جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خودکشی انگلیسی / بهترین متن خودکشی [پیشنهادی]

134 پست
متن های خودکشی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 134 متن خودکشی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خودکشی انگلیسی / بهترین متن خودکشی [پیشنهادی]
غمگین مرگ خودکشی خودکشی - جدیدها کوتاه خودکشی بلند خودکشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
نیاز دارم به شبی ک فردایی نداشته باشه:)️
5.0
24524
내일이 없는 밤이 정말 필요해.⚰️!
غمگین خسته خودکشی
مشابه ها
می‌تونم تموم شهر رو با گفتن داستانم به گریه بندازم.️
5.0
165
🖤𝓘 𝓬𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮 𝓬𝓲𝓽𝔂 𝓬𝓻𝔂 𝓫𝔂 𝓽𝓮𝓵𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓶𝔂 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂.
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی خودکشی
رسد روزیکه...
در بهترین اوقات شادیت خبر آسمانی شدنمو بشنوی دلبر:)🙂🖤️
5.0
10985
Day...
In the best moments of happiness, hear the news of my becoming heavenly, my dear :)🙂🖤
عاشقانه غمگین دلتنگی خسته خودکشی
هرشب دُخترۍ در سکۅتش میمیرَد:)️
5.0
4254
𝕬 𝖌𝖎𝖗𝖑 𝖉𝖎𝖊𝖘 𝖎𝖓 𝖍𝖊𝖗 𝖘𝖎𝖑𝖊𝖓𝖈𝖊 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙 ❱
غمگین تنهایی خسته سکوت خودکشی
اگـہ بـ؋ـهمـے که..
ـ؋ـرבا اخرین روز زنـבگیـہ منه؛
چـے بهم میگـے؟چیکار برام میکنـے؟

#دُختَرِش بودَم~~️
5.0
35
_جوابشو کامنت میگی:))؟؟...
_کامنت نیاز ندارم،میخوام فقط حرفتونو بدونم:)))
غمگین متفرقه خودکشی
باشد کـہ بـخندیم و‌َ ندانند کـہ مُـردیم..!-🖤🦋

✞.مُردِه مُتَحَرِک.✞️
5.0
615
𝐌𝐚𝐲 𝐰𝐞 𝐥𝐚υ𝐠н вυт тн𝐞𝐲 𝐝𝐨𝐧'т ĸ𝐧𝐨𝐰 𝐰𝐞'𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐝...!
غمگین شیطنت خسته زندگی خودکشی
و دَر پایانـ اَز شِدَتـِ دَرد بِـہ مَرگـ دُچار شُد...🖤️
5.0
1268
𝑨𝒏𝒅 𝒔𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒅𝒊𝒆𝒅 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒂 𝒍𝒐𝒕 𝒐𝒇 𝒑𝒂𝒊𝒏...!🖤
غمگین بهترین ها حقیقت خسته خودکشی
هَر چـے زَمانـ بیشتَر میگذَرِه دارَمـ بیشتَر نابود میشَمـ...🖤️
5.0
725
ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴛɪᴍᴇ ᴘᴀꜱꜱᴇꜱ, ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ɪ ᴀᴍ ᴅᴇꜱᴛʀᴏʏᴇᴅ...🖤
غمگین بهترین ها خسته حقیقت خودکشی
...شاید مرگ حالمو خوب کنه...💔🥀️
5.0
588
🥀💔Maybe death will make me feel better
غمگین خودکشی
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
92617
غمگین خسته نامردی خودکشی
یـہ روز میمیرم ؋ـکر میکنے عا؋ـم🚶‍♂️🕳💔️
5.0
1556
I will die one day, he thinks I am dead
غمگین خودکشی
آدمایی که خودکشی می کنن ترسو نیستن، فقط بین دو تا جهنم جهنم اونورو انتخاب میکنن️
5.0
165
People who commit suicide are not cowards, they just choose between two hells
غمگین تنهایی حقیقت خسته خودکشی
اینکه نمردی معنیش این نیست که زنده‌ای!️
5.0
5841
‌̶U̶̶N̶̶B̶̶E̶̶I̶̶N̶̶G̶ ̶D̶̶E̶̶A̶̶D̶ ̶I̶̶S̶̶N̶’̶T̶ ̶B̶̶E̶̶I̶̶N̶̶G̶ ̶A̶̶L̶̶I̶̶V̶̶E̶!☻
غمگین انگلیسی خسته خودکشی
*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*️
5.0
29108
غمگین جدایی نامردی خودکشی
+بزرگترین آرزوت چیه؟
-اینکه بخابم. و دیگ پا نشم:))))
5.0
227
حکایت خیلی از ماهاس:)
غمگین تنهایی خودکشی
یه شب هم میرسه که میمیریم:)🙂🖤️
5.0
3173
Bir gece gelecek öleceğiz :)🖤🙂
غمگین خودکشی