جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دنیا / بهترین متن دنیا [پیشنهادی]

418 پست
متن های دنیا گلچین , تعداد 418 متن دنیا به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دنیا / بهترین متن دنیا [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه ... 

4.9
2957

The indecency of world isn't because of bad people.
It's because of good people's silence.

انگلیسی فلسفی بهترین ها سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌

5.0
3072

     ‌‌‌☔️‌‌⃤••𝗔 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗦𝗢𝗨𝗟
              ɪs ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ sʜɪᴇʟᴅ ғᴏʀ ᴀ
ᴄʀᴜᴇʟ ᴡᴏʀʟᴅ..!

انگلیسی تیکه دار شاد

دم دنیا گرم که بدون گارانتی مارو سرویس کرد

4.7
562
غمگین زندگی
مشابه ها
زندگی دروغ است ما برای مرگ به دنیا آمده ایم!️
4.6
396
🍯‌⃤•• ‌‌‌‌‌ 𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗜𝗦 𝗔 𝗟𝗜𝗘
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗕𝗢𝗥𝗡 𝗧𝗢 𝗗𝗜𝗘..
غمگین خسته

⊙▂⊙..⊙ دنیا یه روزه اون روزم امروزه با فک کردن به دیروز و فردات امروز تو خراب نکن⊙..⊙△⊙

4.5
209
مهربانی

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر... نصیب مور میگردی.

5.0
1654
تیکه دار شعر خسته

آدمک آخره دنیاست بخند... :)

4.6
410
غمگین

تو این دنیا به هیچکس وابسته نباش، چون حتی سایه تم وقتی درگیر تاریکی میشی رهات میکنه.

4.9
1780

Don't depend too much on anyone in this world,because even your own shadow leaves you when you are in darkness.

انگلیسی خیانت نامردی

در دنیایۍ ڪہ همہ مےخواهند خــــــداے جذّابــــیـّـت باشنـــد تو👈 خــــودت باش👉 اینجورۍ از همہ جذّاب ترۍ🙂🙃😇 Miss,ansari

5.0
4819
دخترانه
« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»️
5.0
1699
○━─It's difficult all of things you have in your life just yourself──⇆
انگلیسی تنهایی خسته

‌‌‌‌ تو تنها چیزی هستی که من از این دنیایه لعنتی میخوام ♥ ‌‌‌

4.8
676

‌‌‌‌ 𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒇𝒖𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅...

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم

دنیاسرِسازش‌نداشت‌با‌من.! 😸👐🏿 .

4.2
195

𝚃𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚍𝚒𝚍𝚗𝚝 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒𝚜𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚎.!

انگلیسی غمگین

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

5.0
4095
عاشقانه

بغض کردی اما لبخند زدی شاید این تلخ ترین اتفاق دنیاست...

4.9
1021
غمگین ادبی

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره... :)

4.8
673
تیکه دار خیانت

خوب بودن قشنگ ترین حس دنیاست فقط درد دارد ...

4.9
721
مهربانی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

5.0
4701

𖤐⃟♥️••𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙

عاشقانه انگلیسی