جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاعرانه / بهترین متن شاعرانه [پیشنهادی]

416 پست
متن های شاعرانه گلچین , تعداد 416 متن شاعرانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاعرانه / بهترین متن شاعرانه [پیشنهادی]
ادبی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿

5.0
1544
فلسفی شعر ادبی
مشابه ها

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

5.0
1142
فلسفی آرامش ادبی

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .

5.0
1500
غمگین فلسفی سکوت ادبی
‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›️
5.0
2807
شعر ادبی

هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست

5.0
1274
شاخ ادبی
_من همانم ک خود قاتل و خود مقتولم؛
من همان مسئله ی ساده ولی مجهولم:)!🌱'🔓️
5.0
23541
I am the same as the murderer and the victim myself, I am the same simple but unknown problem
شعر فلسفی ادبی

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

5.0
5205

𝓗𝓸𝔃𝓸𝓻𝓪𝓽 𝓼𝓱𝓸𝓭 𝓸𝓶𝓲𝓭𝓮
𝓹𝓪𝓻𝓭𝓪𝔂𝓮 𝓶𝓪𝓷 ♥️

عاشقانه دوستت دارم ادبی همسر

⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش♥️♥️ #Â.M

5.0
6212
عاشقانه ادبی

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم...

4.9
922
مناسبتی پاییز ادبی زندگی بامعرفت
ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست️
5.0
6164
عاشقانه غمگین شعر ادبی

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁

4.9
813

 


┏(°ᴥ°)┓
‌ 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗨𝗧𝗨𝗠𝗡
ɪs ᴛʜᴇ ᴇxʜᴜᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ
ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs
‌‌‌

 

پاییز ادبی خاطره
شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی...

•| نادر نادرپور️
5.0
1831
شعر فلسفی ادبی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘


اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!


‌‌‌‌

5.0
4162

‌‌ ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲 𝔅𝔢 𝔄 𝔉𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡 𝔒𝔣 𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣
ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ
 

انگلیسی تیکه دار بهترین ها ادبی

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

4.9
726
فلسفی ادبی