جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه بامعرفت / بهترین بیو های بامعرفت [پیشنهادی]

733 پست
متن های بامعرفت گلچین بصورت کوتاه , تعداد 733 متن بامعرفت به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه بامعرفت / بهترین بیو های بامعرفت [پیشنهادی]
غمگین خیانت بامعرفت بامعرفت - جدیدها بامعرفت انگلیسی بامعرفت ترکی بلند بامعرفت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
دنیا هنوزم قشنگی دارع😻
مثل یع #رفیق بامرام :) 🌸💕️
5.0
8785
رفاقتی بامعرفت
+ من در جستجو خوشحالی بودم . .
- خب بعدش؟
+ خدا تورو بهم داد :)🫀🫂️
5.0
16417
+ 𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 . .
- 𝐭𝐡𝐞𝐧?
+ 𝐠𝐨𝐝 𝐠𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐮 :)🫀
عاشقانه بهترین ها آرامش بامعرفت دوستت دارم
هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم!️
5.0
5847
𖤐⃟♥️••𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙
عاشقانه انگلیسی بهترین ها دوستت دارم بامعرفت
هعی...حاضرم که بمیرم...
..
اما یه قطره اشک ازچشمانت در نیاد...(:🖤 ️
5.0
440
Hey... I'm ready to die...
..
But don't let a drop of tears fall from your eyes...:🖤
عاشقانه دوستت دارم بامعرفت