جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه عشق یک طرفه / متن و کپشن و بیو عشق یک طرفه

5789 پست
زیباترین و قشنگ ترین متن های عشق یک طرفه و سینگلی

بیو رل بیو سینگل بیو مخاطب خاص بیو مخصوص رل متن کوتاه حرف دل

شکست عشقی شعر عشق یکطرفه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

ن‍‌ی‍‌ا‍‌ز د‍‌ارم ی‍‌ه‍‌و پ‍‌ی‍‌ام ب‍‌دی ب‍‌گ‍‌ی #ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‍‌ی ج‍‌ات‍‌و ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍ہ لع‍‌ن‍‌ت‍‌ی .!:)️
5.0
25442
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
30570
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی زندگی
مشابه ها

ان‍‌ق‍‌در ح‍‌واس‍‌م پ‍‌رت دوس‍‌ت داش‍‌ت‍‌ن‍‌ت ب‍‌ود ک‍‌ه ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌دم ت‍‌و ه‍‌ی‍‌چ ح‍‌س‍‌ی ب‍‌ه م‍‌ن ن‍‌داری :)'💜️
5.0
13757
غمگین جدایی عشق یک طرفه
یکی نوشت) :
یکی خوند) :
یکی مرد) :
یکی موند) :
من می نویسم) :
توبخون) :
من میمیرم) :
توبمون ~ 🖤) :️
5.0
36534
غمگین عشق یک طرفه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
60674
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
غمگین بهترین ها نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
م‍‌ثلا ب‍‌م‍‌ی‍‌رم ب‍‌ش زن‍‌گ ب‍‌زن‍‌ن ب‍‌گ‍‌ن دی‍‌گ‍‌ه خ‍‌ش ب‍‌اش ، اون‍‌ی ک‍‌ه روان‍‌ی‍‌ت ب‍‌ود از دس رف.!️
5.0
354
غمگین خسته عشق یک طرفه حقیقت
حوصله‌کسیو‌ندارم :)
فق‌حوصله‌یکیو دارم‌ک‌اونم‌حوصله‌منو‌نداره!🚶🏼‍♀️️
5.0
8175
غمگین عشق یک طرفه
‍وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ر‍ا‍ش‌ #اش‍‌ک ‍م‍‌ی‍‌ری‍‌ز‍ی،
ی‍‌ن‍‌ی ی‍‌ه ‍ح‍‌س‍‌ی ب‍‌ه‍‌ش ‍د‍ا‍ر‍ی ‍کہ #ف‍‌ر‍ات‍‌ر ‍ا‍ز ع‍‌ش‍‌قہ!((؛️
5.0
15149
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه دلتنگی
وقتی قلبی رو عاشق خودت کردی...
وقتی وجودی رو به خودت وابسته کردی...
وقتی نفس های یکی رو به نامت زدی...
وقتی وجودی رو به خودت گره زدی...
فقط امانت دار خوبی باش...!
ترکش نکن،تنهاشم نزار
اگ‌بری وتنهاش بزاری چه با خدافظی،چه بی خدافظی،میمیره،بخدا میمیره...
نه اینکه نفسش قطع بشه،نه...
احساسش میمیره،مرگ احساس یه آدم بدترین مرگ‌دنیاست...💔🥲️
5.0
11611
غمگین تنهایی عشق یک طرفه نامردی
کاش میشد واس همیشه مال هم بودیم...
کاش میشد بغلت برا یکی دیگ نشه... 💔
کاش میشد اون حرفایی ک ب من میزدی ب اون نزنی...
کاش هنوز دوسم داشتی... 🖤
کاش نمیرفتی...💔
کاش میشد من بمیرم نبینم ت با یکی دیگ خوشی... کاش خنده هات مهربونیات عصبانیتت فق مال من بود...
کاش اون از من بهتر نباش...
کاش میموندی بخاطرم میجنگیدی... برا قصه هاس ولی کاش اینجوری میشد...
کاش عشق واقعی وجود داشت...🥲🖤

کـــ ــا ش🚬️
5.0
18988
تنهایی غمگین جدایی سیگار عشق یک طرفه دلتنگی
ش‍‌ای‍‌د م‍‌ن ب‍‌ل‍‌د ن‍‌ب‍‌ودم ن‍‌گ‍‌ه‍‌ت دارم ا‍‌م‍‌ا خ‍‌ب خ‍‌ودت‍‌م ن‍‌خ‍‌واس‍‌ت‍‌ی ب‍‌م‍‌ون‍‌ی (=🖤️
5.0
12277
تیکه دار جدایی عشق یک طرفه