جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه درسی و مدرسه و دانشگاه مناسب بیو وضغیت

1195 پست
متن های کوتاه در مورد درس و دانشگاه و مدرسه و استاد معلم و .. بصورت گلچین شده از بزرگترین سایت متن کوتاه جهان
درسی - جدیدها درسی انگلیسی کوتاه درسی بلند درسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
زندگی یه مشکل نیست که بخوای حلش کنی زندگی یه واقعيته که باید تجربه اش کنی:)🤍

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced


5.0
4213
فلسفی زندگی درسی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
امتحانا تموم شع ی جوری تابستونو میخابم که مرده هم تو قبرش نخوابیده👀😂️
5.0
2062
دخترانه شیطنت درسی
#𝗕𝗶𝗼.‌

◎ 𝑇𝑅𝑈𝑆𝑇 𝑁𝐸𝑊 𝐵𝐸𝐺𝐼𝑁𝑁𝐼𝑁𝐺𝑆 ◎
به شروع های جدید اعتماد کن !🕊🌱️‌‌
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
𓏺  ݁ 🎸 ࣪️
5.0
673
شاخ درسی
مشابه ها
! آیندتو پیش بینے نڪن، بسازش... ️️
5.0
3674
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑖𝑡
شاخ موفقیت درسی زندگی


از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت !


🤎🐾️
5.0
15709
ᴍᵃᵏᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
ᵃⁿᵈ ᵐᵃᵏᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᶠʳᵒᵐ ᵈʳᵉᵃᵐˢ
بهترین ها زندگی انگیزشی درسی


𝚂𝚎𝚛 𝚊𝚕𝚝𝚘 𝚟𝚞𝚎𝚕𝚘
𝙴𝚕 𝚌𝚒𝚎𝚕𝚘 𝚗𝚘 𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚗𝚊𝚍𝚒𝚎
بلند پرواز باش
آسمان به کسی تعلق ندارد☁️🤍️
5.0
13048
موفقیت بهترین ها درسی حقیقت شاد
•ادب،مترجم عقله
انسان به اندازه ادبش،عاقله
به اندازه عقلش،باشرفه
و به اندازه ی شرفش،با ارزشه✌️🤍️
5.0
3123
فلسفی مناسبتی درسی آرامش


☆🌩🦋من نیاز ندارم کسی نجاتم بده؛ خودم قهرمان خودم خواهم شد.💪☆

☆💫✨❤️.☆️
5.0
11841
☆☁️🦕I don't need someone to save me; I will be my own hero.
شاخ دخترانه درسی حقیقت انگیزشی
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!

‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥•️
5.0
4659


𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏


شاخ مغرور درسی

درختِ صبر تلخه ولی میوه‌ش شیرینه..!🌳🌵️
5.0
20425
••𝔗𝔥𝔢 𝔓𝔞𝔱𝔦𝔢𝔫𝔠𝔢 𝔗𝔯𝔢𝔢 ℑ𝔰 𝔅𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔅𝔲𝔱 ℑ𝔱𝔰 𝔉𝔯𝔲𝔦𝔱 ℑ𝔰 𝔖𝔴𝔢𝔢𝔱..!
بهترین ها درسی
آیـَـ‌نـدهـه کـِـ‌تـ‌ابـ‌ی سـ‌ت . کـ‌ه اِمـ‌روز مـ‌ی نـِـ‌ویـسـ‌ی .
پـَـس چـیـزـی بـِنـویـ‌س . کـ‌ه فـردا از خـ‌وانـدن آن لـذت بـبـرـی:)️
5.0
9227
شاخ موفقیت درسی زندگی انگیزشی حقیقت
سـ‌لـ‌امـتـیـ روزیـ کـه تـو دو کـ‌لـمـه خـ‌لـ‌اصـهـ شـمـ 😊💖
# خـ‌انـ‌م دکـتـر✌🏻❤
ıllıllııllıllı◁❚❚▷ıllıllııllıllı️
5.0
4708
دخترانه موفقیت درسی حقیقت
امید دارم به آینده ای که
قراره خودم بسازم•••🤩👩🏻‍⚕️🧡️
5.0
7748
دخترانه ملکه درسی
گَر‌بِبینی‌ناکِسان‌بالا‌نِشینند‌صَبر‌کُن
رویِ‌دریا‌کَف‌نِشیند،‌قَعرِ‌دریا‌گُوهر‌‌است!🌱✨️
5.0
1205
مناسبتی درسی دریا
ریاضیِ عزیز ،
لطفا دیگه بزرگ شو و خودت مسائلت رو حل کن😂😐🤦🏻‍♀️️
5.0
9909
طنز شاد درسی

علم بزرگ ترین گنجیست که هرگز با خرج کردن تمام نمیشود.

5.0
5105

Science is the greatest treasure that never ends with spending🌹🌹 sh_hyn6961

انگلیسی موفقیت درسی