جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خاطره انگلیسی / بهترین متن خاطره [پیشنهادی]

241 پست
متن های خاطره گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 241 متن خاطره انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خاطره انگلیسی / بهترین متن خاطره [پیشنهادی]
خاطره خاطره - جدیدها کوتاه خاطره
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
یـ‌اد اون حـ‌ال #خـ‌وبـ‌ی کـ‌ه دیـ‌گـ‌ه #نـ‌یـ‌سـ‌ت بـ‌خـ‌یـ‌ر️
5.0
259
Remember that #good mood that you #don't want
غمگین خاطره
نصب برنامه اندروید تاوبیو
خاطِرات دَردناک اَند••͜! 🖤🌱•️
5.0
2545
𝔐𝔢𝔪𝔬𝔯𝔦𝔢𝔰 𝔞𝔯𝔢 𝔭𝔞𝔦𝔫𝔣𝔲𝔩.͜.‌"-!
غمگین خاطره
مشابه ها
هیچی مثل خاطرات
نمیتونه ریشه انسانُ خشك کنه..! :)
‌‌‌‌‌‌️
5.0
1024
𝑁𝑜𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑡
𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠; 𝐶𝑎𝑛 𝐷𝑟𝑦 𝑀𝑎𝑛'𝑠 𝑅𝑜𝑜𝑡
غمگین حقیقت خاطره
یه میلیون احساس! هزاران افکار و یک هزار خاطره اما یک انسان.️
4.8
1070
A million feeling. A thousand thoughts. A hundred memories. One person.
شاخ انگلیسی بهترین ها خاطره
دُنیام پُر شده از خاطراتِ دردناک..!️
5.0
989
➖⃟🦋••𝗠𝗬 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗜𝗦 𝗙𝗨𝗟𝗟
ᴏғ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs
غمگین خاطره
‌ ‌
𖣔𝐴𝑛𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑤𝒉𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑘𝑒𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡
𝑙𝑜𝑦𝑎𝑙𝑡𝑦, 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑚𝑒 𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑦༄

5.0
453


هر دوست ك دم زد ز وفا، دشمن شد !!
شاخ غمگین خاطره آرامش
شازده کوچولو: از کجا بفهمم وابسته شدم ؟
روباه : تا وقتی که هست نمی‌فهمی!!...️
5.0
322
The little prince: How do I know I got attached?
Fox: You don't understand until it's there!!..
عاشقانه جدایی دلتنگی خاطره کارما


آدما میان و میرن، ولی خاطرات میان و میمونن..!

5.0
269
••𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑛𝑑 𝐺𝑜, 𝐵𝑢𝑡 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑛𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑦..!
غمگین تنهایی خاطره زندگی دلتنگی

عشق اول باعث میشه، 
خاطرات بیشترے یادت بمونه :)

4.5
548

ғɪʀsᴛ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴀᴋᴇs,
ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴍᴏʀᴇ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs :) 

عاشقانه انگلیسی غمگین خاطره
زمان همه مون رو له می کنه و میره....
اما زخم هایی که ایجاد می کنه هیچ جوره خوب نمیشن:)🖤🥀️
5.0
34
시간은 우리 모두를 짓밟고 간다...
하지만 이로 인한 상처는 어떤 식으로든 치유되지 않습니다 :)🖤🥀
غمگین تنهایی خسته زندگی خاطره
او تکه های شکسته قلبم را چسباند و در آخر
آن را پودر کرد :-)️
5.0
98
هوَ اَلصق قَطَعاتَ قَلبی و فی الآخر
طَحَنَها :-)
عاشقانه تنهایی خاطره

[ بعضی خاطرات اونقد غمگینن که فقط
از اونا حافظه ایی غمگین بجا میمونه که
تنها ارزوت اینه فراموشی بگیری.🖤🚶🏻‍♂ ]
🅢🅐🅝

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
222
[ Some memories are so sad that only
A sad memory remains from them
The only thing you deserve is to forget. 🖤🚶🏻 ♂
🅢🅐🅝
غمگین حقیقت خاطره
يه آهنگ ميتونه هزاران خاطره رو
برگردونه[ 🎹 🖤 ]
•──────「🥁」──────•
5.0
3405

ᵒᶰᵉ ᶳᵒᶰᵍ ᶜᴬᶰ ᵇʳᶤᶰᵍ ᵇᴬᶜᵏ
ᵗʰᵒᵘᶳᴬᶰᵈᶳ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉᶳ.

غمگین حقیقت موسیقی خاطره

موسیقی آدم ها رو به هم وصل میکنه:)))
5.0
1548
“🎵”‌‌‌𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒
بهترین ها موسیقی خاطره
تو یه تیکه از قلبم شدی
یه تیکه از مغزم
میخوام بهت فکر نکنم
لعنت به روزی که به چشمات نگاه کردم
تو چشمای درخشانت گم شدم وقتی به خودم اومدم

دیدم عاشق شدم❤️‍🩹👀
5.0
271
You became a piece of my heart
A piece of my brain
I want not to think about you
Damn the day I looked into your eyes
I was lost in your shining eyes when I came to myself

❤️‍🩹👀I saw and fell in love
عاشقانه بهترین ها حقیقت عشق یک طرفه خاطره

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁

4.9
1689

 


┏(°ᴥ°)┓
‌ 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗨𝗧𝗨𝗠𝗡
ɪs ᴛʜᴇ ᴇxʜᴜᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ
ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs
‌‌‌

 

پاییز ادبی خاطره
دلتنگي یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره ی یه خیابون خفه ات کنه:)️
5.0
80
𝙈𝙖𝙣𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙛𝙞𝙚, 𝙏𝙚𝙣𝙚𝙯 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙫𝙖𝙣𝙩 𝙡𝙖 𝙢𝙚𝙧 𝙀𝙩 💀🥂𝙡𝙚 𝙨𝙤𝙪𝙫𝙚𝙣𝙞𝙧 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙧𝙪𝙚 𝙑𝙤𝙪𝙨 é𝙩𝙤𝙪𝙛𝙛𝙚𝙧
غمگین تیکه دار بهترین ها تنهایی خاطره عشق یک طرفه مغرور سکوت بی تفاوت