جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاخ مغرور / بهترین متن شاخ مغرور [پیشنهادی]

401 پست
متن های شاخ مغرور گلچین , تعداد 401 متن شاخ مغرور به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاخ مغرور / بهترین متن شاخ مغرور [پیشنهادی]
شاخ مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم »️
5.0
5144
🍃‌‌⃤•• 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴘᴀɪɴᴛ ɪᴛ
شاخ انگلیسی مغرور زندگی

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

5.0
10347

𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

شاخ موفقیت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

- بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳

5.0
7757

`•ᒃᣳᣚᑋᣳᣔᔈ ᑋᣗᕐ ᔿᣗᒄᐤᔿ ᘁᑦ ᣚᑋᐤᒄᐪ ᙆᣕᒄᔾᣳ ᣚᐤᣕꜛ「 🖇 」

شاخ مغرور بی تفاوت

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

5.0
13620

ι’м noт grυdger ιғ yoυ нιт ғroм rιgнт ι нιт ғroм leғт

عصبانی شاخ مغرور
مشابه ها

مغرورم و خاص✌🏻گور بابای هرکی ما رو نخواص 🤟🏻عصاب رو هواس اره اینجوریاس 👌🏻👊🏻

5.0
5768
عصبانی شاخ لاتی مغرور

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

5.0
5604
شاخ لاتی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

5.0
6074
تیکه دار شاخ مغرور

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

5.0
11108

𝔇𝔢𝔤̆𝔦𝔰̧𝔪𝔢𝔡𝔦𝔪, 𝔰𝔞𝔡𝔢𝔠𝔢 𝔟𝔞𝔷ı 𝔰̧𝔢𝔶𝔩𝔢𝔯𝔦𝔫 𝔉𝔞𝔯𝔨ı𝔫𝔞 𝔙𝔞𝔯𝔡ı𝔪

شاخ عصبانی دروغ


😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

5.0
3505
شاخ مغرور

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ... خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ...!

5.0
4342
خیانت شاخ نامردی بی تفاوت
ا‍ون ‍ف‍‌ق‍‌د م‍‌ال #خ‍‌و‍دمه ، ‍پ‍‌س ‍س‍‌ع‍‌ی نک‍‌ن ن‍‌ز‍دیک‍‌ش ش‍‌ی !️
5.0
10045
عاشقانه شاخ مغرور
خ‍‌ودم‍‌و #ت‍‌غ‍‌ی‍‌ی‍‌ر ن‍‌م‍‌ی‍‌دم وق‍‌ت‍‌ی #م‍‌ش‍‌کل از م‍‌ردم‍‌ه ،،🖤️
5.0
11205
شاخ لاتی مغرور

واس‌ما نشاخ!
ما اگه بازی رو نبریم بازی رو به هم میریزیم حجی:)☠

4.9
1992
شاخ لاتی مغرور
☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠ ️
5.0
4795
شاخ مغرور
واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ش‍‌دم‍ ب‍‌ت م‍‌ن‍‌ی ک‍ اص‍‌ن‍ ع‍‌ل‍اق‍‌ه ای‍ ب‍ ک‍‌س‍‌ی نداش‍‌ت‍‌م`:)!

5.0
18719
عاشقانه شاخ دلتنگی مغرور
ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه...! ️
5.0
4943
شاخ موسیقی

همیشه مغرور بودن بد نیس خیلی اوقات باعث میشه حس نکنی که تنهایی⚡

5.0
1452
تنهایی

تو نمیتونی شبیهِ من باشی‌‌✨️🖤
5.0
5758
𝗬𝗢𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗧 𝗕𝗘 𝗟𝗜𝗞𝗘 𝗠𝗘

شاخ مغرور انگیزشی
شـهـ‌رے ڪـہ تـ‌و خـ‌وبـ‌ش بـ‌اشـے...!
مـ‌ن مـ‌یـ‌رم دهـ‌اتـ‌مـ‌ون (⁠◠⁠‿⁠◕)️
5.0
4617
شاخ تیکه دار لاتی مغرور
اونایی که تاریخ رو فراموش میکنن؛
محکوم به تکرارش هستن ...!🕷🖤

~ونزدی آدامز️
5.0
22630
Those who forgot history; they force to repeat it ...!

~Wednesday Adams
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت انتقام


➖⃟🙂• 𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩

سکوت از ما ، احساس زرنگی از شما :) ↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
25009
شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
مـآ یـهِـ شَـهـرو آدمـ حِـسـابـ نـمـیـکُـنـیـمـ حـالـآ تـو کـهِـ شَـهـروَنـدیـ بـیـشـ نـیـسـتـیـ 😏🎌️
5.0
289
شاخ تیکه دار مغرور

مح‌بآ‌غـروُرم‌حال‌ميكُنعم‌شُماباروياي شاخ بودنتون😂✌️️
5.0
1526
𝓜𝓷 𝓫𝓪 𝓺𝓸𝓻𝓸𝓻𝓶 𝓱𝓪𝓵 𝓶𝓲𝓴𝓸𝓷𝓶 𝓼𝓱𝓸𝓶𝓪 𝓫𝓪 𝓻𝓸𝔂𝓪𝔂𝓮 𝓼𝓱𝓪𝓴𝓱 𝓫𝓸𝓭𝓷𝓽𝓸𝓷
شاخ لاتی مغرور

ت‍‌رج‍‌ی‍‌ح م‍‌ی‍‌دم‍‌ #خ‍‌ز ب‍‌اش‍‌م‍‌ ،ج‍‌ای‍‌ی ک‍‌ ب‍‌ا #ل‍‌اس‍‌ی‍‌دن #ش‍‌اخ م‍‌ی‍‌ش‍‌ن...️
5.0
1695
شاخ لاشی لاتی مغرور