جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بخند / بهترین متن بخند [پیشنهادی]

426 پست
متن های بخند و لبخند بزن و انگیزشی گلچین , تعداد 426 متن بخند به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های بخند / بهترین متن بخند [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


قوی باش مثل یک لبخند پر از بغض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
10792
Be strong like a smile full of malice

شاخ غمگین حقیقت مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
همیشه لبخند بزن.
خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه، همیشه مسلح باش.️
4.8
1020
Smile all the time, cause it's the best weapon in the battle against life. Always be armed then!
انگلیسی موفقیت انگیزشی شاد
مشابه ها

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
2274
بهترین ها زندگی

با خیلیا بخند ، ولی
به هیچکدومشون "اعتماد" نکن . . :)️
5.0
13339


••𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙮
𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮!
غمگین تیکه دار حقیقت

شاد باش،بخند
اجازه نده غم های زندگی جلودار خنده هات بشن╯🐭💗❞
🍭

5.0
2613
𖡻 𝐶ℎ𝑒𝑒𝑟 𝑢𝑝, 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ...
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ𝑖𝑛𝑔╯🐭💗❞
موفقیت بهترین ها شاخ انگیزشی حقیقت زندگی
ما‌پشت‌هزاران‌لبخند‌خود‌مرده‌ایم:)🌱🖤️
5.0
39201
WE ᴬᴿᴱ ᴰᴱᴬᴰ ᴮᴱᴴᴵᴺᴰ ᴼᵁᴿ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰˢ ᴼᶠ ˢᴹᴵᴸᴱˢ
غمگین تنهایی خسته
مغرور باش و بخند
بذار دنبال علت شادی و غرورت باشن️
5.0
63
Be proud and laugh, let them look for the cause of your happiness and pride
شاخ حقیقت مغرور لاتی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️

5.0
5494

SOMETIMES THE BEST REVENGE IS TO SMILE AND MOVE ON .

انگلیسی غمگین انتقام

بخند ك خنده‌هات دنیامه . . :)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
14521
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚
𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙈𝙮 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 !
عاشقانه زندگی دوستت دارم
نامه‌ای به خودم : 🙂📝
݁⭑ می‌دونم بعضی روزا حالت خوب نیست؛
می‌دونم آرزو و رویاهای زیادی داری،
می‌دونم هدفات بزرگن ... ✨
می‌دونم شده شب‌های زیادی از فکر خوابت نمی‌بره :)
می‌دونم با اینکه خیلی غصه و درد داری
ولی هنوز سعی می‌کنی لبخند رو لبات باشه؛🙂🌿
می‌دونم خیلی جاها بهت حرف‌هایی زدن که نباید می‌شنیدی !
ولی تو هيچ‌وقت عوض نشدی !
همیشه سعی کردی برای خواسته‌هات بجنگی !💭🪄
برای هدفت تلاش کنی !
مرسی که تسلیم نشدی من ️
5.0
3305
موفقیت بهترین ها انگیزشی
آدماے غمگین همیشه لبخند زیبایے دارند.🖤🙂️
5.0
39335


ᵀᴴᴱ ˢᴬᴰᴰᴱˢᵀ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ
ᴴᴬᵛᴱ ᵀᴴᴱ ᴹᴼˢᵀ ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ˢᴹᴵᴸᴱˢ.
شاخ غمگین حقیقت