جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های رفیق نامرد / بهترین متن رفیق نامرد [پیشنهادی]

426 پست
متن های رفیق نامرد گلچین , تعداد 426 متن رفیق نامرد به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های رفیق نامرد / بهترین متن رفیق نامرد [پیشنهادی]
رفاقتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌ شما‌رفیق‌نبودین‌فقط‌ڪارتون‌لَنگ‌بود...!️
5.0
14868

‌ 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘𝗡'𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦
YOU NEEDED ME FOR YOUR
PROBLEMS!
انگلیسی رفاقتی نامردی لاشی
مشابه ها
می‌دونی چیه رفیق
من از اونجایی شناختمت که دیدی پشت سرم حرف زدن ولی به جای اینکه بزنی تو دهنشون خودت به جمعشون اضافه شدی😏️
5.0
13689
رفاقتی خیانت نامردی

ما خراب رفیق بودیم.. غافل ازاینکع رفیق تو فکر خراب کردن ما...

5.0
6593
رفاقتی خیانت لاتی
ببین رفیق اگه ی روزی رفیقت ولت کرد و ناراحت بودی
مدیونی نیای پیشم...!
با اینکه بی معرفت بودی و منو فروختی
ولی من هنوز میگم تا وقتی که از نفس کشیدن بیوفتم به یادتم و دوستت خواهم داشت
بیا پیشم، باهات حرف میزنم، بغلت کنم، سعی میکنم حس خوبی بهت بدم
خلاصه تمام تلاشمو میکنم تا حالت خوب شه!
آره چون من بی معرفت نیستم :(️
5.0
7391
غمگین جدایی تیکه دار رفاقتی نامردی بامعرفت
یه قانونی هست ک میگه:
رفیقت رفیق جدید پیدا کرد
خودت برو تا حرمتت نشکنه... ️
5.0
2714
تیکه دار رفاقتی دختر

اشتباه ما این بود...! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤

5.0
13131
تیکه دار رفاقتی لاشی


‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!
‌️
5.0
7605
‌ ‌‌
‌𝑼𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆
𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅


انگلیسی تیکه دار رفاقتی نامردی دروغ