جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه درسی و مدرسه و دانشگاه مناسب بیو وضغیت

260 پست
متن های کوتاه در مورد درس و دانشگاه و مدرسه و استاد معلم و .. بصورت گلچین شده از بزرگترین سایت متن کوتاه جهان
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آیـَـ‌نـدهـه کـِـ‌تـ‌ابـ‌ی سـ‌ت . کـ‌ه اِمـ‌روز مـ‌ی نـِـ‌ویـسـ‌ی .
پـَـس چـیـزـی بـِنـویـ‌س . کـ‌ه فـردا از خـ‌وانـدن آن لـذت بـبـرـی:)️
5.0
4717
شاخ موفقیت درسی زندگی انگیزشی حقیقت
امید دارم به آینده ای که
قراره خودم بسازم•••🤩👩🏻‍⚕️🧡️
5.0
2832
دخترانه ملکه درسی
مشابه ها
ریاضیِ عزیز ،
لطفا دیگه بزرگ شو و خودت مسائلت رو حل کن😂😐🤦🏻‍♀️️
5.0
4056
طنز شاد درسی
بدون تلاش کنی به نتــــــیجه هم میرسی:(🍃️
5.0
2430
موفقیت درسی
بوی شوم امتحان آید همی / یارصفر مهربان آید همی
ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم / دل به امید تقلب بسته ایم
مابرای کسب مدرک آمدیم / نی برای درک مطلب آمدیم️
5.0
1943
شعر طنز شاد درسی

علم بزرگ ترین گنجیست که هرگز با خرج کردن تمام نمیشود.

4.9
2800

Science is the greatest treasure that never ends with spending🌹🌹 sh_hyn6961

انگلیسی موفقیت درسی
اونا میگن نمیتونی ، ولی تو سخت تلاش کن!️
5.0
921
❄️ !𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐬𝐚𝐲 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐭 , 𝐛𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐡𝐚𝐫𝐝
موفقیت بهترین ها درسی
_کی‌همیشه‌کنارت‌بود‌و‌تنهات‌نذاشت؟
+امممم..قطعا کتابام:)🦋✨️️
5.0
781
موفقیت درسی
•گاهی‌اوقات‌بایدبدترین‌دردهارو‌بکشی‌
تابهترین‌تغییرهارو‌تجربه‌کنی🔗🖤•️
5.0
6202
بهترین ها درسی
هر روزی ک تو دیر بیدار میشی..☕️✨
یکی زود بیدار شده و داره تلاش میکنه..🧘🏻‍♀🧡

هر روزی ک ت داری تفریح میکنی..📙🍊
یکی داره سخت تلاش میکنه..🍓📕

هر روزی که ت خستته و بیخیال تلاش کردنی..📗🍐
یکی داره با تمام وجود برای هدفش میجنگه..📘💙

مهم نیست هدفت چیه!!
پزشکی پرستاری مهندسی آرایشگری هرچیزی..☁️🦋
مهم اینه که ت از اون شخص 10 قدم عقب تری ...🌻💛
قبل از اینکه بشه 11 قدم..🕊
بیدار شو..!🐹🧡
و برای هدفت بجنگ..📒

#انگیز️
5.0
543
موفقیت مناسبتی درسی
ریاضی عزیز ...
وقتی خودت حوصله ی حل کردن مسائلتو نداری
از من چه توقعی داری آخه؟😐️
5.0
487
طنز شاد حقیقت درسی
چه زیبا گفت “ کورش کبیر ” : محبوب همه باش ؛ معشوق یکی ! مِهرت را به همه هدیه کن ؛ عشقت را به یکی ! با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن .️
5.0
6622
فلسفی بهترین ها درسی حقیقت ادبی
🦋🌌اگه تسلیم احساست بشی،
واسه همیشه بازنده‌ای.。゚❁ུ۪️
5.0
2455
🦋🌌𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔
𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒆𝒓.。゚❁ུ۪
غمگین موفقیت درسی بی تفاوت
ب‍‌د ب‍‌اش ت‍‌ا #ب‍‌ف‍‌م‍‌ن خ‍‌وب ب‍‌ودن #وظ‍‌ی‍‌ف‍‌ت ن‍‌ی‍‌س.️"
‌️
5.0
12558
شاخ تیکه دار حقیقت درسی
ߊ߬یܝ̇ߺܥ‌‌ܘ ܢ̣ߊ حܝ‌ܦ̇ߺܙ‌ ܢܚߊ‌ܟܿࡅ߳ܘ ܝ̇ߺܩیܢܚ݅ܘ🙃️
5.0
769
شاخ حقیقت درسی

«رویاها به حقیقت می‌پیوندند! . . .»️
5.0
250
𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞📚✏️👌! . . .
مناسبتی درسی