جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های به سلامتی / جدیدترین متن به سلامتی [اردیبهشت 1403]

533 پست
متن های به سلامتی جدید , تعداد 533 متن به سلامتی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های به سلامتی / جدیدترین متن به سلامتی [اردیبهشت 1403]
به سلامتی کوتاه به سلامتی بلند به سلامتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
واس‍ہ ک‍‌س‍ی ب‍‌هت‍‌ری‍‌ن ب‍‌اش ک‍ہ ف‍‌رق ت‍‌ورو ب‍ا #ب‍‌ق‍‌ی‍ہ ب‍‌ف‍‌هم‍‌‍ہ .!👥🧠️
5.0
250
شاخ دخترانه به سلامتی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
𝐶𝒉𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑊𝒉𝑜 𝐶𝒉𝑜𝑜𝑠𝑒𝑌𝑜𝑢
آدمایی رو انتخاب کن که انتخابت میکنن'️
5.0
639
شاخ موفقیت به سلامتی
و آنهایی که خود غم دارند و از رنج مینالند اما از شادی برای دیگری سخت میگویند و سعی میکنند او را خوب کنند؛ از انسانیت بیشتر میدانند:)!️
5.0
1
غمگین حقیقت به سلامتی بامعرفت
ܢܚܠߊ‌ܩࡅ߳ܨ ܝ‌وܝ̇‌ܨ ܭܘ ܥ‌‌یوܨ ܝ̇ߺیܢܚࡅ߳ߺߺܙ ،ܥ݆وܔ ܥ‌‌یܭَܘ ܦ̇ܝ‌ܢܚ݅ࡅ߳ܘ ߊ‌ܨ ܝ̇ߺیܢܚࡅ߳:/
ܩܝ̇ߺظوܝ‌ܩܢ ܥ‌‌یو و ܦ̇ܝ‌ܢܚ݅ࡅ߳ܘ ܝ̇ߺیܢܚࡅ߳ߺߺܙ ܟܿوܥ̣ߺ ܥ‌‌ܦ̈ࡅ߳ߺߺܙ ܭܝ̇ߺ!!!️
5.0
8
تیکه دار عصبانی حقیقت به سلامتی
ّﺑّﺰّﻥّﺑّﻪّﺳّﻼّﻣّﺘّﯽّ
ﻫّﻤّﻪّﺍّﻭّﻧّﺎّﯾّﯿّﮑّﻪّﻗّﺒّﻼّ
ﺑّﻮّﺩّﻥّﻭّﻟّﯽّﺩّﯾّﮕّﻪّ
ﻧّﯿّﺴّﺘّﻦّﭼّﻮّﻥّ
ﺩّﯾّﮕّﻪّﺍّﻭّﻧّﺎّﯾّﯽّ
ﻧّﯿّﺴّﺘّﻦّﮐّﻪّﻗّﺒّﻼّﺑّﻮّﺩّﻥّ...
5.0
69
غمگین رفاقتی حقیقت به سلامتی
‌#س‍‌ل‍‌ام‍‌ت‍‌ی روزی #ک‍‌ه ب‍‌رام‍‌ #م‍‌ط‍‌ل‍‌ب ب‍‌زاری #ول‍‌ی ن‍‌ب‍‌اش‍‌م‍‌ #ک‍‌ه ل‍‌ای‍‌ک #ک‍‌ن‍‌م‍‌  . . . !🫠🖤️
5.0
34
غمگین تنهایی به سلامتی نامردی خودکشی
#زیبـایی
[ دلیل جوش زدن صورت👩🏻‍🦱☁️ ]
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
🫧• تمیز نکردن تلفن همراه
🫧• دست زدن مکرر به صورت
🫧• خشک کردن صورت با حوله حمام
🫧• استفاده بیش از حد از محصولات
🫧• نشستن مرتب رو بالشتی
🫧• اختلالات هورمونی
🫧• استفاده زیاد از غذاهای فست فود و چرب
🫧• نشستن درست و اصولی صورتِ ارایش دار️
5.0
13
دخترانه دختر به سلامتی
‌‌
یــہ روزِ خــوب نمیاد
خواسـتم بهت یادآوری کنم ؛
"یه روزِ خوب رو باید سـاخت"🧡🌄
‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

devilmoon ✨🤍️
5.0
406
تیکه دار موفقیت حقیقت به سلامتی انگیزشی

𝑲𝒏𝒐𝒘 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇, 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉

خودتو بشناس ، ارزش خودتو بدون!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

devilmoon ✨🤍️
5.0
5
شاخ تیکه دار حقیقت به سلامتی
ܩߊ ܥ‌‌ویܥ‌‌یܩܢ ܝ̇ߺܝ‌ܢܚیܥ‌‌یܩܢ وܠܨ ܢ̣ܫضیߊ ܝ̇ߺܢܚ݅ܢܚࡅ߳ܔ ܝ‌ܢܚیܥ‌‌ܔ ܢ̣ܥ‌‌ܘ ܢ̣ܝ‌ܘ ‌‌🥀🐉️
5.0
8
شاخ غمگین خاطره به سلامتی


تو به تنـهایے ڪافے هستے سعے نڪن خودتو به ڪسے ثابت ڪنی..😉️
5.0
34
ʸᵒᵘ ᴬˡᵒᶰᵉ ᴬʳᵉ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ. ʸᵒᵘ ʰᴬᵛᵉ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ ᵗᵒ ᵖʳᵒᵛᵉ ᵗᵒ ᴬᶰʸᵇᵒᵈʸ.
شاخ موفقیت حقیقت به سلامتی بی تفاوت
صبور مثل درختی
كه در آتش می‌سوزد و توان گریختن ندارد.
حیرت زده چون گوزنی
كه شاخ های بلند در شاخه گرفتارش کرده اند.
همه اين روزها چنینیم.

-شمس لنگرودی️
5.0
3
غمگین تیکه دار به سلامتی قاضی سکوت