جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه دروغ / بهترین بیو های دروغ [پیشنهادی]

724 پست
متن های دروغ گلچین بصورت کوتاه , تعداد 724 متن دروغ به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه دروغ / بهترین بیو های دروغ [پیشنهادی]
تیکه دار به دروغگو دروغ دروغ - جدیدها دروغ انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
صورتِ فرشته‌ولی با ذات شیطان..!️
5.0
3378
👹 ⃟▬▭••Aɴɢᴇʟ ғᴀᴄᴇ ᴅᴇᴠɪʟ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs !
شاخ تیکه دار خسته دروغ
بُزرگتَرین‌ دُروغ‌ِ زندگیم‌ خَندِح‌ های هَمیشِگیم بود:)!️
5.0
38042
غمگین دروغ خسته
مشابه ها
چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم !️
5.0
4568
Hᴏᴡ sᴛᴜᴘɪᴅ ᴏғ ᴍᴇ; ᴛᴏ ᴛʜɪɴᴋ ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ғʟᴏᴡᴇʀ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ɢᴀʀᴅᴇɴ
جدایی خیانت نامردی دروغ لاشی
« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! »️
5.0
3271
○━─ ᴱᵞᴱˢ ᵀᴱᴸᴸ ᵀᴿᵁᵀᴴ ─⇆
انگلیسی دروغ

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !💔

5.0
4576

𖤐⃟🖤••𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀

انگلیسی تیکه دار دروغ
« زندگی یک دروغ مسخره بود..! ». ️
4.9
1478
⃟●━─ ᴸᴵᶠᴱ ᵂᴬˢ
ᴬ ᴿᴵᴰᴵᶜᵁᴸᴼᵁˢ ᴸᴵᴱ ⚓️─── ⇆
غمگین زندگی دروغ
و قݪب هایے از جنس درد و خنده هایے از جنس دروغ..!️
5.0
12861
𝐴𝑛𝑑 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑒𝑠
غمگین خسته حقیقت دروغ
هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡!️
5.0
2601
───• · · · ⌞🌵⌝ · · · •───
𝔑𝔬𝔫𝔢 𝔬𝔣 𝔲 𝔴𝔢𝔯𝔢 𝔯𝔢𝔞𝔩
خیانت نامردی دروغ

⃤🌻 به هر کسی اعتماد نکن زندگی پر از آدمای فیک و تقلبیه 🙃

5.0
3769

ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ ʟɪғᴇ ɪs ғᴜʟʟ ᴏғ ғᴀᴋᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ

انگلیسی خیانت دروغ
میگن قلب استخون نداره
پس اینا چیه توش میشکنه؟️
5.0
1318
𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘴𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘯𝘰 𝘣𝘰𝘯𝘦𝘴
𝘴𝘰 𝘸𝘩𝘺 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘪𝘵?
غمگین دروغ
« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »️
5.0
4421
🪐⃤••𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗜𝗦 𝗗𝗜𝗥𝗧𝗬⠀
⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ ɪᴛ's ᴘᴇᴏᴘʟᴇ , ᴅɪʀᴛɪᴇʀ..!⠀
انگلیسی خیانت نامردی دروغ زندگی