جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن دخترانه غمگین کوتاه مناسب بیو و کپشن و استوری [پیشنهادی]

426 پست
426 متن دخترانه غمگین مرتب شده بر اساس بهترین ها بصورت کوتاه مناسب انواع بیو , استوری , کپشن با امکان کپی و طراحی استوری بروز شده در آذر 1402
غمگین دخترانه دختر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی #دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد #واس‍‌ه ی‍‌ه دق‍‌ی‍‌ق‍‌ه #ب‍‌م‍‌ی‍‌رم ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌م #اول‍‌ی‍‌ن ق‍‌ط‍‌ره #اش‍‌ک از #چ‍‌ش‍‌م ک‍‌ی م‍‌ی‍‌اد
🖤🦋️
5.0
19778
غمگین دخترانه حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آﻗاﻳ ﻗاﺿﻳ(:🖤🥀
#‌‌دخ‍‌ت‍‌ر ب‍‌ودن ی‍‌ع‍‌ن‍‌ی؛
#م‍‌ُردن آرزوه‍‌ات ت‍‌و س‍‌ن #ن‍‌وج‍‌وون‍‌ی"..!🖤️
5.0
3225
غمگین دخترانه سیگار خسته مغرور
مشابه ها
ۅݪۍهن‍‌ۅز ج‍‌ۅرۍ #ڱ‍‌ۅشی‍‌م‍‌ۅ
ه‍‌ر ثا‍نیہ #چ‍‌ک میکنم انڱ‍‌ار برا کس‍‌ۍ #م‍‌ه‍‌مم ..!️
5.0
13377
غمگین دخترانه خاطره
ح‍‌آج‍‌ی‍‌ .م‍‌ا #ال‍‌ک‍‌ی‍‌ خ‍‌وش‍‌ی‍‌م‍‌ :)
وگ‍‌رن‍‌ه‍‌ … …‍🕊‍✨
.م‍‌آ.ک‍‌ج‍‌آ. ツ… |• #خ‍‌وش‍‌ی‍‌.ک‍‌ج‍‌ا •| ‍🖤‍🥀‍🐾‍
5.0
16560
غمگین دخترانه دلتنگی لاتی مغرور


م‍‌ارو اَز #ج‍‌َه‍‌َن‍‌َم م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ون‍‌َن اِن‍‌گ‍‌ار زَم‍‌ی‍‌نِ م‍‌ون #ب‍‌ِه‍‌ِش‍‌ت‍‌ہ🗿💔!

‌️
5.0
12342
غمگین دخترانه زندگی دختر
ال‍‌‌ان ق‍‌ش‍‌‌ن‍‌‌گ ت‍‍‌‌ری‍‌‌ن ات‍‍‌‌ف‍‌‌اق زن‍‌‌دگ‍‌‌ی‍‌‌م اینہ کہ ب‍‌خ‍‌‌واب‍‌‌م و دی‍‌‌گہ پ‍‌‌ا ن‍‌‌ش‍‌‌م :)️
5.0
4292
غمگین دخترانه خسته دلتنگی
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
8508
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
#دُخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌ودم از ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ی‍‌د .
ال‍‌ان #دُخ‍‌ت‍‌ری ش‍‌دم ک ع‍‌اش‍‌ق ه‍‌م‍‌ون ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی‍‌ه .!:)️
5.0
3592
غمگین دخترانه کارما
دختر بودن یعنی این چی پوشیدی گمشو عوض کن
دختر بودن یعنی آرزوی سفر مجردی رو به گور ببری
دختر بودن يعني " برو تو ، دم در واي نستا"
دختر بودن یعنی 8 شب دیروقته کجایی بیا خونه
دختر بودن يعني "كجا داري ميري؟"
دختر بودن یعنی ذلیل بشی دکمه هاتو ببند
دختر بودن یعنی " از پدرت اجازه گرفتی؟"
دختر بودن یعنی بهت بگن خیلی خودسر شدیا!
دختر بودن یعنی فراموش کردن آرزوها
دختر بودن یعنی دفن شدن در زندگی..
دختر بودن یعنی ته ته معصومیت️
5.0
6453
غمگین دخترانه حقیقت دختر
.:
‍‌‍‌ب‍‌‍‌س‍‌‍‌م‍‌ه‍‌ رب‍‌ه #‌دخ‍‌‍‌ت‍‌‍‌ری ‌ک‍‌ه‍‌ ‌خ‍‌‍‌ف‍‌ه‍‌ ‌ش‍‌‍‌د ‌ت‍‌ا ‌#اش‍‌‍‌ک‍‌اش ن‍‌‍‌ری‍‌‍‌زه‍‌!(:️
5.0
3731
غمگین دخترانه خسته حقیقت
س‍‌ی‍‌گ‍‌ار‍ی ش‍‌د دخ‍‌ت‍‌ر‍ی ک‍‌ه ا‍ز ب‍‌و‍ی س‍‌ی‍‌گ‍‌ا‍ر م‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌ر ب‍‌ود:)️
5.0
11507
غمگین دخترانه سیگار خسته
+چرا صدات گرفته؟
-سرما خوردم :)
+دستت چی شده؟
-خوردم زمین :)
+چرا نوشته هات غمگینه؟
-سبکش اینه :)
+داشتی گریه میکردی؟
-تو چشمم خاک رفته :)
+چرا ناراحتی؟
-فقط ی ذره خستم :)
+چرا همش ب ی نقطه خیره میشی؟
-اخه خوابم میاد :)
+چرا واسه همه چی دلیل الکی میاری؟
-اخه کسی درد منو نمیفهمه:)💔️
5.0
3401
غمگین دخترانه حقیقت بی تفاوت سکوت

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری...!🖤🥀

5.0
7884
غمگین سکوت