جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عشق یک طرفه انگلیسی / بهترین متن عشق یک طرفه [پیشنهادی]

911 پست
متن های عشق یک طرفه گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 911 متن عشق یک طرفه و شکست عشقی انگلیسی با ترجمه و کپی رایگان و ساخت استوری نوشته های کیوت
شکست عشقی شعر عشق یکطرفه عشق یک طرفه عشق یک طرفه - جدیدها عشق یک طرفه عربی عشق یک طرفه ترکی کوتاه عشق یک طرفه بلند عشق یک طرفه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
نمی‌دونم چرا هنوز منتظر پیامتم.!:)️
5.0
13402
‌‌
‌ 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖐𝖓𝖔𝖜 𝖜𝖍𝖞
🙃𝕴 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑 𝖜𝖆𝖎𝖙 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖙𝖊𝖝𝖙.
غمگین لاشی عشق یک طرفه
مشابه ها
بعضی‌ چیزا‌ قلبتو میشکنن‌ ولی‌ دیدتو درست‌ میکنن🫀:)️
5.0
15616

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒇𝒊𝒙 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 🫀:)
عاشقانه غمگین خسته عشق یک طرفه مغرور
‌ مسخرس؛ دليلِ گريه و خنده ات يكي باشه.

‌‌‌‌‌‌🚬🥀️
5.0
7357

𝕀𝕥'𝕤 𝕣𝕚𝕕𝕚𝕔𝕦𝕝𝕠𝕦𝕤
𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕗 𝕪𝕠𝕦𝕣
𝕤𝕞𝕚𝕝𝕖𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕔𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕞𝕖

غمگین عاشقانه خسته عشق یک طرفه نامردی
پرسید عشق یک طرفه رو توصیف کن گفتم :

اینجوریه که اون چاقو گذاشته بیخ گلوت و داره میکشتت و تو همون لحظه میگی مواظب باش دستتو نبره (: 💔️
5.0
875
He asked me to describe one-sided love. I said:

This is how he put a knife in your throat and is killing you, and at the same moment you say be careful not to cut your hand (: 💔
عاشقانه غمگین دوستت دارم عشق یک طرفه دلتنگی
⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫️
5.0
8647
⠀𝐼 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑙 𝑀𝑦 𝐷𝑎𝑦𝑠
⠀𝑇𝘩𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓 𝑈..💚
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی اموات
‍ ‍ت‍‌ا‍ ‍ح‍‌ال‍‌ا‍ ‍ک‍‌ص‍‌ی‍‌و‍ ‍از‍ ‍رو‍ ‍ص‍‌ف‍‌ح‍‌ه‍ ‍گ‍‌وش‍‌یت #ب‍‌وس‍‌ی‍‌دی ‍ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی ‍درد‍ ‍چ‍‌ی‍‌ه‍ ‍.؟️
5.0
2080
Have you ever kissed someone on the screen, do you know what the pain is?🙂💔
عاشقانه عشق یک طرفه دلتنگی دوستت دارم
دوستِت دارَم ، چِه دوستَم داشته باشی چه نداشته باشی..! ⠀ ‌️
4.5
530
‌ 🥀 ⃟▬▬▭••𝗜 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗨 𝗪𝗛𝗘𝗧𝗛𝗘𝗥 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴇ ᴏʀ ɴᴏᴛ..!
عاشقانه عشق یک طرفه

فراموشم نکن
حتی اگه هیچوقت دلت برام تنگ نشد :)

5.0
1475

𝔇𝔬𝔫'𝔱 𝔣𝔬𝔯𝔤𝔢𝔱 𝔪𝔢
𝔈𝔳𝔢𝔫 𝔦𝔣 𝔶𝔬𝔲 𝔫𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔪𝔦𝔰𝔰 𝔪𝔢
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی
نِمیدونَمـ چِرا قَلبَمـ هیچوَقتـ نِمیتونِـہ حَقیقَتو بِپَذیرِه...🖤🌱️
5.0
206
𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒘𝒉𝒚 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒄𝒂𝒏 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉...🖤🌱
غمگین بهترین ها خسته عشق یک طرفه نامردی

باید به آخرین رفتارهای آدما نگاه کنی نه به اولین حرفاش•••

5.0
16364

👀🗣İ𝑛𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟ı𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑠ö𝑦𝑙𝑒𝑑𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙, 𝑠𝑜𝑛 𝑦𝑎𝑝𝑡ı𝑘𝑙𝑎𝑟ı𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘𝑠ı𝑛

شاخ غمگین تیکه دار نامردی عشق یک طرفه دروغ انتقام
میتونی ازم متنفر باشی
میتونی باهام سرد رفتار کنی
ولی اینو بدون..
من همیشه تو دوست داشتم و خواهم داش)))️
5.0
1117
𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒆
𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒎𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒅𝒍𝒚
𝑩𝒖𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒔..
𝑰 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝑰 𝒘𝒊𝒍𝒍)))
عاشقانه دوستت دارم عشق یک طرفه