جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه درسی و مدرسه و دانشگاه مناسب بیو وضغیت

613 پست
متن های کوتاه در مورد درس و دانشگاه و مدرسه و استاد معلم و .. بصورت گلچین شده از بزرگترین سایت متن کوتاه جهان
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0
138138

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

شاخ انگلیسی دخترانه مغرور ادبی زندگی دختر


از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت !


🤎🐾️
5.0
7771
ᴍᵃᵏᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
ᵃⁿᵈ ᵐᵃᵏᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᶠʳᵒᵐ ᵈʳᵉᵃᵐˢ
بهترین ها زندگی انگیزشی درسی
نصب برنامه اندروید تاوبیو


☆🌩🦋من نیاز ندارم کسی نجاتم بده؛ خودم قهرمان خودم خواهم شد.💪☆

☆💫✨❤️.☆️
5.0
6399
☆☁️🦕I don't need someone to save me; I will be my own hero.
شاخ دخترانه درسی حقیقت انگیزشی
مشابه ها


𝚂𝚎𝚛 𝚊𝚕𝚝𝚘 𝚟𝚞𝚎𝚕𝚘
𝙴𝚕 𝚌𝚒𝚎𝚕𝚘 𝚗𝚘 𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚗𝚊𝚍𝚒𝚎
بلند پرواز باش
آسمان به کسی تعلق ندارد☁️🤍️
5.0
8100
موفقیت بهترین ها درسی حقیقت شاد

درختِ صبر تلخه ولی میوه‌ش شیرینه..!🌳🌵️
5.0
12302
••𝔗𝔥𝔢 𝔓𝔞𝔱𝔦𝔢𝔫𝔠𝔢 𝔗𝔯𝔢𝔢 ℑ𝔰 𝔅𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔅𝔲𝔱 ℑ𝔱𝔰 𝔉𝔯𝔲𝔦𝔱 ℑ𝔰 𝔖𝔴𝔢𝔢𝔱..!
بهترین ها درسی
+ هردرسی روکی بخونم🙄🧐؟!
؛▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🕰- صبح ۶ تا ١٠ :
📔هرچی بخونی یادت میمونه
(درسایی که سخت و رتبه سازن)
🕰- ظهر ١٠ تا ١٢ :
📔هرچی بخونی یاد می‌گیری.
🕰- ظهر ١٢ تا ۳ :
📔ذهنت این موقع خوابه
(یه چیز از درس عمومی مثل ریدینگ بخون)
🕰- عصر ٣ تا ۶ :
📔مغزت بمبه
(دومین درس رتبه ساز بخون)
🕰- شب ۶ تا ٩ :
📔شارژ مغزت تموم شده
(درسایی که دوست داری بخون)
؛▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⊏📝📌 #توضیحآت‌بدرد‌بخور 📙💛⊐️
5.0
213
موفقیت درسی ملکه
سـ‌لـ‌امـتـیـ روزیـ کـه تـو دو کـ‌لـمـه خـ‌لـ‌اصـهـ شـمـ 😊💖
# خـ‌انـ‌م دکـتـر✌🏻❤
ıllıllııllıllı◁❚❚▷ıllıllııllıllı️
5.0
2550
دخترانه موفقیت درسی حقیقت
امید دارم به آینده ای که
قراره خودم بسازم•••🤩👩🏻‍⚕️🧡️
5.0
6092
دخترانه ملکه درسی
آیـَـ‌نـدهـه کـِـ‌تـ‌ابـ‌ی سـ‌ت . کـ‌ه اِمـ‌روز مـ‌ی نـِـ‌ویـسـ‌ی .
پـَـس چـیـزـی بـِنـویـ‌س . کـ‌ه فـردا از خـ‌وانـدن آن لـذت بـبـرـی:)️
5.0
7590
شاخ موفقیت درسی زندگی انگیزشی حقیقت
جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .️
5.0
291
موفقیت بهترین ها انگیزشی خدا درسی
یچیزی میگمو میرم :
دو جا وایسادن خیلی قشنگه
روی پای خودت و پای حرف خودت..!️
5.0
883
بهترین ها درسی
یاد بگیر رلتو قشنگ سیو کنی 🦋 | #پیشنهاداسم↻

내 소울메이트 ‹ ‌‌‌‌‌نیمه ی گمشدم › ๋࣭ 🩷🔗⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑩𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒉𝒂𝒚𝒂𝒕𝒊𝒎 ‹ زندگی من › ๋࣭ ❤️‍🔥🌙⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝒉𝒆‌𝒓𝒐𝒆 ‹ قهرمان من › ๋࣭ 🥹💪🏻⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑨 𝒎𝒊 𝒍𝒂𝒅𝒐 ‹ بغلی من › ๋࣭ ♥️🦦⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑰𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅𝒐 ‹ خنگ من › ๋࣭ 🤓😂⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝑵𝒖𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 ‹ نوتلای من › ๋࣭ 🍫🐈‍⬛️⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
5.0
30197
عاشقانه شاخ درسی ملکه خودکشی
ریاضیِ عزیز ،
لطفا دیگه بزرگ شو و خودت مسائلت رو حل کن😂😐🤦🏻‍♀️️
5.0
7494
طنز شاد درسی

«رویاها به حقیقت می‌پیوندند! . . .»️
5.0
1704
𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞📚✏️👌! . . .
مناسبتی درسی
بدون تلاش کنی به نتــــــیجه هم میرسی:(🍃️
5.0
3406
موفقیت درسی