جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بخند / بهترین متن بخند [پیشنهادی]

426 پست
متن های بخند و لبخند بزن و انگیزشی گلچین , تعداد 426 متن بخند به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های بخند / بهترین متن بخند [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
همیشه لبخند بزن.
خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه، همیشه مسلح باش.️
4.9
1236
Smile all the time, cause it's the best weapon in the battle against life. Always be armed then!
انگلیسی موفقیت انگیزشی شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو


قوی باش مثل یک لبخند پر از بغض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
42176
Be strong like a smile full of malice

شاخ غمگین حقیقت مغرور

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
2705
بهترین ها زندگی
مشابه ها
ما‌پشت‌هزاران‌لبخند‌خود‌مرده‌ایم:)🌱🖤️
5.0
51364
WE ᴬᴿᴱ ᴰᴱᴬᴰ ᴮᴱᴴᴵᴺᴰ ᴼᵁᴿ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰˢ ᴼᶠ ˢᴹᴵᴸᴱˢ
غمگین تنهایی خسته

با خیلیا بخند ، ولی
به هیچکدومشون "اعتماد" نکن . . :)️
5.0
19739


••𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙮
𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮!
غمگین تیکه دار حقیقت

بخند ك خنده‌هات دنیامه . . :)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
15853
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚
𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙈𝙮 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 !
عاشقانه زندگی دوستت دارم

شاد باش،بخند
اجازه نده غم های زندگی جلودار خنده هات بشن╯🐭💗❞
🍭

5.0
3264
𖡻 𝐶ℎ𝑒𝑒𝑟 𝑢𝑝, 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ...
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ𝑖𝑛𝑔╯🐭💗❞
موفقیت بهترین ها شاخ انگیزشی حقیقت زندگی
نامه‌ای به خودم : 🙂📝
݁⭑ می‌دونم بعضی روزا حالت خوب نیست؛
می‌دونم آرزو و رویاهای زیادی داری،
می‌دونم هدفات بزرگن ... ✨
می‌دونم شده شب‌های زیادی از فکر خوابت نمی‌بره :)
می‌دونم با اینکه خیلی غصه و درد داری
ولی هنوز سعی می‌کنی لبخند رو لبات باشه؛🙂🌿
می‌دونم خیلی جاها بهت حرف‌هایی زدن که نباید می‌شنیدی !
ولی تو هيچ‌وقت عوض نشدی !
همیشه سعی کردی برای خواسته‌هات بجنگی !💭🪄
برای هدفت تلاش کنی !
مرسی که تسلیم نشدی من ️
5.0
4255
موفقیت بهترین ها انگیزشی
آدماے غمگین همیشه لبخند زیبایے دارند.🖤🙂️
5.0
47300


ᵀᴴᴱ ˢᴬᴰᴰᴱˢᵀ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ
ᴴᴬᵛᴱ ᵀᴴᴱ ᴹᴼˢᵀ ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ˢᴹᴵᴸᴱˢ.
شاخ غمگین حقیقت

بگذار بگویند و بگویند و بگویند.. بگذار بِبُرند و بدوزند و بپوشند.. تو بخند، گوش بده، خیره بمان، هیچ مگو..

5.0
4967
فلسفی ادبی

به کسی که به تو حسودی می‌کنه ، لبخند(:بزن ... چون اون از تَــــه‍ قلب‍⁦♡‍ــ‍ش⁩ باور داره که تو بهــتر از اونی !!...

4.9
1365
موفقیت ادبی