جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دپ انگلیسی / بهترین متن دپ [پیشنهادی]

393 پست
متن های انگلیسی با ترجمه درباره دپ ,افسرده و دارک دپرس گنگ مناسب برای بیو استوری و کپشن به ترتیب بهترین ها برای دلشکسته ها
غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
زِندِگیمون شُدِه خَندِه هایِ مَصنوعی...
لا بِ لای دَردایِ واقِعی:)!🖤️
5.0
117163
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
غمگین حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیویه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس :)🖤

‌️
5.0
13784
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
غمگین دلتنگی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
60703
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
غمگین بهترین ها نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
مشابه ها
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
39420
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
 ﮼مَحبوس‌در‌کالبدپَریشان‌خود !🖤️
5.0
2850
𝐼'𝑚 𝑆𝑡𝑢𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝑀𝑦 𝐹𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑈𝑝 𝐵𝑜𝑑𝑦

  
غمگین تنهایی خسته
گ‍‌ل ف‍‌روش م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍‌ت ک‍‌اس‍‌ب‍‌ی خ‍‌وب #ن‍‌ی‍‌س‍‌ت ادم‍‌ا دی‍‌گ‍‌ه‍ م‍‌ث ق‍‌ب‍‌ل ه‍‌م‍‌و #دوس‌ن‍‌دارن !(:️
5.0
239
غمگین زندگی

من اون کوه یخی ام که عاشق خورشید شد.
‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎🥀️
5.0
1102
🥀⃤I'm that iceberg that fell in love with the sun.
غمگین عشق یک طرفه
کاش میشد قلبمو خاموش کنم‌‌.🎶🌚️
5.0
1302
〰𝗶 𝘄𝗶𝘀𝗵 𝗶 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗱 𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗼𝗳𝗳 𝗺𝘆 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁
غمگین خسته
یِ روزے داشتَنِت آرِزومـ بود...
وَلـے اَلان فَراموشـ کَردَنِت:/️
5.0
2770
ɥɔıp ɥɔı ǝssǝɓɹǝʌ ʇzʇǝɾ ɹǝq∀
uǝqɐɥ nz sǝɓɐ⊥ sǝuıǝ ɥɔıp 'ɯnɐɹ⊥ uıǝɯ ɹɐʍ sƎ
غمگین تنهایی خسته دلتنگی نامردی
وقتی‌بهت‌میگم‌حالم‌بده.
یاتودلیل‌حال‌بد‌منی.
یا‌تو‌فقط‌میتونی‌حال‌منو‌خوب‌کنی🙂️
5.0
926
𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓘 𝓽𝓮𝓵𝓵 𝔂𝓸𝓾, 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓾𝓹.
𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝔂 𝓫𝓪𝓭 𝓶𝓸𝓸𝓭.
𝓞𝓻 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓶𝓮 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻🙂
غمگین جدایی انتقام خسته خودکشی

•﮼هَمِه‌روزام‌طعمِ‌شب‌میده :)

5.0
278


ঔৣ𝑨𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 :)🖤🌙
غمگین خسته شب
سِلاح مَن ، فَراموشیه :)‌‌‌‌‌‌️
5.0
790
ᵐʸ ᴬʳᵐᵒᵘʳ ᶤᶳ ᵒᵇˡᶤᵛᶤᵒᶰ
شاخ غمگین حقیقت
در حـال خاموشی روح :)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
199
𝒯𝒽𝑒 𝓈𝑜𝓊𝓁 𝒾𝓈 𝒹𝓎𝒾𝓃𝑔
غمگین سکوت خسته
انقدر اذیـتـم نکـنید من کسیو ندارمـ هوامو داشتهـ باشهـ:) ️
5.0
155
Don't hurt me so much, I don't have anyone to care for me :)
غمگین تنهایی متفرقه
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
82565
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
با یکدیگر حرف نمیزنند اما او از دور هنوز دوستش دارد:)️
5.0
251
They don't talk to each other but he still loves her from a distance :)
عاشقانه غمگین دلتنگی
اگه نمیتونی عاشقش بمونی
پس عاشقش نکن !:)️
5.0
80
𝓓𝓸𝓷'𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓱𝓮𝓻 𝓯𝓪𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮
𝓲𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓮𝓻 !:)
غمگین حقیقت سکوت
‌ ‏گاهی خودیا از همه دشمن ترن...!️
5.0
1301
‌‌

‌ 𝙎𝙤𝙢𝙚𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙀𝙣𝙚𝙢𝙞𝙚𝙨

شاخ غمگین نامردی سیگار
شکست عشقی رو ولش کن!
تا حالا شده توی مدرسه تظاهر کنی
داری دنبال چیزی تو کیفت میگردی
ولی در اصل داری سعی میکنی که گریه نکنی؟!:)
5.0
2380
𝓛𝓮𝓽 𝓰𝓸 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓯𝓪𝓲𝓵𝓾𝓻𝓮 𝓸𝓯 𝓵𝓸𝓿𝓮!
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓹𝓻𝓮𝓽𝓮𝓷𝓭𝓮𝓭 𝓪𝓽 𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵?
𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓵𝓸𝓸𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓫𝓪𝓰
𝓑𝓾𝓽 𝓪𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓬𝓽𝓾𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓽𝓻𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓷𝓸𝓽 𝓽𝓸 𝓬𝓻𝔂?! :)
غمگین خسته سکوت
مَن؟مَن حَتّی دیگِه خوُدَمُ نِمیشِناَسَمِ..️
5.0
4131
𝓶𝓮¿𝓲 𝓭𝓸𝓷𝓽 𝓮𝓿𝓮𝓷 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓶𝔂𝓼𝓮𝓵𝓯 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮..
غمگین بهترین ها بی تفاوت خسته
اِدِعا میکُنَن دوستِتـ دارَن...
وَلی آخَرِش یِهویـے وَ بـے دَلیـل تَرڪِت میـڪُنَن🥀️
5.0
5393
𝓢𝓲𝓮 𝓫𝓮𝓱𝓪𝓾𝓹𝓽𝓮𝓷, 𝓭𝓲𝓬𝓱 𝔃𝓾 𝓵𝓲𝓮𝓫𝓮𝓷
𝓐𝓫𝓮𝓻 𝓪𝓶 𝓔𝓷𝓭𝓮 𝔀𝓮𝓻𝓭𝓮𝓷 𝓼𝓲𝓮 𝓭𝓲𝓬𝓱 𝓸𝓱𝓷𝓮 𝓖𝓻𝓾𝓷𝓭 𝓿𝓮𝓻𝓵𝓪𝓼𝓼𝓮𝓷
غمگین خیانت خسته حقیقت نامردی
ن‍‌‌امہ‌ای بہ خ‍‌‌ان‍‌‌واده ه‍‌‌ا :
اگہ ج‍‌‌ن‍‌‌بہ ش‍‌‌ن‍‌‌ی‍‌‌دن ح‍‌‌ق‍‌‌ی‍‌‌ق‍‌‌ت‍‌‌و داش‍‌‌ت‍‌‌ی‍‌‌ن ه‍‌‌ی‍‌‌چ وق‍‌‌ت ب‍‌‌ه‍‌‌ت‍‌‌ون دروغ ن‍‌‌م‍‌‌ی‍‌‌گ‍‌ف‍‌‌ت‍‌‌ی‍‌‌م .️
5.0
541
A letter to the families: If you wanted to hear the truth, I would •never lie to you.
غمگین تیکه دار خسته خانواده