جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های درسی انگلیسی / بهترین متن درسی [پیشنهادی]

115 پست
متن های درسی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 115 متن درسی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های درسی انگلیسی / بهترین متن درسی [پیشنهادی]
درسی درسی - جدیدها کوتاه درسی بلند درسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت !


🤎🐾️
5.0
14593
ᴍᵃᵏᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
ᵃⁿᵈ ᵐᵃᵏᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᶠʳᵒᵐ ᵈʳᵉᵃᵐˢ
بهترین ها زندگی انگیزشی درسی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
اونا میگن نمیتونی ، ولی تو سخت تلاش کن!️
5.0
2224
❄️ !𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐬𝐚𝐲 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐭 , 𝐛𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐡𝐚𝐫𝐝
موفقیت بهترین ها درسی
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!

‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥•️
5.0
4067


𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏


شاخ مغرور درسی

علم بزرگ ترین گنجیست که هرگز با خرج کردن تمام نمیشود.

5.0
4939

Science is the greatest treasure that never ends with spending🌹🌹 sh_hyn6961

انگلیسی موفقیت درسی

«رویاها به حقیقت می‌پیوندند! . . .»️
5.0
2142
𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞📚✏️👌! . . .
مناسبتی درسی
کلیدِ واقعیِ خوشحالی اینه که،منتظر نباشی دیگران خوشحالت کنن..!

5.0
450
ᵗʰᵉ ʳᵉᵃˡ ᵏᵉʸ ᵗᵒ ʰᵃᵖᵖᶦⁿᵉˢˢ ᶦˢ ᵗᵒ ˢᵗᵒᵖ ᵉˣᵖᵉᶜᵗᶦⁿᵍ ᵒᵗʰᵉʳˢ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ʰᵃᵖᵖʸ!

موفقیت حقیقت درسی
بـهـ خودت اعتماد داشته باش، بهـ همه توانایی هات ایمان داشته باش حـتی بهـ کوچیک ترینشـ🤞🏻️
5.0
1073
Believe in yourself, believe in all your abilities, even the smallest. 🤞🏻
موفقیت انگیزشی حقیقت درسی
🦋🌌اگه تسلیم احساست بشی،
واسه همیشه بازنده‌ای.。゚❁ུ۪️
5.0
3533
🦋🌌𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔
𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒆𝒓.。゚❁ུ۪
غمگین موفقیت درسی بی تفاوت
تو نمیتونی گذشته رو پاک کنی، ولی میتونی سعی کنی اونو تکرار نکنی....️
5.0
676
YOU CAN'T UNDO THE PAST, BUT
YOU CAN MAKE AN EFFORT NOT TO
REPEAT IT
شاخ حقیقت درسی
چارلز بوکفسکی یجا میگه؛
ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان...
در نهایت همه ما هم روزی به این حقیقت میرسیم که نمی‌تونیم به هیچ‌کس جز خودمون تکیه کنیم...
شاید غم انگیز باشه، ولی در انتها همه یه روز با تمام وجود این واقعیت رو درک میکنن...️
5.0
1558
Charles Bukofsky says:
We have to continue
We have no one but ourselves...
In the end, we all come to the truth one day that we cannot rely on anyone but ourselves...
It may be sad, but in the end, everyone will understand this fact one day with all their heart...
غمگین بهترین ها تنهایی ادبی حقیقت زندگی درسی
شکستو قبول میکنم
اما هیچوقت دست نمیکشم !️
5.0
1252
‌I CAN ACCEPT FAILURE
BUT I 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗜𝗧
‌‌‌
شاخ موفقیت درسی

درختِ صبر تلخه ولی میوه‌ش شیرینه..!🌳🌵️
5.0
19168
••𝔗𝔥𝔢 𝔓𝔞𝔱𝔦𝔢𝔫𝔠𝔢 𝔗𝔯𝔢𝔢 ℑ𝔰 𝔅𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔅𝔲𝔱 ℑ𝔱𝔰 𝔉𝔯𝔲𝔦𝔱 ℑ𝔰 𝔖𝔴𝔢𝔢𝔱..!
بهترین ها درسی
گاهی وقت‌ ها قوی بودن تنها انتخابته...

🤎🐾️
5.0
2212
𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒄𝒉𝒐𝒊𝒄𝒆
موفقیت حقیقت درسی

هَر چیزی مُنتَظِرِ لَحظَشه؛
صبر داشته باش..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1619

ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ғᴏʀ ɪᴛ's ᴍᴏᴍᴇɴᴛ
ʙᴇ ᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ
بهترین ها درسی
دو چیز نشان‌دهنده شخصیت توعه
^ صبرت ^ وقتی که هیچی نداری ^ رفتارت ^ وقتی همه چی داری :]

༉•.️
5.0
322
Two things define you. Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything.
بهترین ها درسی
آدم‍‍‍‍‌ا ج‍‍‍‍‌‌ن‍‍‍‍‌‌ب‍‍‍‍‌‌ه‍‍‍‍ خ‍‍‍‍‌‌‌‌وب‍‍‍‍‌‌‌ی ن‍‍‍‍‌دارن-!️
5.0
382
P̶e̶o̶p̶l̶e̶ ̶d̶o̶ ̶n̶o̶t̶ ̶h̶a̶v̶e̶ ̶a̶ ̶g̶o̶o̶d̶ ̶s̶i̶d̶e̶
تنهایی خیانت درسی کارما حقیقت
آب اگه سردی نبینه یخ نمی‌زنه 🧊️
5.0
453
Water does not freeze if it is not cold🧊
بهترین ها درسی
شکستو قبول میکنم
اما هیچوقت دست نمیکشم !
‌‌‌
‌️
5.0
301

‌I CAN ACCEPT FAILURE
BUT I 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗜𝗧

موفقیت حقیقت درسی
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.💛💫️
4.9
1956
 In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
موفقیت انگیزشی درسی