جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه بی تفاوتی و سردی و بی حسی/ [ گلچین ]

6255 پست
متن کوتاه بی تفاوتی و سردی و بی حسی نسبت به افراد و خانواده و دوست و همسر, اطرافیان عشق/ متن های در مورد بی تفاوتی و بی توجهی به یار و زندگی و ..بصورت گلچین شده و کوتاه مناسب بیو تلگرام اینستاگرام واتساپ و ..
موزیک ویدیو تنهایی بی تفاوت - جدیدها بی تفاوت عربی بی تفاوت انگلیسی بی تفاوت ترکی کوتاه بی تفاوت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
‌‌‌‌
       ‹ واسه‌کسی‌که‌نخوادبمونه،بهونه‌پُره ›
‌  ‌ ‌  ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌️
5.0
2471
غمگین تنهایی کارما حقیقت بی تفاوت
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
199218
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
159325
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
‌‌م‍‌ن ب‍‌ی‍‌خ‍‌ی‍‌ال خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی چ‍‌ی‍‌زا ش‍‌دم م‍‌ث‍‌لن اح‍‌س‍‌اس‍‌ات‍‌م..
느낌이 나는 방식으로 태어났어🩸🔪️
5.0
18393
شاخ حقیقت بی تفاوت


چیزۍ کہ زیاد حِیف ک‍‌ردم ، محبت ب‍‌ۅد برای
بعضیا . .️
5.0
31532

" 𝖢ɦ𝗂𝗓𝗂 Ƙ𝖾 𝖹𝗂𝗒𝖺𝖽 𝖧𝖾𝗒𝖿 Ƙ𝗋𝖣ɱ , 𝖬𝗈ɦ𝖾𝖻𝗍
Ɓ𝗈𝖽 𝖡ɾ𝖺𝗒𝖾 Ɓ𝗓𝗂Ƴ𝖺 . .
تیکه دار مهربانی بی تفاوت نامردی زندگی