جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شب انگلیسی / بهترین متن شب [پیشنهادی]

89 پست
متن های شب گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 89 متن شب انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شب انگلیسی / بهترین متن شب [پیشنهادی]
شب شب - جدیدها کوتاه شب
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
در اعماق تاریکی در انتظار نـــــور..!️
5.0
5950
In the depths of darkness
:).. waiting for the light
غمگین شب خسته زندگی
بعد هر شبِـ سیاهـ، یــہ طلوعـ قشنگـ هست‌‌!🖤🦋

✞.مُردِه مُتَحَرِک.✞️
5.0
1059
ᵃᶠᵗᵉʳ ᵉᵛᵉʳʸ ᵇˡᵃᶜᵏ ⁿⁱᵍʰᵗ, ᵗʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵃ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ˢᵘⁿʳⁱˢᵉ
موفقیت بهترین ها زندگی انگیزشی شب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
« صبـح میشـہ ایـن شب..! »

✞.مُردِه مُتَحَرِک.✞️
5.0
368
𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗪𝗜𝗟𝗟
        ғɪɴᴀʟʟʏ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴍᴏʀɴɪɴɢ 
غمگین بهترین ها حقیقت زندگی شب
‌‌‌  
               زندگی‌ِماتوشب‌شروع‌ميشه..!
‌️
5.0
3809
‌‌‌     ‌
• 𝙈𝙔 𝙇𝙄𝙁𝙀 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙎 𝙊𝙉𝙇𝙔 𝘼𝙏 𝙉𝙄𝙂𝙃𝙏 •
              
غمگین تیکه دار حقیقت شب
مشابه ها
بعضی شبا حَتی ماه هَم دلش میگیره(:🌙️
5.0
25992
🌙(: Some nights even the moon likes her
غمگین شب

در تاریکی شب تنها خداست که صدایت را می‌شنود..

5.0
11540

ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss ᴏғ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴏɴʟʏ ɢᴏᴅ ʜᴇᴀʀs ʏᴏᴜ..

انگلیسی مذهبی خدا شب
کلمه Nyctophilia به افرادی گفته میشه که عاشق شب و تاریکی هستن و
در شب احساس آرامش دارن ^^️
5.0
21136
🌙 𝓝𝔂𝓬𝓽𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓲𝓪
🌙 ℕ𝕪𝕔𝕥𝕠𝕡𝕙𝕚𝕝𝕚𝕒
🌙 𝗡𝘆𝗰𝘁𝗼𝗽𝗵𝗶𝗹𝗶𝗮
انگلیسی تنهایی شب آرامش
عاشق شب ، ترسان از تاریکی ....️
5.0
1385
Lover of the night, afraid of the dark
غمگین سکوت شب
آسـمان تاریکـُ و شب تاریـکـُ و من تاریکِـتاریکَـم🌙
5.0
2494
𝓣𝓱𝓮 𝓼𝓴𝔂 𝓲𝓼 𝓭𝓪𝓻𝓴 ، 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓲𝓼 𝓭𝓪𝓻𝓴 𝓪𝓷𝓭 𝓘 𝓪𝓶 𝓭𝓪𝓻𝓴.
عاشقانه تنهایی قهر شب دلتنگی
کسایی که به اندازه یک شمع روشنایی،ندارن ماه زندگیتون نکنین.

🤌🕯🌚️
5.0
133
Those who don't have as much light as a
candle, don't be the month of your life
🌚🕯
تیکه دار حقیقت زندگی شب
م‍‌ن ف‍‌ق‍‌ط‍‌ خ‍‌س‍‌ت‍‌م، ه‍‌م‍‌ی‍‌ن! ️
5.0
156
𝐼'𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑, 𝑡ℎ𝑎𝑡'𝑠 𝑎𝑙𝑙!☹︎
عاشقانه غمگین حقیقت شب خسته
کلمه selenopphile یعنی شخصی که عاشق ماه هست
و دوست داره به تماشای ماه بشینه :)️
4.9
1656
𝕾𝕰𝕷𝕰𝕹𝕺𝕻𝕻𝕳𝕴𝕷𝕰
𝒮𝑒𝓁𝑒𝓃𝑜𝓅𝓅𝒽𝒾𝓁𝑒
ꜱᴇʟᴇɴᴏᴘᴘʜɪʟᴇ
دخترانه بهترین ها شب
اگر قلبم شب بود، تُ ماهِش بودی..!️
5.0
8819
🌜𝐼𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑎𝑠 𝑁𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝐼𝑡𝑠 𝑀𝑜𝑜𝑛..!

عاشقانه شب
☠گاهیـے فَقَطـ مَرگـــ دَرمانـ اَستـ
وَ‌بسَ.....(؛☠️
5.0
18322
𝔖𝔬𝔪𝔢𝔱𝔦𝔪𝔢𝔰 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔡𝔢𝔞𝔱𝔥 𝔦𝔰 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔲𝔯𝔢
غمگین تنهایی سیگار آرامش شب


اگر قلبم شب بود، #طُ ماهِش بودی..!:)🖤️
5.0
383
🌜𝐼𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑎𝑠 𝑁𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝐼𝑡𝑠 𝑀𝑜𝑜𝑛..!🖤

ا
عاشقانه غمگین شب لاتی
دنیای عجیبیست!
به شب ک میرسیم،
دردهایمان بروز میشود:))️
5.0
1716
It's a strange world! When we reach the night, our pains appear :))
غمگین خسته دلتنگی شب
#شب قرار بود پایان روز باشه آغاز #درد شد..!️
5.0
2222
The #night was supposed to be the end of the day, the #pain began..!
غمگین حقیقت شب خسته
#𝖡𝗂𝗈 🖤'🔥 ꜄

همه روشنی ها نمیتونستن تاریکی رو خاموش کنن🤌!

4.9
73


𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥𝘯'𝘵 𝘱𝘶𝘵 𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘬!
غمگین تنهایی خسته دلتنگی شب

 


غمو غصه هاتو نگهدار واسه شَب...!

 

4.0
193

Kᴇᴇᴘ sᴀᴅɴᴇss ғᴏʀ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ

غمگین ادبی خسته شب
شب مگه برای آرامش آفریده نشده بود؟ پس این فکر و خیال ها چیه میاد سراغمون️
5.0
217
Gece barış için yaratılmamış mıydı? Peki bu ne hakkında، bize geliyor؟
غمگین فلسفی شب آرامش همسر