جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه تتلو / بهترین متن عاشقانه تتلو [پیشنهادی]

426 پست
متن های عاشقانه تتلو گلچین , تعداد 426 متن عاشقانه تتلو به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه تتلو / بهترین متن عاشقانه تتلو [پیشنهادی]
عاشقانه تتلو
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
بہ‌قولِ‌تتلو:
آرع‌ماهر‌کارےکردیܩ‌اَخ‌بود! ⦳️
5.0
2772
شاخ غمگین تتلو
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ب‍‌ ق‍‌ول‍‌ #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و
ق‍‌در ه‍‌م‍‌و ب‍‌دون‍‌ی‍‌ن‍‌ ی‍‌ روزی‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ اون‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌و #ن‍‌داره‍‌!‌
‌️
5.0
26108
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو دوستت دارم
دوستت دارم؛ مثل شایع که می گه:
“ تو جات تو همین بغله بگو خب؛”
یا مثل هیچکس که می گه:
“ تورو دست نمی زنم، تورو نفس می کشم، واست حبس توی قفس می کشم.”
یا مثل تتلو که می گه :
“ شدی قلب و تن و روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه ی منظورم.”
یا مثل شاهین که می گه:
“ با لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم.”
یا مثل سورنا که می گه:
“ من عاشق چشماتم، ماتم، ماتم، ماتم.”️
5.0
17516
عاشقانه شیطنت تتلو موسیقی
به قول تتلو:
گنجی که دنبالش میگردی
تو همون غاریه که از رفتن توش میترسی️
5.0
2280
غمگین تتلو حقیقت
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
14931
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
غمگین تنهایی تتلو
نه محضر لازمه نه حلقه خب! اما تویی همدم تویی محرم تویی همرااز....🫀🔗️
4.9
4696
عاشقانه موسیقی تتلو
«  من‌ در حَوالِی طُ‌ آرومَم🫀🤍 »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
127896
ᴵ'ᴹ ᶜᴬᴸᴹ ᵂᴴᴱᴺ ᴵ'ᴹ ᴺᴱᴬᴿ ᵞᴼᵁ
عاشقانه دوستت دارم
فقط اونجا که تتلو میگه:....
تماشای طُ در واقع تماشای بهشته🌻️
5.0
2537
عاشقانه تتلو
به قول تتلو :
تو واسه من قشنگ ترین حسی و
با هم ما به جاهای قشنگ‌ تر میرسیم❤♾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
2990
عاشقانه دوستت دارم تتلو
بقول تتلو:

اونی ک مال توعه رو فحششم بدی بازم مال توعه..!
ببین....
اونی ک مال تو نیستو سر تا پاشم طلا بگیری بازم مال تو نیس...! ️
5.0
1536
شاخ تیکه دار حقیقت تتلو
•میگه که:«
🖤نَـهَـنگی دید مَرگـَش را وَلـی دِل را بـِه ساحـِل زَد
🥀مَـن از پـایـان خود آگاهَم امـا،
دوســــتَت دارَم...:)💜🌚 •|𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞️
5.0
580
عاشقانه دخترانه تتلو ادبی دوستت دارم