جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های آموزنده / بهترین متن آموزنده [پیشنهادی]

352 پست
متن های آموزنده گلچین , تعداد 352 متن آموزنده به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های آموزنده / بهترین متن آموزنده [پیشنهادی]
موفقیت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره.️
5.0
1955
The climb is tough, but the view from the top is worth it.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

آرزوهایم را ... به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند

5.0
2337
مذهبی موفقیت خدا
مشابه ها

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/

5.0
1546

чσur futurє dєpєnds σn whαt чσu dσ tσdαч :/

موفقیت حقیقت

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

5.0
6495

🍀✨ 𝕋𝕒𝕦𝕓 𝕨𝕖𝕟 𝕕𝕦 𝕘𝕦𝕥𝕖 𝕎ü 𝕦𝕟𝕤𝕔𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕘𝕤𝕥•-•🌈🐬

موفقیت بهترین ها

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

5.0
3895

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

انگلیسی موفقیت خسته
هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.️
5.0
2857
🇫🇷 Ne perds jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche,
les étoiles apparaissent.
انگلیسی موفقیت انگیزشی فرانسوی
ایـن راهـی ک دارم مـیرم تهش قشـنگه.. "! 💕🌙️
5.0
17145
This way I am going is beautiful!
موفقیت انگیزشی
آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند.️
4.8
541
Stay calm, Be strong. Never let anyone destroy you.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
♡ ♡ این تو هستے کـہ آینـבتو مینویسے پس سعے کن نویسنـבـہ خوبے باشی ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆️
5.0
491
موفقیت آرامش بی تفاوت
‹💛🍋›
با ارزش باش
با ارزش زندگي كن
براي خودت خط‌هايي داشته باش
روي بعضي چيزها
زير بعضي چيزها
و دور بعضي چيزها ...🌱️
5.0
1572
شاخ موفقیت حقیقت

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)
5.0
5082

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)
موفقیت باران انگیزشی
  

    به هرڪس اندازه لیاقتش خوبے ڪن!
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌️
5.0
26482
𝙈𝙚𝙠𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚
           𖦹𝙖𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙖𝙨 𝙏𝙝𝙚𝙮 𝔻𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖𖦹   

   
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
تیکه دار موفقیت مغرور
صبور باش .
گاهی برای بهتر شدن
باید از بدترین شرایط عبور کرد.🌸🌙️
5.0
48491
𝐁𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭.
𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭.
موفقیت بهترین ها آرامش ادبی انگیزشی
من از هر اتفاقی که توی زندگیم افتاد راضیم ..!
اگه خوب بود زندگیمو قشنگ کرد و اگه بد بود منو ساخت! مدیونم به آدمای زندگیم ، که خوباشون بهترین حس ها رو بهم دادن و بدهاشون بهترین درس ها رو! دنبالِ این نیستم که چرا شد یا نشد! اگه شده حتما برای زندگیم خوب بوده ، و اگه نشده هم حتما خدا فکرای بهتری توی سرش داره . من هنوزم مطمئنم روزای خوب تموم نشدن🌝♥️'

▹ · – · – · – · 𖥸 · – · – · – · ◃️
5.0
2323
تیکه دار موفقیت طبیعت متفرقه
جسارت داشته باش و زندگی کن ...
اما جوری که خودت دوست داری ،
نه جوری که دیگران از تو انتظار دارند !
مهم نیست که تا مقصدت می رسی یا نه ،
و مهم نیست که تمامِ آرزوهایت محقق می شوند یا نه ،
مهم این است که حالِ دلت خوب باشد !
پس تا میتوانی شاد باش و از لحظه لحظه ی زندگی ات لذت ببر ...
و خودت باش ؛
خودت حاکم و معیار و قاضیِ کارهای خودت ،
خودت همه کاره ی دنیای خودت ،
و انگیزه ی آرزوهای خودت ...
تو نیاز به تاییدِ هیچکس نداری️
5.0
6860
موفقیت بهترین ها آرامش زندگی
حتی اگه تو زندگی سقوط ها باشه، امید ها هنوز پابرجا هستن !🌝☘️️
5.0
33
𝑬𝒗𝒆𝒏 𝒊𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒔 𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒇𝒆, 𝒉𝒐𝒑𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.!
موفقیت بهترین ها حقیقت زندگی انگیزشی

[به‌خاطر هرچیزی که دوست داری پاشو، بدو، بخور زمین، بلند شو، بخند،
گریه کن، خسته شو، استراحت کن،
اشک بریز، ناراحت شو؛ حتی شده جنگ راه بنداز !
ولی براش اونقدر بجنگ تا بهش برسی..
قسمت و تقدیر و نشد که بشه ها؛
برای آدماییه که جنگیدن بلد نبودن!🌚]️
5.0
410
موفقیت انگیزشی