جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های اربعین / بهترین متن اربعین [پیشنهادی]

426 پست
متن های اربعین گلچین , تعداد 426 متن اربعین به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های اربعین / بهترین متن اربعین [پیشنهادی]
امام حسین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️️
5.0
30896
مذهبی امام حسین
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
«‏و أنَا أبحَثُ عنِّي؛ وَجَدْتُكَ یٰا حُسین..!»

و هنگامی که در پیِ خودم بودم
تــو را یافتم، یا حسین؛))♥️

5.0
37352
مذهبی امام حسین عربی
سخت‌است‌‌عاشقشوی‌...ویارنخواهد!دلتنگ‌"حرم"باشے..و"ارباب"نخواهد!(:️
5.0
17067
مذهبی امام حسین


♦وَعـده ي خوبـٰان اگـرْ باشَدْ بِهِــشتْ
كــــرْبَلٰا باشـَدْ بِهِشــتْ اندر بِهِــشت♥

‌‌️
5.0
6829
غمگین امام حسین
اَزهَمین‌فاصِلہ‌یِ‌دورسَلامَم‌بِپَذیر
ڪه‌خَرابِ‌توشُدَم،خآنہ‌اَت‌آبادحُسِین️
5.0
6616
مذهبی امام حسین
- عشقِ‌تو💔 ؛ شیرین‌ترین‌داستانِ‌این‌دنیایِ‌تلخ‌است‌حسین ..(:️
5.0
8008
مذهبی امام حسین
گـربـِپرسـند‌آرزویـت‌چیست؟! صدا‌مۍ‌آید‌؛اَربعین،پاۍپیادھ‌،ڪربلا... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
4258
بهترین ها مناسبتی امام حسین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اࢪبعین نزدیکہ‌ و آشوبـم):
مـیـشہ‌ آقــٰا بزنے امـضـامو؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
3946
مذهبی امام حسین

عـٰاشِقَت‌دۅر‌اَز‌ح‌َـرَم‌اِحسـٰاسِ‌غُربَـت‌مۍ‌ڪُنَد
بـٰاز‌بـٰا‌عَڪسِ‌حَرَم‌یِہ‌گۅشِہ‌خَلـۅَت‌مۍ‌ڪُنَد...!'
5.0
3820
مذهبی امام حسین
بسـم رب الحسـین🌔✨"

شدیدانیـازدارم‌آقای‌ِامام‌حسین‌ازم‌بپرسہ:
ـ کیفَ‌حٰالـُك؟!
منم‌بگـم:هَلۡيمكنك‌اَن‌ۡتَعٰانقني..!
«میشہ‌بغلـم‌کنے؟💔🚶‍♀️»️
5.0
6884
مذهبی امام حسین دوستت دارم
بادِلَم‌گُفتَم‌؛‌حَرَم‌باشَد‌بَراےِاَربَعین؛
مَن‌چِگونِہ‌تاڪُنَم‌با‌این‌دِلِ‌وا‌ماندِه‌اَم؟
#اربعین️
4.8
970
مذهبی مناسبتی امام حسین
می‌گفت:
فإذا اختنَقتُمْ، بالحُسينِ تنفّسوا

اگر دل‌تان سخت به تَنگ آمد،
با ذکرِ حسین(ع) نَفَس بکشید.❤️
5.0
3470
مذهبی امام حسین
خُدایـا حَرام کُن بَر مَن هَر غَمی را بِجُز غَمِ "حسیـ♡ـن(ع)" را️
5.0
2840
مذهبی امام حسین
سخت‌است‌‌عاشق شوی‌ویارنخواهد!
دلتنگ‌"حرم"باشے و"ارباب"نخواهد!(:️
5.0
9676
اللهم الرزقنا‌توفیق‌زیارت‌کربلا
مذهبی امام حسین
بِســمِ‌رَبِ‌اَباعَبدِاللهِ‌الحُسَین|🍃✨
دلـ ندارمـ‌‌ که‌‌ به معشوقـ‌ زمینی بدهمـ !
دلـ من گوشهـ صحنت به خدا جاماندهـ ... 💔
#امام_حسین_جانم
#ڪربلا️
5.0
19302
عاشقانه مذهبی امام حسین
ت‍‌ا‍‌ ک‍‌ه پ‍‌رس‍‌ی‍‌دم ز ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ع‍‌ش‍‌ق چ‍‌ی‍‌س‍‌ت
در ج‍‌واب‍‌م ای‍‌ن‍‌چ‍‌ن‍‌ی‍‌ن گ‍‌ف‍‌ت و گ‍‌ری‍‌س‍‌ت
ل‍‌ی‍‌ل‍‌ی و م‍‌ج‍‌ن‍‌ون ف‍‌ق‍‌ط اف‍‌س‍‌ان‍‌ه‌ان‍‌د!
ع‍‌ش‍‌ق در دس‍‌ت ح‍‌س‍‌ی‍‌ن ب‍‌ن ع‍‌ل‍‌ی‍‌س‍‌‌ت..!️
5.0
4597
عاشقانه مذهبی دوستت دارم امام حسین