جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بی لیاقت / بهترین متن بی لیاقت [پیشنهادی]

426 پست
متن های بی لیاقت گلچین , تعداد 426 متن بی لیاقت به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های بی لیاقت / بهترین متن بی لیاقت [پیشنهادی]
عصبانی بی تفاوت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

اشتباه ما این بود...! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤

5.0
7321
تیکه دار رفاقتی لاشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت✨🖤️
5.0
337
𝑨𝒑𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆!:)
تیکه دار بهترین ها حقیقت بی تفاوت ادبی
مشابه ها

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

5.0
4502
تیکه دار شاخ لاتی
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
12745
غمگین عصبانی حقیقت بی تفاوت

به بعضیا باید گفت: مرسی که نیستی؛ بهم فهموندی من لیاقتم بیشتر از این حرفاست...🍃😸

4.9
1247
جدایی مغرور
مغرور نیستم!
فقط دنیا بهم ثابت کرده
توجه زیادی، بی توجهی میاره
یه وقتایی باید بد باشی
تا بعضیا بدونن خوب بودن وظیفه نیست.️
5.0
251
I am not proud! Only the world has proved to me that too much attention leads to inattention, sometimes you have to be bad so that others know that being good is not a duty
تیکه دار تنهایی نامردی مغرور بی تفاوت
نمیدونم چی تو خودتون دیدین ک فکر میکنین اگه نباشین من دیگه نمیتونم ادامه بدم!
من همونیم ک اشکام رو بالشت فرود اومدن ن تو بغل کسی :)
من همونیم ک اشکام رو دستای خودم پاک کردن ن اونی ک جون میده واسم :)
من این مسیری ک میبینی تنها اومدم!
پس میتونم بقیش رو هم تنها برم :)
آره میدونم، الان نشستم، ولی دلیل نمیشه دیگه پا نشم :)
این مسیرو همینجوری اومدم با استراحت کردن!
استراحت جزئی از زندگیِ :)️
5.0
1566
شاخ تیکه دار بی تفاوت مغرور
لم دادم وسطِ یه بیخیالیِ مطلق-!🕸🕷️
5.0
5559
I looked in the middle of an absolute carelessness-!🕸🕷
غمگین بی تفاوت
ح‍‌سادت‍‌م اذی‍‌تت م‍‌یکرد ?!
ح‍‌الا ب‍‌ش‍‌ین بی ت‍‌فاوت‍‌یمو ن‍‌گا‍ہ ک‍‌ن : )'️
5.0
149
غمگین بی تفاوت مغرور
شازده کوچولو👼:
شنیدم آدما فقط از دور قشنگن، چقدر دور؟
روباه🐶 : در حدی که نبینیشون
:))
‌‌️
5.0
1552
╭┈─────── 「🌵」

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗧𝗧𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗘👼:
ɪ'ᴠᴇ ʜᴇᴀʀᴅ ᴛʜᴀᴛ ʜᴜᴍᴀɴ ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ ᴊᴜsᴛ
ғʀᴏᴍ ᴀ ʟᴏɴɢ ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ, ʜᴏᴡ ʟᴏɴɢ?
𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗢𝗫🐶:
sᴏ ʟᴏɴɢ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ɴᴏ
ᴍᴏʀᴇ sᴇᴇ ᴇᴍ
غمگین تیکه دار حقیقت زندگی بی تفاوت
توجّه ، لیاقت میخواد..✨! ️
4.9
1054
❮ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗤𝗨𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗥𝗜𝗧 ❯
انگلیسی جدایی بی تفاوت