جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های باران / جدیدترین متن باران [اردیبهشت 1403]

424 پست
متن های باران جدید , تعداد 424 متن باران به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های باران / جدیدترین متن باران [اردیبهشت 1403]
باران باران انگلیسی کوتاه باران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
درخیالاتِ‌خودم‌در‌زیرِ‌بارانی‌که‌نیست،
میرسم‌باتو‌به‌خانه‌از‌خیابانی‌که‌نیست!..

🌱️
-
0
غمگین شعر باران
نصب برنامه اندروید تاوبیو
وقتـے دلت گرفتـہ باشـہ
تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند...
باز هم دل تو بارانیست؛
خیس تراز دریا خراب تـر از امواج-!:)

✞.دُختَرِ اُقیانوس.✞️
5.0
38
غمگین جدایی آرامش باران دریا
مشابه ها
پیدایم کن...
من پشت ابرهای سفید پنهانم
تا شعرهایم را به باران بسپارم، بلکه تو را لمس کنند
که هیچ اجری بالاتر از
لمس گونه های اناری تو نیست
برای اشعارم)!-

✞.مُردِه مُتَحَرِک.✞️
5.0
6
عاشقانه شعر باران زندگی دوستت دارم

‌‌‌‌‌
𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)️

5.0
1029
دخترانه موفقیت باران دختر انگیزشی
باد میان درختان نجوا میکرد
باران شروع به باریدن کرد
اوضاع در شرف بدتر شدن بود ....
_کتابخانه نیمه شب️
5.0
12
غمگین زندگی باران
گیسوانت زیر باران عطر گندم زار ... فکرش را بکن!
با تو ادم مست باشد تا سحر بیدار ... فکرش را بکن!
در تراس خانه رویاروشوی با عشق بعد سالها
بوسه و گریه ، شکوه لحظه دیدار .... فکرش را بکن!


𝑚𝑎𝑟𝑦._.𝑟𝑜𝑧𝑧#️
5.0
3
عاشقانه شعر باران آرامش
با تو حس شعر در من بیشتر گل میکند
یاسم و باران که میبارد معطر میشوم
در لباس ابی از من بیشتر دل میبری
اسمان وقتی که میپوشی کبوتر میشوم :)

𝑚𝑎𝑟𝑦._.𝑟𝑜𝑧𝑧#️
5.0
15
عاشقانه شعر باران انگیزشی
چه زیبا گفت ویلیام شکسپیر:
تو گفتی باران را دوست داری ولی در هنگام باران چترت را باز کردی
تو گفتی آفتاب را دوست داری ولی وقتی آفتاب بود دنبال سایه بودی
و من میترسم وقتی میگویی مرا هم دوست داری 💔⭐️
5.0
4
عاشقانه غمگین دوستت دارم باران
-
| لقد عاملوني وكأنني بلا قلب ‌|

جوری باهام رفتار میکردن که
انگار قلبي ندارم :)
-️
5.0
5
غمگین باران
باز باران با تَرانه
میخُورَد بَر بام خانه
خانه اَم کو ؟
خانه اَت کو؟
آن دِله دیوانِه اَت کو؟
روز هایِ کودَکی کو؟
فَصل خوبِه سادِگی کو؟
کودَک شادِ دیروز
غَرق دَر غَم هایِ اِمروز
یادِ باران رَفته از یاد
آرزو ها رَفته بَر باد..:)
5.0
134
شعر باران ادبی