جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنفر / بهترین متن های تنفر خشن خشن

426 پست
متن های تنفر و خشم و خشن از بی وفایی و ... گنگ و تیکه انداختن و کینه و نفرت به همراه کنایه تا حدودیم لاتی مناسب بیو و کپشن و پست و حاضر جوابی ه
عصبانی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

5.0
6093

+ 𝗪𝗛𝗬 𝗗𝗜𝗗 𝗨 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗗?
- ʙᴇᴀᴄᴀᴜsᴇ ɴᴏ ᴏɴᴇ ɴᴏᴛɪᴄᴇᴅ ᴍᴇ
ᴡʜᴇɴ ɪ ᴡᴀs ɢᴏᴏᴅ

انگلیسی تیکه دار عصبانی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
37457
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ … تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.” ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.” ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.” ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ “ﻫﻤﯿــﺸﻪ” ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

4.9
2028
عصبانی شاخ لاتی
مشابه ها

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

5.0
11151

𝔇𝔢𝔤̆𝔦𝔰̧𝔪𝔢𝔡𝔦𝔪, 𝔰𝔞𝔡𝔢𝔠𝔢 𝔟𝔞𝔷ı 𝔰̧𝔢𝔶𝔩𝔢𝔯𝔦𝔫 𝔉𝔞𝔯𝔨ı𝔫𝔞 𝔙𝔞𝔯𝔡ı𝔪

شاخ عصبانی دروغ

هے فِلانے… وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن دَر دُنیـاے مَـــن هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

5.0
8680
عصبانی شاخ جدایی خیانت لاتی

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

5.0
13679

ι’м noт grυdger ιғ yoυ нιт ғroм rιgнт ι нιт ғroм leғт

عصبانی شاخ مغرور
بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!️
5.0
1368
عصبانی خیانت زندگی
« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی...! »️
5.0
5819
➖⃟🪔••𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗧
ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ɪɴᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ
ᴛʜᴇ ᴇᴀsɪᴇʀ ʏᴏᴜ ʟɪᴠᴇ
غمگین عصبانی بی تفاوت

مَن ریدَم بِہ زِندگیم؛ هِیڪَل طُ کہ کآری ندآره :|

4.8
542
عصبانی

وای به روزی که کینه حکم کند و اعصاب ضعیف اجرای حکم...

5.0
3248
عصبانی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

5.0
1475

🙃 I knew I was bad and much better But I was critical that Do not try anyone

عصبانی خیانت نامردی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

5.0
3673

𝑒𝑉𝑒𝑟𝑌𝑂𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑇𝒉𝐼𝑁𝑘𝐼𝑁𝐺 𝑂𝐹 𝑡𝒉𝑒𝑖𝑅 𝑂𝑤𝑁 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇𝑠

تیکه دار عصبانی انگلیسی نامردی

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

5.0
3162
تنهایی عصبانی مغرور

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

4.9
813
رفاقتی