جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه همسر /کپشن و بیو با مضمون همسر

948 پست
بیو همسر و متن کوتاه همسر (مرد و زن ) مناسب وضعیت و کپشن و پست و استوری / جامع ترین مرجع متن های کوتاه همسر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

تُـــ♾ــو...
بودنِت انقَد قَشـنگه که ↡ قُــــربونِ هَر لَحظه بودنِت کنارَم برَم... :) 🧿♥️•️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
نصب برنامه اندروید تاوبیو

‌ تو شُـروعِ هَمِـه‌ی دِلخوشیامی..🤍
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
‌𝗬 𝗢 𝗨
ᴿ ᵀᴴᴱ ᴮᴱᴳᴵᴺᴺᴵᴺᴳ ᴼᶠ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᴵᴺᴱˢˢ
#عاشقانه #انگلیسی #دوستت دارم #همسر
♥️

همین الان بفرست برای کسی که بیشتر
از همه توی این دنیا دوسش داری :

عشق من❤️
تو بهترین چیزی هستی
که توی زندگیم دارم ،
تو دنیای منی . . .
شاید بعضی وقتا قهر باشیم
یا دعوا کنیم...
اما هیچوقت اینو یادت نره
که من تو رو از
همه دنیا بیشتر دوست دارم
ابدی من 😍😘️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
مشابه ها


در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین "مَـــردی"💜
‌‌
5.0
‹𝒴ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ ℳℴ𝓈𝓉 𝓅ℴ𝓅𝓊𝓁𝒶𝓇 ℳ𝒶𝓃
ℐ𝓃 𝓂𝓎 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 ..♡🥂›

#عاشقانه #انگلیسی #دوستت دارم #همسر
‌ ‌‌

عشق جانم دلم به بودنت قرصه
همین که کنارمے ،
همین که مث کوه پشتمے
همین که هستے ،
تمام نداشته های منو جبران میکنه
هیچے جز تو نمیخوام ،
بمونی برام همیشگیم ♾🦋♥️

🌸 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 🌸

‌‌‌️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
‌ ‌


عشق من...
عزیزترینِ من...✨
تو ابدی ترین عشقی برای قلب من
تو قشنگترین حسی برای تمام وجود من
تو مثل یک معجزه رخ دادی و
قشنگترین اتفاق زندگیم شدی...✨
تو تنها کسی بودی که تونستم تا نهایت
دوست داشتن دوستش داشته باشم
و عاشقش باشم...✨
بمونی برام دلیل زندگیم...❤💏️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
⠀‌
"تُو" دَقیقاً هَمان یِکنَفری هَستی
کِه دِلم میخواهَد پا به پایَش پیر شَوم...!
تُو هَمان یاری هَستی که شَهریار میگویَد
"بِدونِ وجودَش شَهر ارزشِ دیدَن
را هَم ندارد"💍🤍
‌‌️
4.9
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر


خُوشبَـــــــخت تَـــرینَــــــــم
وَقتــی قَلبـــــی به پاڪـــی قَلبَت
بَـــــــراے مَن مــی تَپَـــد...


4.9


𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎 ♥️💙✨

#عاشقانه #انگلیسی #دوستت دارم #همسر
💞🍃ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

تو فقط باش نبودن هیچکس به چشم نمیاد
تو باهام مهربون باش نامهربونی هیچکس به چشم نمیاد
تو کنارم باش دردامو از یاد میبرم
تو بگو دوسم داری حتی اگه کل دنیا حسشون تنفر باشه نسبت بهم باز هم مهم نیست
تو حواست به من باشه مهم نیست اگه کسی حواسش بهم نباشه
تو بمون کنارم و یه خنده از ته قلب رو مهمونِ لبام کن
ببین تو بمون کنارم حتی اگه بد باشی هم مهم نیست فقط بزار با تو بودن رو برای همیشه لمس کنم..

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
اسم عشقتو اینجوری دلبرونه سیو کن :💍♥🌔

سیوش کن "sieluni rauhaa" یعنی آرامش روحم
سیوش کن "Ma Rose" یعنی گل رُزِ من
سیوش کن "Okara efu" یعنی نیمه تو
سیوش کن "occhi perlati" یعنی چشم مروارید من
سیوش کن "Hugin" یعنی زندگی بخش
سیوش کن "setinom" یعنی تکیه گاه زندگیت
سیوش کن "Mi paz" یعنی آرامش ابدی
سیوش کن "Metanoia" یعنی معجزه من
سیوش کن "Mi morfina" یعنی مُورفین من
سیوش کن "Mein seele" یعنی نفس من️
5.0
#عاشقانه #دخترانه #دوستت دارم #همسر #زندگی
تاریخ آشنایی من با تو قشنگ ترین و فراموش نشدنی ترین تاریخ زندگیمه🫀♥️

‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•❥👰🏻️
5.0
#عاشقانه #همسر
میدونی ته خوشبختی چیه؟!
اینکه یه نفروتو زندگیت داشته باشی که
هم عشقت باشه هم بهترین رفیقت هم همدمت
کسی که با وجودش دیگه نیازی به
هیچکس نداشته باشی
ومن چقدر خوشبختم که تو رو دارم همه کسم♥️️
4.9
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
*◄থৣ تنها בلخوشے این روزاے من تویی 💖থৣ►️
5.0
...You Are My Only Happiness These Days❤️✨️
Bu Günlerde Sen Benim Tek Mutluluğumsun... ❤️✨️
*◄থৣ تەنیا هۆکارے בڵخۆشے ٸەم ڕۆژانەم تۆی 💖থৣ►
#عاشقانه #ملکه #همسر #دوستت دارم


حـــــــس قشـــــــنگیه
زن بودن واسه مردی که دنیـــــاته

4.9
Dünyan olan bir erkek için kadın olma duygusu çok güzel 🥰🥲💜

حـــــــس قشـــــــنگیه
زن بودن واسه مردی که دنیـــــاته

#عاشقانه #دوستت دارم #همسر #ترکی

فَدای‌((اِسمت))بِشم‌‌کِه‌وَقتی‌میُفته‌روی‌ِ گوشیم‌هَمه‌ی‌دِلتنگیام‌رَفع‌میشِه..💗🎼🥂
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر
«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..♥
═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══️
4.9
#عاشقانه #دوستت دارم #همسر