جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های لاکچری / بهترین متن لاکچری [پیشنهادی]

392 پست
متن های لاکچری زیبا , تعداد 392 متن لاکچری به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های لاکچری خرداد 1402
اقتصادی بهترین ها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻️
5.0
9301
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
بهترین ها مذهبی خدا زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زندگی بدون موسیقی فایده ندارد...$🙃️
5.0
3138
♬ ◁❚❚ㅤㅤㅤㅤ▷ ‌◉ ِِıِlِlِıِlِlِıِِِِِıِlِlِıِlِlِıِِ ıllıllıـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ (◍•ᴗ•◍)
بهترین ها زندگی موسیقی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

5.0
3899

🍀✨ 𝕋𝕒𝕦𝕓 𝕨𝕖𝕟 𝕕𝕦 𝕘𝕦𝕥𝕖 𝕎ü 𝕦𝕟𝕤𝕔𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕘𝕤𝕥•-•🌈🐬

موفقیت بهترین ها
مشابه ها

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه ... 

4.9
2193

The indecency of world isn't because of bad people.
It's because of good people's silence.

انگلیسی فلسفی بهترین ها سکوت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘


اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!


‌‌‌‌

5.0
3423

‌‌ ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲 𝔅𝔢 𝔄 𝔉𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡 𝔒𝔣 𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣
ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ
 

انگلیسی تیکه دار بهترین ها ادبی

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️

4.9
2735

Always listen to your heart it may be on your left,
But it's always right.

انگلیسی فلسفی بهترین ها ادبی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

5.0
2440
غمگین اقتصادی قهر
از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند...!

‌☕️🌱 ️
5.0
34846
⠀‌
╭─━─━─≪🦋💎≫─━─━─╮
⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑢𝑡 𝑂𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
⠀⠀⠀⠀⠀𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠!
موفقیت بهترین ها انگیزشی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

5.0
11880

The moon can't be yours, if you fear the height of the sky!

موفقیت بهترین ها انگیزشی

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع... جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

4.9
1526
غمگین اقتصادی زندگی