جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های چادر / بهترین متن چادر [پیشنهادی]

426 پست
متن های چادر گلچین , تعداد 426 متن چادر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های چادر / بهترین متن چادر [پیشنهادی]
مذهبی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
من زمزمه میکنم نامت را..
تو آرام کن قلبم را..🌱
یالله..🕊❤️
5.0
13823
مذهبی آرامش
نصب برنامه اندروید تاوبیو
••🍄🌿••
اگہ‌میخوآے
‌آرامش‌دآشتـہ‌باشے🌱
سعی‌کن‌خدارو‌راضےنگـہ‌دآری
نہ‌آدماروツ️
5.0
8011
بهترین ها مذهبی ادبی خدا
مشابه ها
خدای من...🤍
تمام‍ زندگی ام را خودت نقاشی کن🫵🏻❤️‍🩹
من به قل‍م‍ طُ ایمان دارم‍ :)🖌️️
5.0
52026
ᴍʏ ɢᴏᴅ...🤍
ᴘᴀɪɴᴛ ᴍʏ ᴡʜᴏʟᴇ ʟɪꜰᴇ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ🫵🏻❤️‍🩹
ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘᴇɴ :)🖌️
مذهبی فلسفی آرامش خدا انگیزشی
بہ‌عشقِ‌مٰآدر،یٰآدگآرش‌رٰآپوشیدم،
نٰآمِ‌مٰآدرسندخوردھ ‌روۍِ‌دلم؛
محٰآل‌است‌چٰآدرسیاهے‌ڪھ ‌مرٰآ،
روسفیدم‌ڪرد؛ڪنٰآربگذٰآرم:)️
5.0
2789
مذهبی دختر
「🌻🖤•••」
چادرت مےتواند قشنگترین
سر خط خبر ها باشد🌿
وقتے طُ میتوانے قشنگترین
تیترِ دیدن خـدا باشے:)
#چادرانه️
5.0
556
دخترانه مذهبی دختر

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ...خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤

5.0
60118
مذهبی خدا عربی

چادرم امانت مادریست که پهلویش را میان درودیوار شکستند...

4.9
1917
مذهبی مادر
#چادرانه
اگہ‌دخترۍعکساشونمیذاره‌
پروفایل‌واستورۍنمیڪنہ!
علتـش‌این‌نیست‌که‌زشته
یاتیپ‌نداࢪه!
شایدچیزۍداࢪه‌که‌خیلۍهانداࢪن
مثل #حیا️
5.0
1004
دخترانه مذهبی حقیقت دختر خدا

آرزوهایܩــ را ... به خـ♡ـدایی می سـ✿ــپارܩـ ڪـہ یوسـஜـف را از تــہ ݼاہ ، به تخت پادشـاهـے رسـ༻ـاند...:)!

5.0
15983
مذهبی خدا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بـسمـ ربِّ مھد؎ فـٰاطمہ♥️🌿
﴿اَلـسَلام‌ُعَلَیـک‌یـٰا‌بَـقیَة‌اللّٰه﴾🖐🏻🌱️
5.0
6000
مذهبی آرامش
سخت‌است‌‌عاشق شوی‌ویارنخواهد!
دلتنگ‌"حرم"باشے و"ارباب"نخواهد!(:️
5.0
9273
اللهم الرزقنا‌توفیق‌زیارت‌کربلا
مذهبی امام حسین
تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب️
5.0
1768
مذهبی ادبی
#تلنگرانه

چجوری‌امام‌حسین
رودوست داری..!
ولی‌حجاب‌رو...نه؟!
امام‌حسینی‌که
آخرین‌لحظات‌عمرش
نگرانی‌ش،چادردختراشون‌بود!🙂'」
5.0
1604
مذهبی امام حسین حقیقت

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

4.8
915
مذهبی
ای‌نبض‌زمان؛زمانہ‌دلگیرشده‌است..!
برگردکه‌ظھورتان‌،دیرشده‌است..(:
#اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج🌱
5.0
1579
عاشقانه مذهبی متفرقه
#تلنگرانه ⚠️

دلے را نشڪن💔
شایـد 👈  خـانہ خـدا بـاشد🌱

ڪسی را تـحقیر مڪن❌
شایـد 👈 محـبوب خـدا بـاشد🌱

از هـيچ عبادتـے دریـغ مڪن🙂
شایـد 👈 ڪلید رضـايت خـدا بـاشد🌱

ســـر نمـاز اول وقـت حـاضر شو😇
شایـد 👈 آخـرین دیـدار دنیایـے‌ات با خـدا بـاشد🌱

هيـچ گنـاهي را كوچـك نـدان🖐🏻
شايـد 👈 دوری از خـدا در آن بـاشد😔

از هیـچ غمـے نالھ نڪن💢
شایـد 👈 امتحانـے از سـوی خـدا بـاشد
5.0
1475
مذهبی خدا حقیقت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چـادرم
ٮــیاھ‌ترین‌رنگ‌‌‌جهان‌هم‌ڪھ‌باشد
باطنش‌رنگــیسـت
پر‌از‌نقش‌حیاو‌ عفتو‌ پاڪدامنے
اگر‌تو‌فقط‌‌ٮــیاهےاش‌رامیبینے
ایراد از چادر من نیست
عمیق بنگر️
5.0
323
مذهبی خدا