جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دلتنگم / بهترین متن دلتنگم [پیشنهادی]

388 پست
متن های دلتنگم گلچین , تعداد 388 متن دلتنگم به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دلتنگم / بهترین متن دلتنگم [پیشنهادی]
دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..!️
4.8
862
🌎⃤••𝗧 𝗛 𝗘 𝗠 𝗢 𝗦 𝗧
ғᴀʟsᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴡᴀs
ᴛʜᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ᴏғ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ
غمگین انگلیسی دلتنگی
مشابه ها
الان فقط نیاز دارم...!
از تو گوشی بکشمت بیرون و بغلت کنم:)!
تا همه ناراحتیام و دلتنیگام یادم بره:)💜🫂️
5.0
27560
عاشقانه زندگی دلتنگی
ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم️
5.0
39686
غمگین جدایی خسته بامعرفت دلتنگی
دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده️
4.7
497
غمگین دلتنگی

روزی که رفتی فکر می کنم خودمم از دست دادم☾⚉ 

4.6
426

тнє ∂αу уσυ ℓєfт ι тнιик ι ℓσѕт муѕєℓf тσσ ⚆♫ ‎

جدایی دلتنگی
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا پ‍‌روف‍‌ای‍‌ل‍‌ت‍‌و ن‍‌گ‍‌اه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ت‍‌اری‍‌خ ت‍‌ول‍‌دت‍‌و اس‍‌م‍‌ت رم‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌مه.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا آن‍‌ل‍‌ای‍‌ن ب‍‌ودن‍‌ت‌و‌چ‍‌ک‌م‍‌ی‍‌ک‍‌‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ح‍‌ث درب‍‌اره‌ی تُ با دق‍‌ت گ‍‌وش م‍‌ی‍‌دم ت‍‌ا ع ‌ح‍‌ال‍‌ت ب‍‌ا خ‍‌ب‍‌ر ب‍‌ش‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ه‍‌ن‍‌وز ب‍‌ت ف‍‌ک‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش️
5.0
16214
عاشقانه غمگین دلتنگی

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید :) ♡__

5.0
4463
شاخ غمگین دلتنگی
¹ #س‍‌ال!
¹² #م‍‌اه!
³⁶⁵ #ر‍و‍ز!
⁸⁷⁶⁰ #س‍‌اع‍‌ت!
⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ #دق‍‌ی‍‌ق‍ہ!
³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ #ث‍‌ان‍‌یہ!
ه‍‌َر #ر‍و‍ز!
ه‍‌َﺭ #ش‍‌‌ب!
من فَقد دلتنگم🗿
#Aboli♡️
5.0
1358
عاشقانه دلتنگی
#من عادت کردم کسی نگرانم نباشه؛❤️‍🩹
# عادت کردم کسی سراغمونگیره...! ❤️‍🩹
#عادت کردم تنها باشم تا بعدکسی منت محبتشو روم نزاره❤️‍🩹
# عادت کردم شبا بدون شب بخیر بخوابم...❤️‍🩹
# عادت کردم منتظرزنگ کسی نباشم... ❤️‍🩹
#عادت کردم دلتنگ بشم ودلتنگم نشن...❤️‍🩹
# عادت کردم بی دلیل بخندم وبادلیل گریه کنم...❤️‍🩹 #عادت کردم زندگی نکنم...!❤️‍🩹
#سخته ولی❤️‍🩹
،عادت کردم*_*️ ❤️‍🩹

بیو💊️
5.0
10757
غمگین تیکه دار خسته لاشی خودکشی
‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙️
5.0
2004
"Maybe the moon is beautiful only because it is far."
انگلیسی جدایی دلتنگی

+گریه میکنیـ؟ -ن حساسیت دارم:( +بِ چی ؟ -بِ نبودنش):

4.8
614
دلتنگی

ن‍‌ی‍‌ا‍‌ز د‍‌ارم ی‍‌ه‍‌و پ‍‌ی‍‌ام ب‍‌دی ب‍‌گ‍‌ی #ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‍‌ی ج‍‌ات‍‌و ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍ہ لع‍‌ن‍‌ت‍‌ی .!:)️
5.0
59396
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی