جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های انگلیسی / جدیدترین متن انگلیسی [فروردین 1403]

1960 پست
متن های انگلیسی جدید , تعداد 1,960 متن انگلیسی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های انگلیسی / جدیدترین متن انگلیسی [فروردین 1403]
انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
اونی که در مقابل غم میخنده هزار تاشو کشیده اما اونیکه گریه میکنه تا اولشه :)️
4.8
3367
The one who laughs from sadness has suffered a thousand times, but the one who cries is the first :)
غمگین انگلیسی خسته حقیقت
گاهی کسانی که هزاران مایل از شما فاصله دارند، می‌توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقاً در کنارتان هستند، در شما ایجاد کنند!️
4.9
6642
𝓢𝓸𝓶𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝓽𝓱𝓸𝓼𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓪𝓻𝓮 𝓯𝓪𝓻 𝓪𝔀𝓪𝔂 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓸𝓾𝓼𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓶𝓲𝓵𝓮𝓼 𝓬𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝓽𝓱𝓸𝓼𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓪𝓻𝓮 𝓮𝔁𝓪𝓬𝓽𝓵𝔂 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓲𝓭𝓮
انگلیسی رفاقتی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم فضای اتاق برای پرواز کافی نبود..🤍️
4.8
2454
𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒂𝒊𝒅 𝒊 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒊 𝒘𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒐𝒐𝒎 𝒘𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕...🤍
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
مشابه ها
یک چیز تمام می شود، یک چیز دیگر شروع می شود، پایان کجاست؟️
4.9
6655
𝘖𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘯𝘥𝘴, 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯𝘴, 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥:)
انگلیسی فلسفی خسته ادبی
🌚 چَشم‌هایِ‌تـــــــوُماهِ‌شَب‌هایِ‌مَنه . . .♡️
5.0
27805
🌚🔹 ‌‌‌𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 ‌‌‌𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑜𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
عاشقانه انگلیسی بهترین ها دوستت دارم
تموم شد!ولی برای من نه!️
5.0
8172
𝒊𝒕𝒔 𝒐𝒗𝒆𝒓!𝒃𝒖𝒕 𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆..!
انگلیسی شاخ مغرور
مَن؟مَن حَتّی دیگِه خوُدَمُ نِمیشِناَسَمِ..️
5.0
9142
..𝓶𝓮¿𝓲 𝓭𝓸𝓷𝓽 𝓮𝓿𝓮𝓷 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓶𝔂𝓼𝓮𝓵𝓯 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮
غمگین انگلیسی خسته
‌آدمِ  اَمنِ  زندگیِ  آدم‌ها  باشیم ...️
5.0
7042
‌ ‌ ‌ ‌leт’ѕ вe тнe ѕaғe perѕon ιғ oтнerѕ lιveѕ
انگلیسی مهربانی زندگی
« تنها ترین آدم این شهر منم...! » ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀️
4.9
3100
●━─ ⁱ ᵃᵐ ᵗʰᵉ ᵐᵒˢᵗ ᵃˡᵒⁿᵉ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ⁱⁿ ‌ᵗʰⁱˢ ᶜⁱᵗʸ ─ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
انگلیسی تنهایی عشق یک طرفه خسته
هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم!️
5.0
5848
𖤐⃟♥️••𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙
عاشقانه انگلیسی بهترین ها دوستت دارم بامعرفت
-عزیزم فرشته هایی مثل تو نمیتونن با من به جهنم پرواز کنن:)️
4.7
2479
-Baby , angels like you cannot fly to hell with me:)
غمگین انگلیسی حقیقت
عصبی‌نمیشم‌ فاصله‌میگیرم️
5.0
11461
𝑫𝒆𝒍𝒂𝒎 𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒖𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒔𝒆 𝒗𝒂𝒈𝒉𝒕𝒊 𝒌 𝒃𝒖𝒅𝒊
تیکه دار انگلیسی مغرور
مثل نفس کشیدن دوست دارم همانقدر بی اختیار! ‌️
4.9
3072
‌‌ ➖⃟♥️••‌ 𝗜 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗟𝗜𝗞𝗘 ‌ ᴍʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ᴊᴜsᴛ ᴀs ᴜɴᴄᴏɴᴛʀᴏʟᴀʙʟᴇ!
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
مَن بآختَن رو بَلَد نیستَم . . .🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
72194
●━━━━─ ᴵ ᴰᴼᴺ'ᵀ ᴷᴺᴼᵂ ᴴᴼᵂ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ 👊🏼─ ⇆🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
انگلیسی موفقیت انگیزشی
‌ نه وابسته ام ‌نه دل بسته... ‌من جانم به جانت بسته است (: ♥️🖇 ‌️
5.0
11250
𝓝𝓸, 𝓘 𝓪𝓶 𝓭𝓮𝓹𝓮𝓷𝓭𝓮𝓷𝓽 𝓝𝓸 𝓬𝓵𝓸𝓼𝓮𝓭 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽... (: ♥️🖇𝓜𝔂 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓲𝓮𝓭 𝓽𝓸 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
قبل از تو هیچ وقټ،بعد از تو هیچ ڪس...!❤️💫️
5.0
5620
𝒷ℯ𝒻ℴ𝓇ℯ 𝓎ℴ𝓌 𝓃ℴ 𝓉𝒾𝓂ℯ , 𝒶𝒻𝓉ℯ𝓇 𝓎ℴ𝓊 , 𝓃ℴ ℴ𝓃ℯ...!
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
"هَمیـشـ∝ـگـےِ" قلبــــم باش 🩺♥️ ‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
3112
ᴮᴱ ᴵᴹᴹᴼᴿᵀᴬᴸ ᴵᴺ ᴹᵞ ᴴᴱᴬᴿᵀ ━─⇆ ‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌
عاشقانه بهترین ها انگلیسی دوستت دارم
تو دنیا اینقدر ساز بساز تا بلاخره یکیش با سازت برات برقصه 🌏✨️
4.9
2457
Make so many instruments in the world that eventually one of them will dance with your instrument
بهترین ها انگلیسی انگیزشی ادبی
چی بگم... یه کاری کردی لال شم بگی باتم تا آخر پاشم️
3.9
375
ᴡʜᴀᴛ ᴛᴏ ꜱᴀʏ  ʏᴏᴜ ᴍᴀᴅᴇ ᴍᴇ ꜱᴛᴏᴘ ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ʙᴜᴛ ꜱᴀʏ ɪ ᴀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ ɪ ᴘʀᴏᴍɪꜱᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ ᴜɴᴛɪʟ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ.
شاخ انگلیسی لاتی دوستت دارم
بازم دلم گرفته🖤🔪 شب تولدم شد🥲🎂 نمیدونم چجوری🚬⚰ ی ساله دیگ‌رد شد🚶🏻‍♀️🕳 تولدم مبارک💔🎊️
4.9
2589
I am depressed again It was my birthday night I do not know how Another year was rejected Happy birthday myself💔🎊
غمگین انگلیسی مناسبتی ادبی تولدم