جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دپ انگلیسی / بهترین متن دپ [پیشنهادی]

426 پست
متن های انگلیسی با ترجمه درباره دپ ,افسرده و دارک دپرس گنگ مناسب برای بیو استوری و کپشن به ترتیب بهترین ها برای دلشکسته ها
غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
زِندِگیمون شُدِه خَندِه هایِ مَصنوعی...
لا بِ لای دَردایِ واقِعی:)!🖤️
5.0
171381
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
غمگین حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
147830
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوتیه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس :)🖤

‌️
5.0
20253
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
غمگین دلتنگی
 ﮼مَحبوس‌در‌کالبدپَریشان‌خود !🖤️
5.0
5869
𝐼'𝑚 𝑆𝑡𝑢𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝑀𝑦 𝐹𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑈𝑝 𝐵𝑜𝑑𝑦

  
غمگین تنهایی خسته
دو دقیقه گوش کن :)
فکر کن کسی که دوسش داری بمیره
فکر کن باید لباس مشکی بپوشی‌ بری سر خاکش
فکر کن دیگه نیست باهاش حرف بزنی
پیامش‌ مال خیلی وقت پیشه
فکر کن باید گل بخری بری سر قبرش
فکر کن باید همه حرفاتو‌ به یه تیکه سنگ بزنی
فکر بری سر قبرش‌ اسمشو‌ بلند صداش بزنی ولی دیگه نتونه‌ بهت بگه جانم!
فکر کن دیگه نیست دلت تنگ شه بری ببینیش
دیگه نتونی بغلش‌ کنی
فکر کن…
دیدی سخته پس قدر همدیگرو‌ بدونیم:)!💔️
5.0
44686
listen for two minutes :)
Think that someone you love is going to die
Think you should wear black clothes to go to his grave
Don't think you can talk to him anymore
The message is from a long time ago
Think you should buy flowers to go to his grave
Think you have to put all your words on a piece of stone
You want to go to his grave and call his name out loud, but he can't tell you anymore, my dear!
Think you won't mi
غمگین دلتنگی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
85487
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
غمگین بهترین ها نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
کاش میشد قلبمو خاموش کنم‌‌.🎶🌚️
5.0
1455
〰𝗶 𝘄𝗶𝘀𝗵 𝗶 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗱 𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗼𝗳𝗳 𝗺𝘆 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁
غمگین خسته
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
63098
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت

#بُغضای‌لعنتی‌دارین‌میترڪونین گلومو بسه دیگه.
5.0
200
Fucking spite is fucking my throat, please stop...
غمگین خاطره حقیقت مغرور

•﮼هَمِه‌روزام‌طعمِ‌شب‌میده :)

5.0
622


ঔৣ𝑨𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 :)🖤🌙
غمگین خسته شب
ح‍‌س‍‌ اون‍‌ دخ‍‌ت‍‌ر ب‍‌چ‍‌ه‍‌ ک‍‌وچ‍‌ول‍‌و‌رو‌ دارم‍‌ ‌ک‍‌ه‍‌ ج‍‌ل‍‌و‌ چ‍‌ش‍‌ش‍‌ ع‍‌روس‍‌ک‍‌ش‍‌و‌ دادن‌ به ی‍‌ک‍‌ی‍‌ دی‍‌ه‍‌ :)💔️
5.0
4788
I feel like that little girl who gives her doll to someone else in front of her eyes
غمگین تنهایی خسته
غم یعنی پُرِ حرفه تو نگات . . .
بخوای داد بزنی، ولی در نیاد صدات :)
5.0
685
ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴇʏᴇs ᴀʀᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ ᴡᴏʀᴅs
   ᴀɴᴅ ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ sʜᴏᴜᴛ, ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ

غمگین تنهایی حقیقت بی تفاوت خسته
‌ ‏گاهی خودیا از همه دشمن ترن...!️
5.0
1715
‌‌

‌ 𝙎𝙤𝙢𝙚𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙀𝙣𝙚𝙢𝙞𝙚𝙨

شاخ غمگین نامردی سیگار
وقتی‌بهت‌میگم‌حالم‌بده.
یاتودلیل‌حال‌بد‌منی.
یا‌تو‌فقط‌میتونی‌حال‌منو‌خوب‌کنی🙂️
5.0
1165
𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓘 𝓽𝓮𝓵𝓵 𝔂𝓸𝓾, 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓾𝓹.
𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝔂 𝓫𝓪𝓭 𝓶𝓸𝓸𝓭.
𝓞𝓻 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓶𝓮 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻🙂
غمگین جدایی انتقام خسته خودکشی
گ‍‌ل ف‍‌روش م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍‌ت ک‍‌اس‍‌ب‍‌ی خ‍‌وب #ن‍‌ی‍‌س‍‌ت ادم‍‌ا دی‍‌گ‍‌ه‍ م‍‌ث ق‍‌ب‍‌ل ه‍‌م‍‌و #دوس‌ن‍‌دارن !(:️
5.0
247
غمگین زندگی
هیچ‌کس‌دوسِت‌نداره‌همه‌لازمت‌دارن!
5.0
7090
ঔৣ 𝑵𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 !
غمگین تیکه دار حقیقت
به لبخندم اعتماد نکن، غمگینم🌚🖤️
5.0
2064
Don't trust my smile, l'm sad🌚🖤
غمگین شکلک
اگه نمیتونی عاشقش بمونی
پس عاشقش نکن !:)️
5.0
110
𝓓𝓸𝓷'𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓱𝓮𝓻 𝓯𝓪𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮
𝓲𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓮𝓻 !:)
غمگین حقیقت سکوت
اِدِعا میکُنَن دوستِتـ دارَن...
وَلی آخَرِش یِهویـے وَ بـے دَلیـل تَرڪِت میـڪُنَن🥀️
5.0
8470
𝓢𝓲𝓮 𝓫𝓮𝓱𝓪𝓾𝓹𝓽𝓮𝓷, 𝓭𝓲𝓬𝓱 𝔃𝓾 𝓵𝓲𝓮𝓫𝓮𝓷
𝓐𝓫𝓮𝓻 𝓪𝓶 𝓔𝓷𝓭𝓮 𝔀𝓮𝓻𝓭𝓮𝓷 𝓼𝓲𝓮 𝓭𝓲𝓬𝓱 𝓸𝓱𝓷𝓮 𝓖𝓻𝓾𝓷𝓭 𝓿𝓮𝓻𝓵𝓪𝓼𝓼𝓮𝓷
غمگین خیانت خسته حقیقت نامردی