جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن دخترانه غمگین کوتاه مناسب بیو و کپشن و استوری [پیشنهادی]

426 پست
426 متن دخترانه غمگین مرتب شده بر اساس بهترین ها بصورت کوتاه مناسب انواع بیو , استوری , کپشن با امکان کپی و طراحی استوری بروز شده در خرداد 1403
غمگین دخترانه دختر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی #دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد #واس‍‌ه ی‍‌ه دق‍‌ی‍‌ق‍‌ه #ب‍‌م‍‌ی‍‌رم ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌م #اول‍‌ی‍‌ن ق‍‌ط‍‌ره #اش‍‌ک از #چ‍‌ش‍‌م ک‍‌ی م‍‌ی‍‌اد
🖤🦋️
5.0
26627
غمگین دخترانه حقیقت
آﻗاﻳ ﻗاﺿﻳ(:🖤🥀
#‌‌دخ‍‌ت‍‌ر ب‍‌ودن ی‍‌ع‍‌ن‍‌ی؛
#م‍‌ُردن آرزوه‍‌ات ت‍‌و س‍‌ن #ن‍‌وج‍‌وون‍‌ی"..!🖤️
5.0
7643
غمگین دخترانه سیگار خسته مغرور
#ی‍‌ک‍‌ غ‍‌م‍‌ ب‍‌رای ن‍‌اب‍‌ودی‍‌ ه‍‌زاران ش‍‌ادی ک‍‌اف‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ !‌  ‌‌     ‌‌     ‌‌     ‌‌     ‌‌     ‌‌     ‌‌️
5.0
13227
غمگین دخترانه حاضر جوابی نامردی خسته


م‍‌ارو اَز #ج‍‌َه‍‌َن‍‌َم م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ون‍‌َن اِن‍‌گ‍‌ار زَم‍‌ی‍‌نِ م‍‌ون #ب‍‌ِه‍‌ِش‍‌ت‍‌ہ🗿💔!

‌️
5.0
17159
غمگین دخترانه زندگی دختر
ال‍‌‌ان ق‍‌ش‍‌‌ن‍‌‌گ ت‍‍‌‌ری‍‌‌ن ات‍‍‌‌ف‍‌‌اق زن‍‌‌دگ‍‌‌ی‍‌‌م اینہ کہ ب‍‌خ‍‌‌واب‍‌‌م و دی‍‌‌گہ پ‍‌‌ا ن‍‌‌ش‍‌‌م :)️
5.0
7228
غمگین دخترانه خسته دلتنگی
#دُخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌ودم از ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ی‍‌د .
ال‍‌ان #دُخ‍‌ت‍‌ری ش‍‌دم ک ع‍‌اش‍‌ق ه‍‌م‍‌ون ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی‍‌ه .!:)️
5.0
6406
غمگین دخترانه کارما
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
11331
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
+چرا صدات گرفته؟
-سرما خوردم :)
+دستت چی شده؟
-خوردم زمین :)
+چرا نوشته هات غمگینه؟
-سبکش اینه :)
+داشتی گریه میکردی؟
-تو چشمم خاک رفته :)
+چرا ناراحتی؟
-فقط ی ذره خستم :)
+چرا همش ب ی نقطه خیره میشی؟
-اخه خوابم میاد :)
+چرا واسه همه چی دلیل الکی میاری؟
-اخه کسی درد منو نمیفهمه:)💔️
5.0
7181
غمگین دخترانه حقیقت بی تفاوت سکوت

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری...!🖤🥀

5.0
10204
غمگین سکوت