسین . . .♥️:)"

+شہیدمحمدحسین‌محمدخانے️
5.0
76
عاشقانه اقتصادی برف تبریک تولد فوتبال
پره غم پره داستانِ بد
پره دلهره پر از بی کسی شبام
قشنگ نبود هیچ حسی برام
ولی کاری کردی من از بی کسی درام
پره فحش پره قرص پره درد
پره حرص خوده فِس خوده ول دوره گر
5.0
56
غمگین فوتبال