جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

55529 پست
بیو غمگین , بیو غمگین تلگرام, بیو غمگین اینستاگرام , بیو غمگین توییتر, بیوگرافی ,استاتوس زیبا, متن وضعیت جدید متن کوتاه دپ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
یاد‌بگیر‌تــنـهـا‌بمونی

چون‌هیچکس‌مـونـدگـار‌نیسـ‌...‌!,
5.0
Tək qalmağı öyrən, çünki


Heç kim qala bilməz...!
غمگین حقیقت

دَردا #فَراموش میشَن
وَلي اونايي کِه باعِث شدَن #دَرد بِکشیم #هَرگز
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌️
5.0
شاخ غمگین حقیقت متفرقه
م‍‌ن ت‍‌و ه‍‌م‍‌ی‍‌ن زن‍‌ده ب‍‌ودن‍‌م‌ه‍‌زارب‍‌ار م‍‌ٌردم ..🖤🖇..)
‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌️
5.0
غمگین حقیقت خسته زندگی
احتیاج دارم به یه خوشحالیه از ته دل . . .
‌‌‌‌
5.0

⌞🖤⌝ 𝐼 𝑁𝑒𝑒𝑑 𝑇𝒉𝑒 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑇𝒉𝑒 𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡
غمگین تنهایی خسته

‏‌ 𝑰 𝑳𝑶𝑺𝑻 𝑴𝒀 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬
خَندَمو گُم کَردَم 🚶‍♂:]•🖤🚬️️
5.0
شاخ غمگین آرامش
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
غمگین خسته
فریادها به سکوت و سکوت‌ها به سردرد تبدیل شد‌...
‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌️
5.0
غمگین حقیقت خسته دلتنگی