جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه تتلو / بهترین متن عاشقانه تتلو [پیشنهادی]

426 پست
متن های عاشقانه تتلو گلچین , تعداد 426 متن عاشقانه تتلو به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه تتلو / بهترین متن عاشقانه تتلو [پیشنهادی]
عاشقانه تتلو
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ب‍‌ ق‍‌ول‍‌ #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و
ق‍‌در ه‍‌م‍‌و ب‍‌دون‍‌ی‍‌ن‍‌ ی‍‌ روزی‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ اون‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌و #ن‍‌داره‍‌!‌
‌️
5.0
39596
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو دوستت دارم
بہ‌قولِ‌تتلو:
آرع‌ماهر‌کارےکردیܩ‌اَخ‌بود! ⦳️
5.0
6634
شاخ غمگین تتلو
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
20376
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
غمگین تنهایی تتلو
نه محضر لازمه نه حلقه خب! اما تویی همدم تویی محرم تویی همرااز....🫀🔗️
5.0
5880
عاشقانه موسیقی تتلو
تتلو‌یه‌جملع‌میگه‌ک‌به‌نظرم‌خعلی‌موده:
«ماکع‌میکنیم‌خُب‌با#دردتلاش‌ولی‌هعی‌روزگار‌نامرد‌یواش.... 👐🏿🚶🏻‍♀️» ️
5.0
3094
غمگین خسته نامردی تتلو
به قول تتلو:
گنجی که دنبالش میگردی
تو همون غاریه که از رفتن توش میترسی️
5.0
5343
غمگین تتلو حقیقت
«  من‌ در حَوالِی طُ‌ آرومَم🫀🤍 »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
151028
ᴵ'ᴹ ᶜᴬᴸᴹ ᵂᴴᴱᴺ ᴵ'ᴹ ᴺᴱᴬᴿ ᵞᴼᵁ
عاشقانه دوستت دارم
فقط اونجا که تتلو میگه:....
تماشای طُ در واقع تماشای بهشته🌻️
5.0
3582
عاشقانه تتلو
#تتلو درست میگه:
آدما هم احترامشون دست خودشونه؛
هم اعتبارشون!
هم موندنشون،هم رفتنشون
هم بردنشون
هم باختنشون️
5.0
1152
شاخ تتلو