جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دپ انگلیسی / بهترین متن دپ [پیشنهادی]

426 پست
متن های انگلیسی با ترجمه درباره دپ ,افسرده و دارک دپرس گنگ مناسب برای بیو استوری و کپشن به ترتیب بهترین ها برای دلشکسته ها
غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
 ﮼مَحبوس‌در‌کالبدپَریشان‌خود !🖤️
5.0
8242
𝐼'𝑚 𝑆𝑡𝑢𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝑀𝑦 𝐹𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑈𝑝 𝐵𝑜𝑑𝑦

  
غمگین تنهایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
197413
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
مشابه هایه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس :)🖤

‌️
5.0
24050
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
غمگین دلتنگی
گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت... (: 🖤🖇
5.0
118464
Sometimes you are tired of everything
Even yourself... (: 🖤🖇
غمگین تیکه دار سکوت خسته
نیاز دارم به شبی ک فردایی نداشته باشه:)️
5.0
25053
내일이 없는 밤이 정말 필요해.⚰️!
غمگین خسته خودکشی
㋛︎شاید زندگی برای همه نیست.シ︎❥︎️
5.0
13600
𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦.シ︎
غمگین زندگی
کاش میشد قلبمو خاموش کنم‌‌.🎶🌚️
5.0
1519
〰𝗶 𝘄𝗶𝘀𝗵 𝗶 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗱 𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗼𝗳𝗳 𝗺𝘆 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁
غمگین خسته
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
84964
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت

درح‍‌ال‌‌ن‍‌وش‍‌ت‍‌ن‌ ه‍‌ای‍‌ی‌ کہ‌ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت ارس‍‌ال‌ ن‍‌ش‍‌د .!️
5.0
1157
ιɴ тнe ɴαмe oғ αllαн🖤🌿
غمگین متفرقه

#بُغضای‌لعنتی‌دارین‌میترڪونین گلومو بسه دیگه.
5.0
210
Fucking spite is fucking my throat, please stop...
غمگین خاطره حقیقت مغرور
‌ ‏گاهی خودیا از همه دشمن ترن...!️
5.0
1949
‌‌

‌ 𝙎𝙤𝙢𝙚𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙀𝙣𝙚𝙢𝙞𝙚𝙨

شاخ غمگین نامردی سیگار
ح‍‌س‍‌ اون‍‌ دخ‍‌ت‍‌ر ب‍‌چ‍‌ه‍‌ ک‍‌وچ‍‌ول‍‌و‌رو‌ دارم‍‌ ‌ک‍‌ه‍‌ ج‍‌ل‍‌و‌ چ‍‌ش‍‌ش‍‌ ع‍‌روس‍‌ک‍‌ش‍‌و‌ دادن‌ به ی‍‌ک‍‌ی‍‌ دی‍‌ه‍‌ :)💔️
5.0
5425
I feel like that little girl who gives her doll to someone else in front of her eyes
غمگین تنهایی خسته
غم یعنی پُرِ حرفه تو نگات . . .
بخوای داد بزنی، ولی در نیاد صدات :)
5.0
729
ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴇʏᴇs ᴀʀᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ ᴡᴏʀᴅs
   ᴀɴᴅ ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ sʜᴏᴜᴛ, ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ

غمگین تنهایی حقیقت بی تفاوت خسته
وقتی‌بهت‌میگم‌حالم‌بده.
یاتودلیل‌حال‌بد‌منی.
یا‌تو‌فقط‌میتونی‌حال‌منو‌خوب‌کنی🙂️
5.0
1292
𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓘 𝓽𝓮𝓵𝓵 𝔂𝓸𝓾, 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓾𝓹.
𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝔂 𝓫𝓪𝓭 𝓶𝓸𝓸𝓭.
𝓞𝓻 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓶𝓮 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻🙂
غمگین جدایی انتقام خسته خودکشی
به لبخندم اعتماد نکن، غمگینم🌚🖤️
5.0
2879
Don't trust my smile, l'm sad🌚🖤
غمگین شکلک
اگه نمیتونی عاشقش بمونی
پس عاشقش نکن !:)️
5.0
142
𝓓𝓸𝓷'𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓱𝓮𝓻 𝓯𝓪𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮
𝓲𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓮𝓻 !:)
غمگین حقیقت سکوت
گ‍‌ل ف‍‌روش م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍‌ت ک‍‌اس‍‌ب‍‌ی خ‍‌وب #ن‍‌ی‍‌س‍‌ت ادم‍‌ا دی‍‌گ‍‌ه‍ م‍‌ث ق‍‌ب‍‌ل ه‍‌م‍‌و #دوس‌ن‍‌دارن !(:️
5.0
250
غمگین زندگی

من اون کوه یخی ام که عاشق خورشید شد.
‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎🥀️
5.0
1287
🥀⃤I'm that iceberg that fell in love with the sun.
غمگین عشق یک طرفه