جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه بی تفاوتی و سردی و بی حسی/ [ گلچین ]

4743 پست
متن کوتاه بی تفاوتی و سردی و بی حسی نسبت به افراد و خانواده و دوست و همسر, اطرافیان عشق/ متن های در مورد بی تفاوتی و بی توجهی به یار و زندگی و ..بصورت گلچین شده و کوتاه مناسب بیو تلگرام اینستاگرام واتساپ و ..
موزیک ویدیو تنهایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‏+ ميدونى چى خيلى سَخته؟
- چى ؟
+ اين كه حس كنى به زور داره جوابِتو میده :)️
5.0
301
+ Do you know what is very difficult? - What ? + The fact that you feel it is forcing you to answer :)
غمگین تیکه دار حقیقت خسته بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
148466
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
‌‌م‍‌ن ب‍‌ی‍‌خ‍‌ی‍‌ال خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی چ‍‌ی‍‌زا ش‍‌دم م‍‌ث‍‌لن اح‍‌س‍‌اس‍‌ات‍‌م..
느낌이 나는 방식으로 태어났어🩸🔪️
5.0
6026
شاخ حقیقت بی تفاوت
منـ با هر ڪـے مثـ خودشـ رفتار میـڪنمـ اگـہ خوشتـ نمیاد میتونـے اخلاق خودتو تغییر بدی!:/️
5.0
19066
𝑰 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒂𝒓𝒆, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊𝒕, 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒃𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓!:/
تیکه دار بهترین ها بی تفاوت لاتی مغرور
‌فراموش خواهی شد چنان که انگار هرگز نبوده‌ای...ツ

•. 🌘 ☆ .•️
5.0
10388
غمگین بی تفاوت
و م‍‌‌ا م‍‌‌ه‍‌رب‍‌ان ت‍‌‌ر از آن‍‌‌ی‍‌‌م ک‍‌‌ه #رن‍‌‌ج‍‌ی‍‌‌دن را ب‍‌‌ا #رن‍‌‌ج‍‌ان‍‌‌دن ت‍‌‌ل‍‌‌اف‍‌‌ی ک‍‌‌ن‍‌ی‍‌‌م:)️
5.0
2545
تیکه دار مهربانی حقیقت نامردی بی تفاوت


چیزۍ کہ زیاد حِیف ک‍‌ردم ، محبت ب‍‌ۅد برای
بعضیا . .️
5.0
17292

" 𝖢ɦ𝗂𝗓𝗂 Ƙ𝖾 𝖹𝗂𝗒𝖺𝖽 𝖧𝖾𝗒𝖿 Ƙ𝗋𝖣ɱ , 𝖬𝗈ɦ𝖾𝖻𝗍
Ɓ𝗈𝖽 𝖡ɾ𝖺𝗒𝖾 Ɓ𝗓𝗂Ƴ𝖺 . .
تیکه دار مهربانی بی تفاوت نامردی زندگی
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
121674
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
دی‍‌گ‍‌ه ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌م پ‍‌ی‍‌ل‍‌ه وآس‍‌ه ت‍‌ک‍‌رار ِ ح‍‌رف‍‌آم؛🕷🦖️
5.0
1476
شاخ غمگین حقیقت بی تفاوت
کم کم فهمیدم که واقعاً برای هیچ کس معنایی ندارم.️
5.0
22531
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙩𝙧𝙪𝙡𝙮 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙢𝙚𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙮𝙗𝙤𝙙𝙮 .
غمگین تنهایی خسته حقیقت بی تفاوت
فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.?️
5.0
65779
Dachtest du, dass du wichtig bleiben wirst, weil du immer wichtig warst..?
شاخ تیکه دار بی تفاوت انتقام
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
36049
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت
م‍‌ن ک‍‌س‍‌ی‍‌و م‍‌ج‍‌ب‍‌ور بہ‌ ت‍‌ح‍‌م‍‌ل ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م . .
از م‍‌ن ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ب‍‌ود ، س‍‌ف‍‌ت ب‍‌چ‍‌س‍‌ب..'!🖤️
5.0
26094
شاخ مغرور بی تفاوت