جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مغرورانه / بهترین متن مغرورانه [پیشنهادی]

426 پست
متن های مغرورانه گلچین , تعداد 426 متن مغرورانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مغرورانه / بهترین متن مغرورانه [پیشنهادی]
مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر کی که هستی یه دونه خوبش باش!

4.8
822


𝗪𝗛𝗔𝗧𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗥𝗘,
𝔹𝔼 𝔸 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝕆ℕ𝔼
 

موفقیت مغرور انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان...√

5.0
11486

🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱

شاخ موفقیت مغرور
مشابه ها

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

5.0
6074
تیکه دار شاخ مغرور

مغرور نیستم فقط دنیا بهم ثابت کرد توجه زیاد بی توجهی میاره:)

4.9
1170
مغرور

- بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳

5.0
7761

`•ᒃᣳᣚᑋᣳᣔᔈ ᑋᣗᕐ ᔿᣗᒄᐤᔿ ᘁᑦ ᣚᑋᐤᒄᐪ ᙆᣕᒄᔾᣳ ᣚᐤᣕꜛ「 🖇 」

شاخ مغرور بی تفاوت
« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم »️
5.0
5145
🍃‌‌⃤•• 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴘᴀɪɴᴛ ɪᴛ
شاخ انگلیسی مغرور زندگی

هر چی میخوام دارم😌هر چی بخوام به دست میارم💪🏻

4.9
1258
شاخ مغرور

آدم های مهربون ‌احمق نیستن،
اينو هیچ وقت یادت نره!
 

5.0
1822

🐼
‌‌ᴋɪɴᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇɴ’ᴛ sᴛᴜᴘɪᴅ,
𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗚𝗘𝗧 𝗧𝗛𝗔𝗧🍃

انگلیسی تیکه دار مهربانی مغرور

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

5.0
3157
تنهایی عصبانی مغرور

عقاید من نیاز به باور کسی نداره🍃

4.9
1712
شاخ مغرور

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
1368

√• , ı, тнε нσƨтαɢε σғ мч σшп ρяıɔε!

شاخ انگلیسی مغرور
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
51233
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی :)

 #کم_ولی_واقعی

5.0
3344
تیکه دار رفاقتی مغرور
اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن .️
4.9
1400
Those who fly solo have the strongest wings .
انگلیسی موفقیت مغرور