جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه دریا / بهترین بیو های دریا [پیشنهادی]

115 پست
متن های دریا گلچین بصورت کوتاه , تعداد 115 متن دریا به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه دریا / بهترین بیو های دریا [پیشنهادی]
دریا دریا - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

میخوام وحشی، زیبا و آزاد باشم.. درست مثل دریا!🌊

4.9
2600

I want to be wild, beautiful, free.. Just like the sea!🌊 

شاخ دریا
مشابه ها
از دریا اموختم که هر کس از حدش گذشت غرقش
کنم ^_^️
5.0
2052
شاخ دریا

مثِ دَریا باش ، آشغالارو پَس بِزن ••️
5.0
4229
𖤐⃟👑•••𝑩𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂, 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒉𝒆𝒔
شاخ دریا
واُمید‌پیچش‌ ‹ نور › است‌درعمق‌تاریکی ☀️'🌱️
5.0
1529
موفقیت دریا
گفت از حالت بگو، گفتم:
انگاࢪ یڪ دࢪیا دࢪ دلم هست ڪہ آࢪام نمیگیࢪد:)🌊️
5.0
1091
بهترین ها دریا

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫

5.0
18785

Balıkta ağlar ama haberi olmaz denizin

عاشقانه غمگین دریا
-انگار یک دریـــا در دلم است، که آرام نمی‌گیرد-️
4.7
822
غمگین دریا
دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡️
4.9
2718
‌ 𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊♥️🌊
عاشقانه دوستت دارم دریا