جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های گریه دار / بهترین متن گریه دار [پیشنهادی]

410 پست
متن های گریه دار گلچین , تعداد 410 متن گریه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های گریه دار / بهترین متن گریه دار [پیشنهادی]
غمگین تیکه دار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

میخوام جوری بخوابم که برا بیدار شدنم گریه کنین :)

5.0
17137
غمگین خودکشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

شده از درد بخندی! (: که نبارد چشمت؟؟ من در این خنده پر غصه مهارت دارم🥺🖇️❤️

4.9
2042
غمگین

+گریه میکنیـ؟ -ن حساسیت دارم:( +بِ چی ؟ -بِ نبودنش):

4.8
612
دلتنگی
مشابه ها

دیشب با خدا دعوایم شد ... باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد...

4.9
1433
غمگین مذهبی خدا باران

زندگی به مرگ گفت : همه مرا دوست دارند اما هیچکس تو را دوست ندارد مرگ گفت : چون تو یه دروغ شیرینی اما من یه حقیقت تلخ

4.9
1846
غمگین تیکه دار زندگی

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

5.0
4888

ι need нappιly ғroм тнe вoттoм oғ мy нearт

غمگین انگلیسی

خسته ام اقا قاضی 
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه :)

4.9
1638

♥️⃤ Yoruldum hakim bey
Küle dönen ama yine de yanması beklenen yakacak odun gibi😞

انگلیسی غمگین قاضی خسته

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

5.0
3853
غمگین تنهایی مغرور دلتنگی خسته

خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد🖤

4.6
436
غمگین خدا

سردرد‌یعنی.....یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

4.8
779
غمگین جدایی
یه وقتایی خنده دار ترین خاطره ها میشن دلیل گریه هات.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
95
شاخ غمگین تیکه دار بهترین ها حقیقت زندگی
#من عادت کردم کسی نگرانم نباشه؛❤️‍🩹
# عادت کردم کسی سراغمونگیره...! ❤️‍🩹
#عادت کردم تنها باشم تا بعدکسی منت محبتشو روم نزاره❤️‍🩹
# عادت کردم شبا بدون شب بخیر بخوابم...❤️‍🩹
# عادت کردم منتظرزنگ کسی نباشم... ❤️‍🩹
#عادت کردم دلتنگ بشم ودلتنگم نشن...❤️‍🩹
# عادت کردم بی دلیل بخندم وبادلیل گریه کنم...❤️‍🩹 #عادت کردم زندگی نکنم...!❤️‍🩹
#سخته ولی❤️‍🩹
،عادت کردم*_*️ ❤️‍🩹

بیو💊️
5.0
10700
غمگین تیکه دار خسته لاشی خودکشی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

5.0
2523
غمگین اقتصادی قهر
#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری️
5.0
1676
غمگین تیکه دار حقیقت
دلم گریه میخواد ولی اشکم نمیاد
دلم بغل میخواد ولی کسی نیست که بغلم کنه
دلم توجه میخواد ولی کسی بهم توجه نمیکنه
دلم دوست میخواد ولی هیچی ندارم


دلم برات تنگه ولی تو یه غریبه شدی
یه غریبه که نمیشناسمش
برو به سلامت
ولی دلم پیش تو امانت ️
5.0
552
غمگین تیکه دار حقیقت سکوت نامردی
_تاحالا تونستی اشک رو برگردونی به چشمات؟
+نَ،چطور؟
_آدمایی هم ک از چشمات افتادن دیگ راه برگشتی ندارن..:) ️
5.0
238
غمگین تیکه دار حقیقت

‏بعضیا انقد حرف دارن برای گفتن و چون نمیدونن از کجا باید شروع کنن ساکت میمونن:)🖤

4.9
1074
تنهایی غمگین سکوت
ﺩﺍﺷﺗم ﻓﻛﺭ ﻣﻳﻛﺭﺩم ﺑﻋضـﻳﺍﻣﻭن ﺧﻳﻟی ﺑی ﺭﺣﻣﺍﻧه دارﻳم ﻳه درداﻳی رو ﺗﺣﻣل ﻣﻳﻛﻧﻳم!
درداﻳی ﻛه ﺧﻳﻟی ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﺍﺯ ﻗﺩ ﻭ ﻗﻭﺍﺭه ﻣﺍﺳت؛
ﻫﻳﭼﻭﻗت ﺣق ﺍﻧﺗﺧﺍﺑی ﺑﺭﺍﺷﻭن ﻧﺩﺍﺷﺗﻳم،
زورﺷﻭن ﺧﻳﻟی ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻟﺑﺧﻧﺩﺍﻣﻭﻧه...
ﺩﺭﺩﺍﻳی ﻛه ﻫﺭﺑﺍﺭ ﺍﺯ ﺧﻭﺩت ﻣﻳﭘﺭﺳی ﭼﺭﺍ ﻣن؟
ﻭ ﻫﺭﺑﺍﺭ ﺟﻭﺍﺑی ﻛه ﻫﻳﭼﻭﻗت ﭘﻳﺩﺍش ﻧﻛﺭﺩی،غـﻣﮔﻳﻧﻭ غـﻣﮔﻳن ﺗﺭت ﻣﻳﻛﻧه.️
5.0
175
غمگین شاخ تیکه دار بهترین ها حقیقت خسته دلتنگی نامردی