جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه فونت خاص / بهترین متن عاشقانه فونت خاص [پیشنهادی]

355 پست
متن های عاشقانه فونت خاص گلچین , تعداد 355 متن عاشقانه فونت خاص به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه فونت خاص / بهترین متن عاشقانه فونت خاص [پیشنهادی]
عاشقانه بهترین ها متفرقه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️

4.9
2473

𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠:
‌𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑖𝑚 𝑖𝑠 𝑇ℎ𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑡 ‌𝐶ℎ𝑎𝑛𝐶𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒

عاشقانه بهترین ها انگیزشی دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋

4.6
1328

 🤍⃟••𝗜 𝗪𝗜𝗦𝗛𝗘𝗗 
            ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴄᴀᴍᴇ ᴛʀᴜᴇ..✨

عاشقانه بهترین ها دوستت دارم
مشابه ها

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡

5.0
5750

       𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘'𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
                     𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾..💙🕊

عاشقانه دوستت دارم

تودرمان تموم. دردامے... ♡🥂♥️
‌️
5.0
547

-𝑻𝒐 𝑫𝒂𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆 𝑻𝒂𝒎𝒂𝒎𝒆 𝑫𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒊•🤍💋•
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشقانه بهترین ها زندگی دوستت دارم
وقتی میگم از همه بدم میاد
وقتی میگم از همه خسته شدم
وقتی میگم دلم میخواد همه چیز و ول کنم و برم
منظور من از همه تو نیستی
تو هیچوقت برای من مثل بقیه نبودی
همه ی آدمای زندگیم ی طرف
توام ی طرف
باشه؟️
5.0
132
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم متفرقه
مامانم خواستم بگم به وجودت افتخار میکنم 🥹♾️
به اینکه اینقدر قویی
به اینکه اینقدر زندگیمو قشنگ کردی
به اینکه پیشم بودی هر زمان و هر جا
من به دخترِ تو بودن افتخار میکنم همه چیزم🫠🫀.️
5.0
15449
عاشقانه بهترین ها مادر دوستت دارم
𝑩𝒆𝒉𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒌𝒉𝒂𝒃𝒆 𝑸𝒂𝒍𝒃𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊 𝑻𝒐
ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن ان‍‌ت‍‌خ‍‌ابه ق‍‌ل‍‌ب م‍‌ن‍‌ی ت‍‌و♥️🔗
5.0
17716
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم