جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد پدر / بیو و وضعیت پدر

299 پست
متن کوتاه در مورد پدر به همراه انگلیسی و ترجمه مناسب استوری وضعیت و بیو تلگرام اینستاگرام و واتساپ و ..
پدر - جدیدها کوتاه پدر بلند پدر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
صدایت
قویترین اسلحه ی دنیاست
همین ک از در خانه داخل می شوی
و صدایت را می‌شنوم
همه دلهره های جهان می گیرند
روزت مبارک بابایی❤️🖇️🤗️
5.0
2112
عاشقانه پدر
وقتی ازم برای اولین بار پرسیدن قهرمان زندگیت کیه؟بدون مکث اسم تو رو گفتم، بزرگتر که شدم دلیل این حرفمو فهمیدم؛ چون هر جا بی پناه شدم تو رو از دور دیدم چون هر جا زمین خوردم دستای تو بالا سرم بود چون هر جا کمک خواستم پیش قدم بودی و همیشه اولین کسی بودی که بی منت بهم محبت میکردی وجودت باعث شد بفهمم یه تکیه گاه دارم که همیشه میتونم بهش تکیه کنم روزت مبارک بابا جونم..💙✨️
5.0
1651
بهترین ها مناسبتی حقیقت دوستت دارم پدر
مشابه ها
پـــ♥️ــــدر حڪم ضربان قلب خونه را دارد خدایا ضربان قلب هر خونه اے را حفظ ڪن اللهم آمین»️
5.0
15550
مناسبتی پدر
🌱پدرم تنها مردی است که وجودش
به من ثابت کرد
مرد‌ها هم می‌توانند فرشته باشند...️
5.0
517
عاشقانه پدر دوستت دارم


تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش...
‌‌‌️
5.0
11950

✦ 𝒀𝒐𝒖 𝑺𝒂𝒚 𝑫𝒂𝒅 𝑰 𝑪𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝑯𝒆𝒓𝒐 ✦

‌‌‌
انگلیسی بهترین ها ادبی پدر
بابایی!
عزیزم!
جونم!
یا بهترع بگم تمام وجوـבم!
بوـבنت حس آرامش בارع
اینو بـבون قوے تراز تو نـבیـבم
مرـב تراز خوـבت نـבیـבم
خیلے ـבوست בارم
بمون کنارم ب بوـבنت بیشتراز هر کسے نیاز בارم
عاشقتم مرـב בلم♡♬🙃❤

روزت مبارک:)!♡️
5.0
8165
عاشقانه مناسبتی ادبی پدر

تبریک تولد پدر

دخـتــَــر کـه بــاشی/
میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه/
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ/
آغــوش گــَرم پـــِدرتـه/
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی/
کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و/
دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی/
دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه/
هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی/
چه بـاشه چـه نبــاشه/
قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته/
بابای خوشگلم تولدت مبارک
خدارو صد هزار مرتبه شکرتتت

5.0
12413
تبریک تولد پدر
‌ ‌

روز پدر بهانه است...💌
كه بهت بگم همیشه به داشتن
بابایی چون شما افتخار میكنیمو
از خدا ممنونم که تورو به عنوان
بابای من انتخاب کرده (:
تو اولین مرد زندگیه منی باباجان

روزت مبارک 👨🏻♥️•

‌ ‌️
5.0
10741
دخترانه مناسبتی دختر پدر
پدر مثل درخت چنار میمونه، میوه هم نداشته باشه،سایه‌اش برامون کافیه🙃🌿️
5.0
7056
🇹🇷 Baba Çınar Gibidir
Meyvesi Olmasa da, GÖLGESİ Yeter
مناسبتی ترکی پدر

به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش به وجود آمده است...

5.0
7999
شعر مادر پدر


تو پدر صداش میکنی، ولی من بهش میگم قهرمان!
‌️
5.0
3209
‌‌
🥀 ⃟▬▬▭••‌‌𝙔𝙤𝙪 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙃𝙞𝙢 "𝔻𝔸𝔻",
‌ 𝙞 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙃𝙞𝙢 "ℍ𝔼ℝ𝕆"
عاشقانه پدر
وقتی برای اولین بار ازم پرسیدن قوی
ترین ادم زندگیت کیه
بدون مکث گفتم بابام ..
بعد که بزرگتر شدم تازه
فهمیدم چرا گفتم
چون هر وقت که گریه کنم
اونه که بغلممی‌کنه
وقتی خوشحال باشم اونه کنارمه
وقتی کمک بخوام اونه که پیشمه
وقتی که بشکنم اونه که بلندم می‌کنه
برای همینه که قوی ترین مرد زندگیمه
بابا جانم وجودت همه
چیز منه روزت مبارک ♥️🥹✨️
5.0
254
بهترین ها مناسبتی دوستت دارم پدر
بشم قربون دستایی
که هر گوشش تِرَک داره:)

بکش دست به سَرُم "بابا"
که دستت معرفت داره:)

گُفتُم پَرو بالُم دِه
کنارت میمونُم "بابا":)

نشونُم دِه پریدن را
تا واسط بپرُم "بابا":)

بابا بی وفا بودُم
پبشت حقیرُم "بابا":)

هرچند که جوون بودُم
سرو پا تقصیرُم "بابا":)️
5.0
1665
شعر پدر دوستت دارم