جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شب / جدیدترین متن شب [فروردین 1403]

1166 پست
متن های شب جدید , تعداد 1,166 متن شب به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شب / جدیدترین متن شب [فروردین 1403]
شب شب انگلیسی کوتاه شب
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اگ بــבنت خـسـته بـاشـه،شـبـا زوב مـیـخـوابـی
ولـی اگ روحـت خـسـتـه بـاشـه..
تـا صـبـح نـمـیـتونـی بـخـوابـی!
شـب هـر کـس بـه انــבازه‌ی درداش مـیتونه طـولانـی بـاشـه..🌱

قلب بنفش))ღ️
5.0
1
غمگین خسته شب
مشابه ها
#𝗕𝗶𝗼.
‏کسی که نور ماه رو دوست داره، درخشش
ستاره ها مجذوبش نمیکنه..👌👋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
42
غمگین تیکه دار حقیقت شب سکوت
آدمی به سان ماه است!
گاهی بس قوی و گاهی هم بقدری ضعیف میشود که نتوان اورا یافت و میان حاله ای از اندوه و غم گم می‌شود...🔗🤍🌙️
5.0
7
غمگین بهترین ها شب آرامش موسیقی
_هیـچوَقـت نَـزاریـد
کَسـے شَـبُ بـا نـاراحَتـے بِـخـوابِـه،،،
ممـکنِ صبـح دیـگه بیـدار نَشـه (:🥀🖤🙂️
5.0
14
غمگین تیکه دار حقیقت زندگی شب
بِه آسِمان بِنگَر
کِه چِگونه شوقِ پَرواز را تَداعی میکُنَد
و من اکنون

خَستِه اَز پَرواز
خَستِه اَز زِندِگی
خَستِه اَز شوقی که آغاز نَدارَد

زِندِگی
واژهِ یست مُبهَم
آیا آنچِه کِه اَز بُزُرگ شُدَن می گُفتَند، هَمین بود؟!


دَر غُربَتِ روزِگار
مَن ماندِه ام و جِسمی کِه خواهان تَرک آنَم
وَ روحی.کِه اَز آن تَرد شُدِه اَم
⁦^⁠_⁠^⁩ sh.v
5.0
9
غمگین تنهایی شب
❅𝑰𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒍𝒐𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒂𝒍𝒌; 𝑾𝒆 𝒅𝒊𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒂𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒆𝒅...  
❅بسیار سُخن بود؛ نَگُفتیم و گُذَشتیم...💔🙂! ️
5.0
46
شاخ غمگین شب سکوت خسته
حالم یه چند درجه‌ای از شب تاریک تره .️
5.0
21
غمگین شب
‌ﺭﻭی ﺳﻧگ ﻗﺑﺭم ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ..!ﺍﻳت ﺍﺧﻟﺍق ﺑﻭﺩ ﻛﺳی ﺩﻭﺳش ﻧﺩﺍﺷت..!🖤🚶‍♀️
#حقیقت 😂🥺️
5.0
18
غمگین طنز حقیقت شب سکوت
هرشب،راس ساعت دلتنگی...سراغت را از ماه میگیرم.
پنجره ی اتاقت را کمی کنار بزن
ماه را سپردم تا به جای من،یک دل سیر نگاهت کند.

-رُزِ زَخمی️
5.0
6
عاشقانه غمگین دلتنگی عشق یک طرفه شب